Maagiline seitse

2 minutit lugemist

Number seitsme müstiline fenomen on fikseeritud isegi teaduslikul tasemel: erinevate elukutsete, ea ja erinevaid religioone tunnistavail katsealustel paluti nimetada suvaline number ühest üheksani, ja neist ligi kolm neljandikku nimetas kõhklematult seitset.

Ametlik teadus aga ei soostu tunnistama, et sellel oleks midagi ühist mingite eelarvamuste, ebausu või müstikaga.
Spetsialistid on korduvate katsetega tõestanud, et seitse määratleb inimese informatsiooni läbitöötamise võimet, see on inimmälu mahu omamoodi konstant. Pöörakem tähelepanu: nädalas on seitse päeva, vikerkaares seitse värvi, muusikas seitse tooni, põhilõhnu on seitse jne. Lõpuks ka G7 (Suur Seitsmik) – maailma seitsme tööstuslikult enim arenenud riikide ühendus. (NB! Isegi venelased soostuvad, et G8 on absurd, mis lõhub loogilise terviku, nii et see minetab oma tähenduse ja jõu!)
Paljudes kultuurides sümboliseerib seitse täiust, sest on jumalikkuse (kolm) ja materiaalse maailma (neli) liit. Hindude, muslimite, juutide ja kristlaste pühakirjades osutab seitsmes aspekt lõpetatusele ja täiuslikkusele. Kõigis neis kultuurides on 7 heaendeline.
Kronobioloogid (ajabioloogid) on avastanud inimese organismis seitsmepäevase biorütmi, mis on täheldatav vererõhu muutuste ja südame kokkutõmbumiste vahelises seoses. Aga seitse ei ilmuta end mitte üksi inimese organismis, vaid ka taimede ja loomade elutsüklites ning isegi loodusnähtuste rütmides. Näiteks on aastakümnete pikkune jälgimine tõestanud, et Londonis langeb kõige rohkem sademeid neljapäeviti – st. iga seitsme päeva tagant.
Psühholoogid ja astroloogid on ühel meelel selles, et seitse reguleerib inimese ülevaid ja sügavaid emotsioone, mis on seotud enese teadvustamisega maailmas, tunnete ja tajudega, mida elatakse läbi ekstaatilistel eluhetkedel. Aga see võib sümboliseerida ka illusioone ja enesepettust, niihästi kaastunnet kui ohvrimeelsust, triumfi kui langust.
Seitsmega kujundatud talismani (parim variant on seitsenurk) peetakse õnnetoovaks spordi- ja intellektuaalsetel võistlustel, kunstiinimesed käsitavad teda kui inspiratsiooni edendajat, tavasurelikele saatusele mõjub tähenduslikult unes nähtud seitse. Numeroloogias esindab number seitse omapära, õpihimu, teaduslikku mõtlemist ja täiuslikkusepüüdu. Pidurdatuse korral võib isiku loomulik võlu asenduda eraldatuse ja sapise sarkasmiga.
Unenäo mistahes kujul number seitse või kõik muu, mis on seitsme kui hulgaga seotud, toob ilmsi õnne; üldjoontes ootamatut edu karjääris või õnne isiklikus elus. Kui unenäos aga seitsme kaotate, kui see teilt ära võetakse, tuleb ilmsi olla valmis salakavalaks altvedamiseks, oma saladuste avalikuks tulemiseks, pettuse ohvriks langemiseks. Ka on unenäo-seitse hoiatuseks, et lähiaeg pole soodus uuteks algatusteks.
Kokkuvõtteks võib kõige lihtsamas keeles väita, et seitse ühendab kosmilist ja maapealset, inimlikku ja jumalikku, liha surelikkust ja hinge igikestvust.

MAAJA

NB! Loe ka:
13 – saatana numbri müstika
16. kuupäeva maagia
Test: Kui ebausklik sa oled?
Kas astroloogia ennustab tulevikku?
Tulevikuennustused järgmiseks sajaks aastaks – ja ikka mööda!
Armastust kontrollivad arvud