Targad juudid

1 minutit lugemist

1917. aastal oli NLKP Poliitbüroo 12 liikmest 9 juudid. 22 rahvakommisarist (nii nimetati tollal ministreid) olid 17 juudid. NLKP Keskkomitee 60 liikmest olid 42 juudid. 1940. aastal oli Nõukogude Liidus juudi rahvusest 699 dotsenti, 174 teaduslikku kaastöötajat, 202 professorit, 145 teaduste doktorit. 33% kõigist teaduse kandidaatidest ja 50% teaduslikest kaastöötajatest olid juudid. Samal ajal moodustasid juudid Nõukogude Liidu rahvastikust kõigest 1,8%!
1990. aastaks oli juutide osakaal Nõukogude Liidus langenud 0,7%-ni, kuid kunstnike ja kirjanike hulgas ning kohtuorganites oli juute 6,5%. Teaduse doktorite hulgas aga koguni 45%. Muide, 2. veebruaril 1920 Tartus sõlmitud rahulepingule Eesti ja Venemaa vahel kirjutasid alla Venemaa delegatsiooni juhid, juudi päritolu Isidor E. Gukovski ja Adolf A. Joffe. Nii et paadunud juudivihkajad ja vandenõude teoreetikud võtku teadmiseks, et osalt oleme oma iseseisvuse eest tänu võlgu juutidele!
Alates Nobeli preemia sisseviimisest 1901. aastal kuni 2010. aastani on füüsika ja keemia alaste teenete eest 344 teadlast sellega premeeritud. Neist 22% olid juudi päritolu.
1910. aastal oli Saksamaa ülikoolides 19% õppejõududest juudid. Õigusteaduse ja meditsiini erialadel oli juutide osakaal 25%, filosoofias 31% (Meenutagem Sigmund Freudi!). Samal aastal olid Austria-Ungari Ungari osas juutide osakaal 5%, Budapestis alla 20%. Kuid pooled arstid ja advokaadid, kolmandik insenere ja neljandik kunstnikke ning kirjanikke olid juudid, ajakirjanikest aga üle 40%.
Aastatel 1905–1931 läks 32 Nobeli preemiat saksa kodanikele, kellest 10 olid juudid.
1931. aastal olid 50% 234-st teatridirektorist juudid, Berliinis koguni 80% ja 75% 1930. aastal esitatud teatrietendusest olid juutide kirjutatud.
Enne Hitleri võimuletulekut 1933. aastal oli 4800 Berliini advokaadist 3600 juudid (75%), samuti suurem osa hambaarstidest.
1933. aastal oli Saksamaal juutide osakaal rahvastikust vaid 0,8%, kuid 1928. aastal olid Berliini börsi juhtivatest tegelastest koguni 80% juudid.
Muide, maailmakuulsad tuumafüüsikud Robert Oppenheimer, Edward Teller (USA esimese vesinikupommi looja) ja Andrei Sahharov (Nõukogude vesinikupommi looja) olid juudid.

Tunnuspildil: Albert Einstein. Ta olevat kord öelnud: „Kui mu relatiivsusteooria peaks valeks osutuma, siis hakatakse mind Prantsusmaal sakslaseks ja Saksamaal juudiks sõimama.”

NB! Loe ka:
Golda Meir – Iisraeli vanaema
Iisrael – sünnitraumaga ilmavalgust näinud riik