Tulevikuennustused järgmiseks sajaks aastaks – ja kõik mööda!

5 minutit lugemist

Aastal 2000 tegi K. Tsiolkovski-nimelise Kosmonautika Akadeemia akadeemik Lev Melnikov tulevikuprognoosi lähemaks sajaks aastaks.

Kas saab olla tänamatumat ettevõtmist kui tuleviku ennustamine. See julge ja optimistlik ennustus on tehtud aastal 2000. Praegu on aasta 2022 ja igaüks võib veenduda, et paljud ennustused on mööda läinud. Kõikidele neile futuroloogidele on omane aga üks ja sama mõttekäik: inimeste arvukuse piiramine Maal on täiesti võimatu ja seepärast on ainukeseks lahenduseks teiste planeetide koloniseerimine – idee, mis juba oma olemuselt on idiootlik ja täiesti teostamatu. Äärmisel juhul luuakse asundused vee all või Kuul. Aga selle peale, et võiks hakata vaestes riikides tasuta rasestumisvastaseid vahendeid jagama (oleks ka miljoneid korda odavam kui kaugete planeetide koloniseerimine) – selle peale ei tule keegi. Inimene unistab ainult sellest, kuidas Marsile või Kuule asundusi luua, kuid mitte keegi ei taha aru saada, et Marsi, Kuu või Saturni vallutamine ei lahenda ühtegi sotsiaalset või ülerahvastumisest tingitud probleemi Maal.

2000–2001 Kestab „Venemaa ajastu“. Maailm jälgib pingelise tähelepanuga sündmuste arengut Venemaal.
2003 Paganausu taassünd. Levib fundamentalism (jäigalt ortodoksne religioossete vaadete süsteem). Paljastatakse Dallases toimunud president Kennedy mõrva saladus. Linnad kannatavad transpordi ülekülluse all. Valitsused püüavad leida alternatiivseid energiaallikaid.
2004 Üleminek uutele energiaallikatele linnatranspordis (elektriautod, vesimootorid jmt.). Venemaa esindaja valimine ÜRO peasekretäriks. Venemaa ja Valgevene liiduga ühinevad Ukraina ja Kasahstan. Moodustatakse Demokraatlike Vabariikide Liit.
2006 Maailmas tekivad uued pingekolded. Venemaa teatab endast valjuhäälselt. Uued regionaalsed konfliktid ja sõjad. USA katsed asuda juhtpositsioonile. Nende katsete nurjumine. Töötatakse välja tehisintellekti loomise meetod.
2007 Käib võitlus maailma ümberjaotamise pärast. WHO keelustab kloonimiskatsed. Leiutatakse söömiskõlblik plastmass.
2008 Kogu maailmas saab alguse ja hoogustub liikumine Maa geodünaamika kaitseks (tuumakatsetuste keelustamine jne.).
2009 Vastavate katsete tulemusena saadakse kinnitus selle kohta, et maakera tuum koosneb vedelplasmast (S. Aleksejenko hüpotees). ÜRO keelustab tuumarelva. Sellele otsusele ei allu ükski tuumariik. ÜRO-l ei jätku raha endagi ülalpidamiseks, rääkimata mingite sanktsioonide rakendamisest otsust eiravate riikide vastu. Võetakse tarvitusele abinõud sündivuse piiramiseks kolmanda maailma riikides.
2010 Eksperimentaaluuringud virtuaalinimese loomiseks kompuutersüsteemis. Maailm loobub klooni müüdist. Inimkond ei vaja kloone. Need on oma olemuselt mõttetud, kuna täiesti identset koopiat (näiteks uut Einsteini) saada on võimatu, sest kloon areneb teistes tingimustes. Klasterkompuutri loomine (täiendus Internetile). Töötatakse välja bioenergeetiline tehnoloogia, mille abil on võimalik juhtida suuri rahvamasse. Leiutatakse ökoloogiliselt puhas auto. Avastatakse UFO-de saladus.
2011 Luuakse Maa elanikkonna andmete ühtne kompuuterarvestuse süsteem. Kõigi elanike andmed kogutakse ühisesse maailmapanka. Leiutatakse virtuaalne kübertool.
2012 Uued katsetused Venemaal, USA-s, Jaapanis, Saksamaal elusorganismi skaneerimises eesmärgiga saada virtuaalseid elussüsteeme. Uute kommunistlike riikide tekkimine. K. Marxi ideede reanimatsioon. Võit aidsi üle.
2013 Troonilt tõugatakse müüt mikroleptoni väljadest. Laiaulatuslikult juurutatakse selgeltnägemise, telegeneesi ja levitatsiooni meetodeid.
2015 Inimese eluiga pikeneb kuni 115. eluaastani. Esmakordselt saadetakse Maa geostatsionaarsele orbiidile külmutatud inimesed. Rea rahvusvaheliste konfliktide tõttu ja võitluses terrorismiga kaotab ÜRO autoriteedi. Kerkib esile küsimus ÜRO reorganiseerimisest või likvideerimisest. Uue viirushaiguse teke.
2017 Eksperimendid antimateeria saamiseks.
2020 Luuakse südamestimulaator, mis on mõõtmetelt tuletikupea suurune. Lendava mööbli leiutamine. Saab alguse täielik üleminek alternatiivsetele energiaallikatele: elektriautod, elektrohüdraulikal ja inertsil põhinevad mootorid, jt.
2021 Luuakse täielikult robotiseeritud elamispinnad. Leiutatakse igimootor, mis ammutab energiat vaakumist.
2025 Lennust Marsile võtavad osa Venemaa, USA ja Jaapan. Luuakse kõnelev mööbel, mis kujundab täielikult ringi elukeskkonna, astudes interaktiivsesse dialoogi ühe inimesega: käskluste edastamine, häälega juhtimine, esemete vastused, mis suunavad objektide tegevust esemelise ruumilises keskkonnas. Clarke’i „ajumütsi“ ühendamine Melnikovi ja Villemansi „kübertooliga“.
2029 Luuakse kunstliku nägemise tehnoloogia, mis võimaldab pimedatel nägijaiks saada.
2030 Eksperimentaaluuringud surnud inimese veel elusa aju lülitamiseks kompuutri programmi. Kuu hõivamine, sinna ümberasumise organiseerimine. Konfessiooni suur konflikt. Hiina tõus. Luuakse kunstrakk. Asteroidivastase süsteemi väljatöötamine Maa kaitseks. Maailmaparlamendi (valitsuse) esimene sessioon.
2031 Saavutatakse lõplik võit vähi üle.
2032 Konflikt Hiina ja USA vahel, võitlus ülemvõimu eest maailmas.
2035 Avastatakse antimateeria tundmatud vormid.
2036 Luuakse esimene küborg (inimpea + kunstkeha), mis asub tööle kosmoses.
2040 Lahendatakse südame ja teiste organite siirdamisel tekkinud koerebenemise probleem. Kunstbakteri loomine.
2045 Üldine migratsioon. Osa inimesi asub ümber orbitaal- ja kosmosejaamadesse. Massiliste asunduste ja esimeste kommuunide väljakujunemine kosmoses. Viiakse läbi mitmeid katseid soo jätkamise probleemi lahendamiseks maavälistes jaamades ja asundustes. Inimesed harjuvad elama kaaluta olekus.

Kõikvõimalikud futuroloogid ei taha kuidagi aru saada sellest, et inimesel tuleb kõik probleemid lahendada oma koduplaneedil.

2047 Uus lendavate taldrikute ja võõrplaneetide buum. Arvukate pealtnägijate tunnistused tulnukate ilmumisest ja vahelesegamisest maalaste ellu. Esimesed imikud – inimeste ja võõrrasside hübriidid.
Geneetilised katsed luua geniaalsete omadustega täiuslik inimene, kes on kohanenud eluks ja tööks kosmoses. Luuakse põhimõtteliselt täiesti uut tüüpi lennuaparaadid – maise päritoluga lendavad taldrikud, mis tõrjuvad välja traditsioonilise õhu- ja kosmosetranspordi: raketid, lennukid, helikopterid. Inimkonna psühholoogiline ümberkujunemine. Roswelli saladuse avalikustamine.
2050 Marsi vallutamine: esimesed elanikud. Venemaa, USA ja Jaapani ühisprojekt. Hiina vabatahtlike ettevalmistamine planeedi asustamiseks. Avastatakse täiesti uus energiaallikas, mis ületab tunduvalt aatomienergia võimsuse.
2051 Virtuaaleksperimendid rottide ja hiirtega. Kompuutriga skaneeritakse neuroni, vereringe, immuunsus jt. süsteeme organismi kasvu- ja arenguprogrammidesse.
2053 DNA molekuli süntees.
2057 Ümberasustamiseks ehitatakse tohutud platvormid, mis ujuvad avakosmoses. Esimesed tuhatkond hiinlast asuvad pidevalt elama väljapoole Maad. 4. oktoobril tähistatakse Päikesesüsteemis esimese kunstliku tehiskaaslase 100. aastapäeva.
2058 Ettevalmistused piloteeritavaks lennuks Jupiterile.
2061 Inimkond võtab kasutusele ookeanipinnad: ehitatakse tohutu suuri triivivaid ja statsionaarseid platvorme ning saari, mis kaetakse läbipaistvate kuplitega. 12. aprill – Gagarini lennu 100. aastapäev. Juubelipidustused universumi mastaabis.
2070 Lükatakse ümber Suure Paugu teooria. Universum eksisteerib igavesti.
2075 Inimkonna üleminek uuele toitumisviisile ja sünteetilise toidu kasutamisele. Inimese füüsise järkjärguline transformatsioon, mees- ja naisolemuse lähenemine.
2080 Luuakse lendavad elamud. Ilmuvad lendavad inimesed. Tsivilisatsioon muutub täielikult kosmiliseks. Maa jääb üksnes baasiks inimeste elutegevusele kosmoses. Perspektiivis on inimeste edasine ümberasumine väljapoole Maad.
2090 Töötatakse välja mõtete lugemise meetodid. Tekivad inimhermafrodiidid, kes paljunevad ilma partneri vahenduseta.
2095 Katsed asteroidi transportimiseks maalähedasele orbiidile. Luuakse maa- ja veealuste linnade konglomeraadid. Osa inimkonnast siirdub elama maa ja vee alla.
2100 Teadlased hakkavad külmutama orbiidil asuvaid inimesi. Sajast inimesest koosneva ekipaaži lend Jupiterile. Kuu täielik koloniseerimine.

MAAJA

NB! Loe ka:
Tuleviku ennustamine on tänamatu ettevõtmine
Esimene teaduslik horoskoop – ennustamine ilma astroloogiata
Kas astroloogia ennustab tulevikku?
Kraaks-kraaks – kahetsege patte, maailma lõpp on ligi!