Kelle käed sügelevad eutanaasia järele?

12 minutit lugemist

„Sa ei tohi tappa!”
Piibel, Moosese 5. raamat 5:17

Выпускной Военно-Медицинской академии им. С. М. Кирова. Выпуск ВМА 2020 г.
Sõjaväe meditsiiniakadeemia lõpetanute vandes olid järgmised sõnad „mitte kunagi osaleda eutanaasias”.

Eutanaasiast on saamas kasulik äri, mida üritatakse arenenud tööstusriikides legaliseerida kõikvõimalikel ettekäänetel, kõikvõimalikke põhjendusi tuues, valitsusi ja ministreid ära ostes. Pange tähele eutanaaasiasõprade põhiargumenti: inimesel peab olema õigus väärikalt surra. Mis on eutanaasial pistmist väärika surmaga? Mitte kõige vähimatki.

1. septembril 1939 Adolf Hitleri allkirjastatud käskkiri eutanaasia lubamise kohta. Millal meie meedias kohalik Hitler taolise määruse avaldab?

Väärikas surm oleks harakiri – mees lööb noa endale kõhtu ja teeb poolkaarekujulise lõike. Samal hetkel lööb tema parim sõber tal pea maha. Vaat see on väärikas surm!
Häiriv ja õõvastav on eutanaasia propageerijate topeltmoraal. Eutanaasia ppropageeerijad on samas surmanuhtluse vastu. 40 inimest tapnud sarimõrvaril on õigus elule, kuid lootusetult haiged tuleks pikema jututa magama panna. Samas annetavad inimesed raha hirmkallite ravimite ostmiseks lootusetus seisundis vähihaigetele, et neid iga hinna eest veel loetud kuud elus hoida. Tõsi, need rahva annetustega elus hoitavad vähihaiged ei ole kliinikutele koormaks, sest nad lõpetavad oma elupäevad kas kodus või hooldushaiglas.
Tuleb tõdeda, et sellest ajast alates, kui arstiabi on muutunud kasumit tootvaks äriks, on ta kaotanud inimliku palge. Inimelu väärtust arvestatakse ainult eurodes, dollarites ja sentides, Venemaal ka rubalades ja kopikates – muu pole oluline! Vana-Kreekas visati vigasena sündinud laps kaljult alla merre, sest keegi ei pidanud vajalikuks vigast last iga hinna eest tema elupäevade lõpuni poputada. Kas hakkame barbaarsesse minevikku tagasi liikuma? Meil ju selleks sobiv kõrge Ontika pankrannik olemas!
Natside eutanaasiaprogrammile kirjutas 1. septembril 1939 alla Adolf Hitler isiklikult. Ja kes saab olema see Eesti Hitler, kes kirjutab alla eutanaasia seadustamisele?
Teame, et ravimiäris liiguvad väga suured rahad. Eutanaasiaäri on nutikatele ja rahaahnetele surmatohtritele veel üks ideaalne teenimisvõimalus – minimaalne kulu (mis see veerand teeklaasitäit barbituraati siis ikka nii väga maksab), aga maksimaalne tulu!

Kes oskaks kokku neid „halastajaid”, kes oleksid lahkesti  nõus surmasüsti tegema – ükskõik kellele, ükskõik mis asjaoludel.

Sekulaarne elukäsitlus eeldab, et peale surma ei eksisteeri midagi. Seda enam peab aga elu siinpool surma piiri rõõmu valmistama. Kellel on nuppu ja nutti, see kogub endale vahendeid magusaks eluks vahendeid valimata. Neile vastu astuvad inimesed ja organisatsioonid riskeerivad oma maine ja vara kaotusega.
2016. aasta detsembris andis Šveitsi katoliiklasest piiskop Vitus Hounder välja määruse vaimulikele, mille alusel nad ei või anda pihi- ja armulauasakramenti patsientidele, kes on andnud nõusoleku eutanaasiaks.
„Kannatava patsiendi valmisolek sooritada enesetapp kõrvalise isiku abil paneb iga vaimuliku, keda palutakse läbi viia vaimulik toiming, võimatusse olukorda,” tsiteerib piiskopi avaldust „The Catholic Herald“. Piiskopi arvates võib sellisel juhul vaimulik teha vaid eestpalve ja usaldada hing Jumala armu hoolde. Piiskop tuletab oma vaimulikele ja rahvale meelde, et inimene ei tohi sekkuda inimelu loomuliku lõpu protsessi. „Elu ja surm on Issanda kätes, ise me nendega seonduvaid küsimusi ei lahenda.”
Zürichi lähedal Forchis asuv kurikuulus surmakliinik Dignitas (ladina k ’väärikus’) kritiseeris piiskopi seisukohta, öeldes, et igal inimesel on võimalus formuleerida oma seisukoht ja otsustada, millal ja kuidas oma elu lõpetada. Okei, tehku inimene ise oma elule lõpp, kuid mitte mingisuguse Dignitase-taolise surmavabriku kassat täites!
Šveitsis on eutanaasia lubatud kõigil juhtudel, kui see ei ole esile kutsutud „egoistlikel motiividel”. 2015. aastal andis nõusoleku eutanaasiaks 999 inimest (999×5000 = 4 995 000 €–maksud. Päris kena kopikas!).
2016. aasta juulis trahviti Belgias asuvat katoliiklikku Püha Augustinuse vanadekodu 6000 euroga, kuna see takistas naispatsiendi eutanaasia läbiviimist. Mitte ainult armastus ei ole ostetav, vaid ka surm.

Eutanaasia „isa” SS-Obergruppenführer Reichsleiter Philipp Bouhler (s 1899. Sooritas enesetapu 1945).

2007. aasta andmetel maksis Dignitase surmateenus koguni 5900 €! Kuulu järgi on kremeerimine hinna sisse arvestatud. Kuni 2018. aasta lõpuni on Dignitas saatnud teise ilma 2771 inimest.
Belgias seadustati 2014. aastal tulus eutanaasiaäri vanusepiiranguteta (!) läbiviimine ning 2016. aasta detsembris sooritati esimene lapse hukkamine.
2016. aasta juunis legaliseeriti eutanaasia Kanadas. Lisaks Šveitsile on see lubatud ka Luksemburgis, Belgias Jaapanis, Lõuna-Aafrika Vabariigis ning USA California, Oregoni, Vermonti ja Washingtoni osariigis. Hollandis võib anda loa eutanaasiaks vanemale kui 12-aastasele lapsele! Natsid Hitleri-Saksamaal ei osanud sellisest tegevusvabadusest isegi mitte und näha!
Kanada elupooldava liikumise aktivist Jonathon van Maren toob ära 20 teesi eutanaasia vastu.

1. Oletatakse, et assisteeritud enesetapp, ehk eutanaasia on „väärikas surm”, kuna toimub kiirelt. Siit koorub välja üks oluline tõsiasi: inimene ei karda mitte niivõrd surma kui surmaga seotud valu. Järelikult need, kes ei sure ruttu, surevad vääritult, labaselt ja võib-olla isegi kõlblusevastaselt.
2. Assisteeritud enesetapu praktika lammutab meditsiiniasutuste peamise eesmärgi: ravida haigeid, päästa elusid, vähendada inimese valu ja kannatusi. Kui lisada „meditsiiniteenuste” hulka ka mõrv, siis on see meditsiini sisulise olemuse tapmine. Sellisel juhul ei saa me meditsiinis enam rääkida eetikast.
3. Assisteeritud enesetapp teeb inimese, kes seda „teenust” soovib kasutada, teise sordi kodanikuks. Kui depressiooni käes mittevaevlev inimene ei või „teenusele” loota, depressiooni all kannatav aga võib, siis tunnustab riik, et masenduses inimese elu on vähemväärtuslik.
4. Eutanaasia põhimõtted nõuavad, et riik ja meditsiiniasutus teeksid kindlaks, kas inimesel tasub elada. Selle tagajärjel saavad piiratud võimalustega inimestest teise sordi tegelased, kuna nende elud on väärt vähem kui neil, kel invaliidsus puudub. Lapsinvaliidide vanematele soovitatakse tõsiselt kaaluda eutanaasiat. Eutanaasia, kreeka keelest tõlgituna „hea surm”, pannakse sõltuma eugeenikast – kreeka keeles „hea sündimine”. Nii nagu abort õigustab sündimata, Downi sündroomi ja teiste kõrvalekalletega laste tapmist, kasutatakse eutanaasiat selleks, et tappa juba sündinud, ent „vähem väärtuslikke” inimesi.

Mittetäisväärtuslikud lapsed Redderseni lastekodus Natsi-Saksamaal. Sellised lapsed kuulusid „väärikale” likvideerimisele. Kas massimõrv või hoopiski aaria rassi väärikas puhastamine?

5. Assisteeritud enesetapp pühib kõik piirid. Kui keegi kannatab psüühiliste häirete all ja tal on õigus kasutada riiklikult finantseeritud „enesetapjate kuuma liini”, siis kuidas peavad operaatorid tegutsema? Inimest ümber veenma? Või saab sellisest veenmisest uute „kodanikuõiguste rikkumine”? Näiteks niipea kui otsustati, et naisel on „õigus” abordile, hakati koheselt neid, kes püüdsid naisi veenda säilitama elu, „inimõiguste” rikkumises.
6. Assisteeritud enesetapu võimalus teeb enesetapule kalduvad inimesed palju haavatavamateks. Legaliseerides inimese võimaluse end tappa, on valitsus kinnitanud, et neil inimestel ei tasu elada, neid pole vaja.
7. Assisteeritud enesetapp annab uue tähenduse terminile „ravim”. Selle all mõistetakse nüüd ka arsti poolt ilmselgelt tapmise eesmärgil välja kirjutatud mürki (näiteks naatriumkloriid, mida juhitakse „patsiendi” veeni ja tapab inimese 30 sekundiga).
8. Assisteeritud enesetapp loob uue, väljamõeldud õiguse – „õiguse surmale”, mis on juriidiline absurd. See on oma olemuselt antipoodiks „õigusele elada”, millest ei ole võimalik loobuda, kuid läheb suurepäraselt kokku eutanaaasia suurepärase edendaja Adolf Hitleri põhiteesidega.
9. Riigile ja kohtutele tapmise legaliseerimise õiguse andmine on äärmiselt ohtlik samm, millel on kaugele ulatuvad tagajärjed. Hollandis on mitmest inimesest juba saanud sunniviisilise eutanaasia ohvrid. Ja pole mingit garantiid, kui kaugele need lubatavuse piirid nihkuvad, kuid juba praegu nihkuvad need piirid üha kaugemale ja muutuvad üha ähmasemaks.
10. On rumal ja ohtlik anda meedikutele legaalne õigus tappa. Kasutades sellist õigust võib nii peita valesti läinud ravi või erialast käpradlikkust. Selliseid pretsedente on eutanaasiat lubavates riikides juba ette tulnud ja tuleb kindlasti ka edaspidi.

Väljavalitud „väärika surma” kandidaadid enne viimast sõitu Grafenecki eutanaasiakliinikusse.

11. Lapsed võivad survestada haigeid vanemaid, et need kasutaksid uut „teenust” (luksusvilla ja mootorjaht vaja ju kiiresti kätte saada!). Selliseid juhtumeid on ette tulnud nii USA-s kui ka Euroopas.
12. Eutanaasia legaliseerimise eest seisjad ignoreerivad fakti, et pinge all olevad inimesed võivad seda „teenust” kasutada erinevatel põhjustel. Lapsed võivad otsustada eutanaasia kasuks erinevate väliste mõjurite läbi.
13. Ei ole arutletud seda, millisel moel peaks teostatama eutanaasia lõplik etapp. Niinimetatud „ettevaatusabinõud” on osutunud illusoorseteks või ebaefektiivseteks kõikide riikide jurisdiktsioonide ees. Me teame, et väga paljud inimesed tunnevad ülisuurt kergendust, kui nende enesetapukatse on osutunud ebaõnnestunuks, „õnnestunud” soorituse puhul ei ole meil võimalik protsessi tagasi pöörata.
14. Assisteeritud enesetapp kannab endas olemuslikult ilmalikku printsiipi: pärast surma ei eksisteeri midagi, enesetapp ei avalda mõju millelegi. Selline seisukoht on ülimalt väär. Kui – nagu usuvad kristlased (ja kuni hilise ajani ka praktiliselt kogu Lääne tsivilisatsioon) –, elu pärast surma on olemas, siis enesetapp on tegevus, millel on ülimalt suured tagajärjed.
15. Assisteeritud enesetappu ei ole kunagi vaadeldud kui eetilist küsimust (kuidas võikski sellesse teisiti suhtuda?). Isegi mitte põgusalt. Need, kes pürgivad eutanaasia legaliseerimisele, on võtnud aksioomina mõtet, et assisteeritud enesetapp on lihtsalt inimese õigus. Ei ole tehtud ühtegi katset formuleerida mõistetavat filosoofiat, et oma seisukohti põhjendada.
16. Eutanaasia kuritarvitamist leiab kõikjalt, kus see on legaliseeritud. Näiteks on Hollandis mõnedele perekondadele antud luba tappa oma eakad, dementsust põdevad vanemad, hoolimata sellest, et vanemad ei ole kunagi ise surma palunud, ega ole esitatud ühtegi kaalukat tõendit, et nad oleksid soovinud surra. Teisalt avab eutanaasia pärijatele oivalised perspektiivid: enam ei pea aastaid ootama pururikka vanaema või vanaisa surma, et asuda tema villasse elama ja pääseda ligi soliidsele pangaarvele. Eutanaasia abil saab seda tüütut ooteaega oluliselt lühendada.

1941. aasta jaanuaris avatud Hadamari eutanaasiaasutuses saadeti  „väärikalt” teise ilma üle 10 000 inimese. Pildil: surmavabriku „tootmisruum”.

17. Maades, kus eutanaasia on lubatud, kasvavad selle „teenuse” hinnad lausa mühinal. Näiteks kurikuulsas Šveitsi surmavabrikus Dignitas maksab poole teeklaasitäie barbituraadi joomine 10 000 eurot, millest kliinik maksab poole. Oot, oot, tasuta lõunaid ei ole! Miks küsida siis teenuse eest 10 000. Kui 5000 eurot on „hinnaalandus“, siis milline on selle surmavabriku teenuse tegelik hind. Kas tõesti paar lonksu surmakokteili maksab 5000 eurot. „Kodune“ elustlahkumine on ju täiesti tasuta! (Eestis sooritab igal aastal umbes 200 inimest enesetapu ja need inimesed ei vaja selleks mingi rahaahne Dignitase teenust.) Siinkohal tahaks küsida, kui palju Dignitase tegelased puhast pappi taskusse topivad? Vaevalt, et keegi neist surmakutsaritest tahaks sellele küsimusele vastata.
18. Eetikaspetsialistid kinnitavad, et „sunniviisiline eutanaasia” – õigemini meditsiiniline mõrv – peab olema legaliseeritud ka laste osas. Hollandis on see juba teostunud (Groningeni protokoll).
19. Assisteeritud enesetapp muudab inimese elu väärtusetuks. Meditsiiniasutused surmavad inimesi samade meetoditega nagu loomakliinikutes panevad veterinaarid magama lemmikloomi.
20. Seal, kus assisteeritud enesetapp legaliseeritakse, lükkavad aktivistid selle „teenuse” kõikvõimalikesse elusfääridesse. Nende kõned „ennetavatest abinõudest” ja „piiratud asjaoludest” on ilge vale. Lõplik eesmärk on saavutada olukord, kus eutanaasiat võiks läbi viia lihtmenetlusega, ilma vajaduseta selgitusteks. Ja kui aus olla, siis need eutanaasia või assisteeritud enesetapu lubatud piirid muutuvad üha ähmasemaks. Kuna assisteeritud enesetapp on ülitulus äri, siis ei säästa näiteks laibasõbralik Dignitas aega ega vaeva, et oma teenuseid reklaamida ja enesetaputuriste Šveitsi meelitada.
Šveitsi surmavabriku Dignitas juurest Zürichi järvest leiti 2010 vähemalt 300 tuhaurni, mis sisaldasid inimeste säilmeid. Politsei alustas uurimist. Tuhaurnidel on Nordheimi krematooriumi logo.

Golden Gate’ sillalt allahüppamine on väärikam ja tuleb kordades odavam kui võõrastelt inimestelt kokkukerjatud raha eest Šveitsi surmavabrikus barbituraati rüübata!

Kliinik on aidanud umbes tuhandel inimesel enesetappu sooritada. Enamik neist on olnud lootusetult haiged. Kliinikus osatakse raha lugeda, ega siis surmavabrik asjata rajatud krematooriumi lähedusse – minimaalne transpordikulu, aga maksimaalne tulu! Kliiniku organisatoorne pool on varjatud saladuselooriga ja pole teada, kuhu lahkunute säilmed pannakse (eriti neil juhtudel, kui lähedased ei soovi urni vastu võtta või on tegemist üksiku inimesega).
Päästeteenistuse sukeldujad avastasid urnid Zürichi järvest kogemata, kui otsisid päikesevarju, mis oli nende paadi küljest lahti tulnud. Pärast 13 urni leidmist võtsid nad ühendust keskkonnateenistusega. Dignitase poolt oleks olnud eetiline matta urnid, mille vastu lähedased huvi ei tunne, kalmistule nimesildiga hauda. Kuid urnide järve uputamine oli sellele surmakombinaadile muidugi mugavam – oli vaja ainult paati, sõita sellega järvele ja tüütud urnid vette visata! Urnide suvalisse järve uputajat võib aga Šveitsis oodata kolmeaastane vanglakaristus või 50 000 Šveitsi frangi suurune trahv.
Loo lõpetuseks olgu öeldud, et ravimatult haiged inimesed ei ole tänapäeval kohe mitte kuidagi haiglatele koormaks. Niipea kui arstid leiavad, et see või teine haige on „minemas”, kupatatakse ta nn hooldushaiglasse ehk surma ootetuppa. Erand tehakse vaid väga tuntud või kuulsale inimesele, kel võimaldatakse soliidses kliinikus „väärikalt” – vähemalt esialgu – ilma mürgisüstita lahkuda.
Ja veel, eutanaasiateema käib Eestis mingite eriskummaliste lainetena. Mõni aeg on teema n-ö maas ja siis läheb jälle selliseks kaagutamiseks lahti, et pane käed kõrvadele. Kaagutatakse ikka põhimõttel: vaadake, Hollandis, Šveitsis ja mõnes USA osariigis on see lubatud. Okei, aga miks me ei too kunagi eeskujuks neid riike, kus eutanaasia on keelatud ja kus sel teemal isegi üldse ei arutata? Kas võiks lõpetada selle Hollandi „eeskuju” teemal pläägutamise? Aga mis teha, mis teha, kui käed lausa sügelevad mürgisüsti järele…

NB! Loe ka: Hitler ja tema sõda:

Aktsioon T4 ehk riiklik eutanaasiaprogramm natslikul Saksamaal
Natsionaalsotsialistide eutanaasiaprogramm (Nürnbergi protsessi materjal)
Sigmund Rascheri juhtum ehk kuidas ontlikust arstist saab ilge mõrvar
Dr Josef Mengele – sadistlik mõrvar arstikitlis
Gaasitamisautod massimõrvavahendina
Saksa kontsernide ülesandel sooritatud meditsiinilised eksperimendid
Natside bioloogilised katsed inimestega
Sarimõrvad:
Meedikute mõrvad; Viini surmainglid;
Doktor Surm: Harold Shipman.
Meis kõigis uinub sadistlik koonduslaagri valvur!
Tervis:
Lobotoomia – häbiväärseim peatükk psühhiaatria ajaloos

Kindlasti loe: Tervis/Ettevaatust – arst!
Veel soovitan lugeda: Guido Ilves „Tung tappa” (2000); „Tung tappa” 2. osa (2007) ja te hakkate nendele „halastajatele” vaatama hoopis-hoopis teise pilguga…

 

 

0

Your Cart