Miks näevad teatud unenägusid kõik inimesed?

8 minutit lugemist

Sõltumata rahvusest, kultuurist, vanusest ja soost, on unenägusid, mida näevad inimesed kogu maailmas. Eksperdid on kindlad, et nn universaalsetel unenägudel on kindel tähendus…

Enamik inimesi usub, et nende unenäod on ainulaadsed. Vale! Kireva isikliku unenägude komplekti kõrval leidub selliseid, mis on hämmastavalt sarnased kõikjal maailmas. Kõige sagedasemad „universaalsed“ unenäod on näiteks dramaatiline kukkumine nähtamatusse põhjatusse, mõrvarlik jälitamine kellegi poolt või alasti ilmumine avalikus rahvarikkas kohas. Kuigi universaalseid unenägusid esineb suhteliselt harva, kogeb neid vähemalt kord elus iga inimene, olgu siis sakslane, tuneeslane, jaapanlane või hispaanlane.
Kuid mida need kõikjal maailmas kogetud unenäod tähendavad?
Enamik meedikuid ja psühholooge pidasid veel 1950-ndatel aastatel selliseid unenägusid juhuslikeks. Nii nagu kõik teised unenäod, olevat ka universaalsed unenäod neuronite „äikesetorm“ ajus. Mõned uurijad on sellel seisukohal tänini. Teised jällegi on veendunud, et „peakino“ klassikal on füüsilised põhjused: näiteks tekib teatud unenägu siis, kui vererõhk järsult langeb, käsi või jalg jääb üle voodiääre rippuma, või teki pealt libisemisel hakkab inimesel jahe.
Tänapäeval valitseva teooria järgi korduvad teatud unenäod kogu maailmas, sest nad peegeldavad inimeste omavahelisi kontakte, eriti aga emotsioonidega seotud probleeme nagu hirm, raev, häbi, kergendus. Need päeval kogetud tugevad emotsioonid saadavad meid uinumiseni, et siis vastavasisulisteks unenägudeks formeeruda. Unenäod korrastavad muljeid ja elamusi ning aitavad meil oma probleemidega toime tulla. Võiks öelda nii: öösel hakkab aju tubli koduabilisena meie hinge puhastama.
Kui universaalunenägude spekter kogu maailmas jääb laias laastus samaks, siis sellised unenäod muunduvad sõltuvalt kultuurirummist. Näiteks aafrika massai põgeneb unenäos pigem metsloomade eest, eurooplane aga relvastatud meeste eest. Sellistel nüanssidel pole aga ekspertide arvates erilist tähtsust, sest teema „põgenemine“ jääb samaks. Kuid arvestades inimhinge keerukust, ei saa ühelegi unenäole anda kindlat ja ainuõiget tähendust. Tähendus võib olla n-ö unenäo põhimustril, mitte aga konkreetsel pildil.
Alates 1950-ndatest aastatest on üksteisest sõltumatud uurijad küsitlenud tuhandeid inimesi nende unenägude ja elu-olu kohta ning üritanud leida teaduslikke selgitusi kõige enam levinud unenägude põhjuste kohta.

1. ALASTOLEK

Hirm alasti rahvahulga ette sattuda
Unenägu:
Inimene näeb unes, et ta viibib seltskondlikul üritusel, tänaval, väljakul või büroos, ja avastab kohkumusega, et ta on osaliselt või täiesti paljas. Kõik teised kannavad normaalseid rõivaid. Magaja tunneb ennast häbistatuna ja kaitsetuna. „Ma lähen mööda Tallinna tänavat ja imestan, et kõik möödujad mind jõllitavad. Kui ma siis pilgu endale heidan, märkan õudusega, et olen täiesti alasti!” kirjeldab Urve Tallinnast oma unenägu, mida ta pole suuteline niipea unustama. „Üks käsi häbemel ja teine rindadel tahan ma põgeneda, kuid ei pääse irvitava rahvahulga käest.“
Tähendus: Selline inimene läbib oma elus faasi, mil ta tunneb end eriti haavatavana. Näiteks töötab ta uuel ametikohal, kus ta pole veel kõiki vajalikke oskusi ja vilumust omandanud. Või ta küsib endalt, kas senine või koguni uus suhe jääb stabiilseks või jätab armastatu ta maha. Teisalt võib alastiolek tähendada seda, et inimene tahab, et teda võetaks sellisena nagu ta on. Alastiolek võib tähendada ka ebakindlust ja kartust, et inimesed võiksid sind läbi näha, kuid võib osutada ka varjatud seksuaalsetele kalduvustele ja alaväärsuskompleksile. Kes aga unenäos oma alastust naudib, tunneb ennast hästi ja kindlalt ega hooli teiste arvamustest.

2. HAMMASTE VÄLJALANGEMINE

Hirm kaotuse ees
Unenägu:
Omaenda hambad on kas lagunenud või langevad välja.
Tähendus: Hammaste väljalangemine unenäos on seotud kartusega midagi kaotada. See võib olla seotud tervise, nooruse, ilu, tunnustuse või rahaga). Teisalt on hambad seotud läbilöögivõimega, millele viitavad ka mõned väljendid nagu „tal on hammas verel“, „hambaid näitama“, „hambaid varna panema“ jne. Seega signaliseerib selline unenägu nõrkust, mis magajat hirmutab.

3. KUKKUMINE

Hirm kontrolli kaotada
Unenägu:
Inimene kukub taevast või aknast alla, langeb kaljult kuristikku. Kukkumine põhjatusse tekitab sellise unenäo järel ärkamisel tugeva hirmutunde.
Tähendus: Uurimused kinnitavad, et kukkumine on seotud üleminekuga teise eluetappi. Arvatavasti on see seotud ka hirmuga kaotada kontroll olukorra üle. Inimesed, keda piinavad kukkumise-unenäod, kardavad sageli, et nende partner võib olla truudusetu, nende töökoht on ohus või neid ähvardab sotsiaalne allakäik. Kes selliseid unenägusid sageli näeb, on arglik, ebakindel ja kaldub kurvameelsusele.

4. TUALETT

Tungiv vajadus WC-sse minna
Unenägu:
Inimene näeb unes, et tal on tungiv vajadus tualetti minna, kuid ei leia ühtegi, WC on hõivatud või nii räpane, et seda pole võimalik kasutada.
Tähendus: Kes on midagi seesugust unes näinud, peaks mõtlema, milline probleem või tööülesanne talle momendil kõige rohkem muret teeb, sest just sellest tingitud stress on öise WC otsimist (tegelikult probleemi lahenduse otsimise) vallandavaks signaaliks. Unenägu võib veel viidata sellele, et inimene on omaenda vajadused unarusse jätnud ja muretseb liiga palju teiste pärast.

5. LENDAMINE

Iha vabaduse järele
Unenägu:
Kui magaja lendab unes kõrgel õhus nagu udusuleke või nagu lind üle orgude, majade, puude ja tänavate, tundes end sealjuures õnnelikuna või isegi pisut joobes.
Tähendus: Uurimused on näidanud, et selliseid unenägusid kogevad inimesed on päevad läbi rõõmsamad enesekindlamad kui teised. Teisalt võib see tähendada ka seda, et inimene on tülikast koormast vabanenud või raske ülesande lahendanud. Sellises unenäos avaldub ka inimese soov olla vaba. Inimestele, kes tahaksid sundsituatsioonidest pääseda, ei ole sellised unenäod võõrad. Šveitsi psühhiaater Carl G. Jung (1875–1961) nägi raske haiguse ajal unes, kuidas ta lendab paradiislikku paika. Noored näevad lendamist harvem kui vanemad, kes alateadlikult soovivad oma põdurast kehast vabaneda.

6. EKSAM

Hirm ülesütlemise ees
Unenägu:
Paljud inimesed näevad ikka ja jälle unes, et nad peavad tegema tähtsa eksami. Sageli on tegemist küpsuseksamiga, mille magaja on sooritanud juba palju aastaid tagasi. Unenägu aga viskab vingerpussi: nagu toimuks eksam praegu ja asjaosaline pole selleks korralikult ette valmistanud. Mõned jällegi näevad unes, et nad ei leia eksamiruumi üles või on eksamile hilinenud. Kõige sagedamini esinev variant: inimene näeb korduvalt unes, et on raskel eksamil läbi kukkunud, kuid ärkab siis ja meenutab kergendustundega ohates, et see kõik on juba ammu seljataga.
Tähendus: Just kõrgharidusega inimesed, kes pole kunagi ühelgi eksamil läbi kukkunud, näevad reeglipäraselt sellist unenägu. Eksperdid seostavad seda madala enesehinnanguga. Inimene kardab, et ta on hoolimata oma haridusest mingi tähtsa situatsiooni jaoks halvasti ette valmistatud ja kardab läbi põruda. Eksami-unenäod kummitavad ka neid, kes töötavad tähtsa projekti kallal, samuti sportlasi enne otsustavat võistlust. Ühe teooria järgi aitavad taolised unenäod väljakutseteks reaalses elus ette valmistada.

7. JÄLITAMINE

Põgenemine
Unenägu:
Põgenemis-unenägusid tuleb ette kõikides kultuurides ja kuuluvad kõige sagedamini esinevate univesraal-unenägude hulka. Nii võib unenäos inimest jälitada koletis, mõrvar, rööveel või näljane kiskja. Magaja põgeneb unes, kuid vaevalt on ta jõudnud jälitajast lahti saada, on see tal uuesti kannul. Osa sellise unenäo nägijatest tahaksid põgeneda, kuid ei suuda end kohalt liigutada. Sageli ärkab inimene higisena üles hetk enne seda, kui vaenlane talle kallale tormab.
Tähendus: Mõned teadlased oletavad, et selline unenägu oli meie kaugetele esivanematele elutähtis. Võimalik, et selline unenägu treenis inimest unes vaenlase või kiskja eest põgenema. Uurimused näitavad, et tänapäeval osutab taoline unenägu millelegi väga ebameeldivale, mille eest magaja tahab unenäos põgeneda. Võib-olla väldib ta unes inimestevahelist konflikti või tema omadust, mis talle endalegi ei meeldi või ta ei saa hakkama ülejõukäiva ülesandega. On ilmnenud, et inimesed, keda sageli piinavad õudusunenäod, on loomult avatud, heasüdamlikud, aga emotsionaalselt tundlikumad ja haavatavamad kui teised. Sellepärast näevad tähenduslikke unenägusid sagedamini noorukid, naised ja labiilse psüühikaga inimesed. Nii nägi üks „Maaja“ lugeja öösiti, kuidas lõvi teda jälitab ja ründab. Niipea kui ta sai oma projektiga ühele poole, kadusid ka lõvid.

Kas vastab tõele, et igal unenäosümbolil on kindel tähendus?
Nn unenägude seletajates leiad „Must kass tähendab…“, aga sellistel seletustel on suur üks puudus: kuna unenäod sõltuvad inimese kogemustest tegelikus elus on taolised sümbolid väga individuaalsed. Kui keegi näeb unes koera, siis oleneb unenäo seletamine sellest, kas tegemist on koeri armastava inimesega või isikuga, kes koeri kardab või neid koguni põlgab. Seega tuleks esitada küsimus nii: millised mälestused ja tunded on inimesel elus kogetu ja unenäos nähtuga. Ja kui näed tegelikkuses musta kassi üle tee minemas, siis tähendab see ainult seda, et kass on kuhugi minemas – ei enamat!

Tunnuspildil: Šveitsi-Inglise kunstniku Johann Heinrich Füssli (Fuseli) kuulsaim maal (1781).

©Peter Hagen