Dr Goebbelsi kümme küsimust

20 minutit lugemist

1926. aasta novembri algul saabus dr Joseph Goebbels (1897–1945) Suur-Berliini, mille uueks gauleiteriks (s. t. natside Berliini organisatsiooni juhiks) oli NSDAP ta määranud. Dr. Goebbels leidis ulualuse abielupaar Steigerite pool. Võluvast korteriperenaisest sai varsti väikest kasvu ja kõhetu doktori kui innustunud võitleja suur austaja. Uue gauleiteri käsutusse ei antud mitte ainult igati ontlik poissmehekorter; ta võis vabalt liikuda ka pererahva ruumides. Kõige rohkem vaimustas dr Goebbelsit Steigerite salongis asuv suur kolme poolega peegel, mille ees ta hakkas harjutama miimikat ja žeste. See polnud tühipaljas tembutamine – kätteharjutatud poose kasutas Goebbels oma hilisematel esinemistel.

28. oktoobril 1926 määras Hitler Goebbelsi NSDAP Suur-Berliini gauleiteriks. Toonases üsnagi „punases” Saksamaa pealinnas oli tollal kõigest 500 natsipartei liiget. Dr Goebbelsi määramisega NSDAP gauleiteriks algas natside „võitlus Berliini pärast”. Kuid esialgu oli tulevik veel väga tume – tõeline võimuvõitlus seisis alles ees. Pärast vanglakaristust 1923. aasta putši eest oli Hitleril keelatud avalik esinemine paljudes Saksa linnades. Kuid mitte Goebbelsil. Väike lonkav doktor oli Berliinis tundmatu, seepärast tuli kõigepealt tähelepanu äratada. Kõige paremini sobis selleks propaganda ja terror kui propagandavahend (hiljem juba propaganda ja gestaapo). Esialgu kuulusid dr Goebbelsi võimuvõitluse põhiarsenali kõned, kõned ja veel kord kõned, mis vaheldusid pidulike suurürituste ning SA löögirühmade ulja ja ähvardava marsiga. Tähelepanu köitmiseks provotseeriti ka kaklusi.

Goebbels: „Propaganda ei ole midagi muud kui mis tahes organisatsiooni eelkäija.”

Esimene peaproov toimus 1927. aasta veebruaris Pharussäleni lokaalis, kommunistide kihutuskoosolekute meelispaigas. Dr Goebbels saabus kohale logiseva autoga. Kõik sujus plaanipäraselt. Kui punased püüdsid Goebbelsi kõnet katkestada, läks mölluks. Kakluses sai vigastada 83 kommunisti ja tosin natsi. Dr Goebbels oli tulemusega rahul.
„Berliin vajab sensatsiooni nagu kala vett,” kirjutas Goebbels oma päevikus, „see linn elab sensatsioonidest ja igasugune poliitiline propaganda jookseb liiva, kui ta sellega ei arvesta.” Järgmisel päeval teatasid õllesaalis toimunud kaklusest kõik Berliini ajalehed esimesel leheküljel.
„Nüüd tuntakse meid linnas,” juubeldas Goebbels. Saada iga hinna eest tuntuks – see oli natside loosung noil päevil. Küll hiljem jõuab kaklusi ja intsidente näidata sobivas valguses!
Goebbels oskas meisterlikult publikut üles kütta, rüütades kõik parteilise propaganda kütkestavasse vormi. Ta oli üks esimesi, kes taipas, millist kasu võib igasugustest skandaalidest lõigata. Oma oraatorikarjääri alguses pidas Goebbels miitingut luhtaläinuks, kui kellelgi nina veriseks ei löödud.
20. märtsil 1927 korraldasid 700 SA meest Berliinis esimese ulja marsi, mis lõppes sellega, et mitmes kesklinna kohvikus löödi nägu üles külastajatel, kellel oli juudi väljanägemine. Võttis aega, mis võttis, kuid natside tuntus hakkas kasvama. Samal ajal suurenes Saksamaal töötute hulk. Hoolimata natside aktiivsest kihutustööst ei vaibunud ajakirjanduses õelad rünnakud natsionaalsotsialistliku liikumise vastu. Veel polnud natsidel võimalik kõigi poliitiliste vastastega arveid õiendada või suud kinni lüüa nendel, kes kuulutasid, et Hitler tähendab sõda.

Kuhu see õel lonkur ka ei ilmunud, alati leidis Goebbels vaimustatud vastuvõtu.

Kes oli Hitler 1920-ndate aastate algul, kui NSDAP alles loodi?
Kohalik marurahvuslane ja ei midagi muud. Väljaspool Münchenit oli Hitler sama hästi kui tundmatu. Oma esimestel ülesastumistel jättis rämeda häälega räuskav tulevane Saksa ebajumal paljudele kuulajatele üpris napaka mulje.
Kuid kuulajaid ta leidis ja ajapikku (eriti pärast 1923. aasta putši ja vanglakaristust) üha rohkem. Selle põhjuseks polnud mitte Hitleri isiksuse veetlus, vaid see, et ta rääkis seda, mida kuulda taheti. Kui enne Müncheni mässu tekitas Hitler kuulajates üsna vastuolulisi tundeid, siis pärast vanglast vabanemist ümbritses teda saksa rahva huvide eest võitleja märtrioreool. Aegamööda hakkas suurenema nii Hitleri pooldajate kui natside miitingutel osalejate arv. Aga ilma ohjeldamatu vägivallata ja suurtöösturite toetuseta poleks natsid eales võimule pääsenud.

35-aastasest Goebbelsist sai Hitleri valitsuse noorim minister.

Juba 1930-ndatel aastatel levis Euroopas legend, mille järgi Hitler olevat ennast võimsaks rääkinud. Selle väitega seoses tuleb rõhutada üht olulist momenti: Hitleri kõned hakkasid masse hullutama alles pärast tema võimuletulekut ja mida suurem võimutäius füüreri kätte koondus, seda suuremasse ekstaasi sattus kõnelevat Hitlerit kuulav rahvahulk.
16. novembril 1928 astus Hitler esimest korda üles avalikul miitingul Berliinis. Hiiglasuur Berliini Spordipalee oli puupüsti rahvast täis. Kuid natsifüüreri esinemine ei avaldanud mingit muljet. Hitleri kõne oli uskumatult vilets, kuulajate üleskruvitud meeleolu langes kiiresti.
„Üleüldine pettumus äratas lausa kaastunnet,” märkis järgmisel päeval ajaleht „Frankfurter Zeitung”. Mis imeline muudatus toimus rahva teadvuses pärast Hitleri võimuletulekut? Kas sakslased olid paugupealt unustanud kõik selle, mida nad füüreri kohta teadsid ja millisena nad teda tegelikult olid näinud? Kindlasti mitte, kuid nüüd oli Hitler võim, mis on masse lummanud läbi aegade. Füürerit ümbritsenud võimuoreool ja Goebbelsi loodud propagandamüüt rahva hulgast tõusnud juhist äratas masside lambateadvuses juhile kuuletumise ürgse instinkti!

Goebbels: „Rahvakoosolek on selleks, et anda inimestele edasi kõige primitiivsemaid põhialuseid.”

Nüüd polnud Hitler enam rämeda häälega räuskav ja poseeriv fanaatik, vaid saksa rahva juht! Lihtne sakslane ei saanud massimiitingul jääda ükskõikseks, kui füürer rääkis vajadusest taastada Saksamaa võimsus, tema koht Euroopas. Miks mitte aplodeerida, kui lubatakse parandada elatustaset ja kaotada tööpuudus! Natside massimiitingutel avaldasid kindlasti suurt mõju Hitleri äärmiselt temperamentne esinemine, mõjukad žestid, kaasakiskuv ja sütitav kõnemaneer. Tema kõne ajal oli võimatu magama jääda. Hitler äratas massides selle jõu, mis paneb karja juhtoinale kuuletuma. Hitler ei eksinud, kui ta ütles: „Mass on nagu naine, ta allub meelsasti jõule.”
Hitleriga võrreldes on tema ustavast propagandaministrist meil aga märksa vähem teada.
Lääne ajaloolased on õigustatult küsinud: mis oleks saanud Hitlerist ilma Goebbelsita? Tõepoolest, Goebbels võttis väga aktiivselt osa Hitleri võimuvõitlusest, pidas arvutuid kõnesid ning avaldas suurt mõju „avaliku arvamuse” kujundamisel.

Goebbels: „Sotsiaaldemokraatia, marksism ja vabamüürlus erinevad üksteisest ainult nüansside ja meetodite poolest.”

13. märtsil 1933 nimetati 35-aastane dr Goebbels rahvahariduse ja propaganda ministriks (Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda). Ta oli Hitleri kabineti kõige noorem liige. Saksamaal algas kõigi avalike institutsioonide totaalne tasalülitamine. Lühikese aja jooksul sai Goebbelsist natside raadio- ja ajakirjandusimpeeriumi ainuvalitseja, kes ei tegelnud mitte ainult oma ministeeriumi juhtimisega, vaid vorpis ka ise artikleid ning pidas paatoslikke kõnesid. Kõnemehena oli dr Goebbels aga kuldsuu ja riukalik kasuist. Musta valgeks rääkimisel oli Goebbels ületamatu, jättes varju isegi Hitleri. Pealegi oli Goebbels see mees, kes silus nii mõnegi Hitleri lolluse või laitis maha füüreri ettevõtmisi, mis oleksid natside reputatsioonile varju heitnud…
Mitte miski ei iseloomustanud Goebbelsit paremini kui tema kõned. Sealjuures ei puudunud propagandaministri jutus isegi teatud selgus, konkreetsus ja oma loogika – tõsi küll, küüniku loogika. Samas on kõigis kõnedes midagi ühist: korduvad mõttearendused, vanad võrdlused, sama sõnavara. Igast Goebbelsi kõnest lausa õhkus viha ja põlgust kõigi teisitimõtlejate vastu ning halvasti varjatud irooniat nende aadressil, kellele kõne oli määratud.

Goebbels koos perega külas Hitleril Kehlsteinhausis Alpides.

Dr Goebbelsi lemmiksõnavarasse kuulusid sõnad „raud”, „ustavus” ja „veri”. Muide, sõna „veri” oli armas ka Stalinile ja Trotskile. Esimene rääkis üksikisikute „verest”, näiteks „Buhhartšiku verest”, teine rääkis meeleldi „verest auravast revolutsiooni kogemusest ”.
„Tõeline sotsialism ei tähenda kõigi võrdsust, vaid igaühe vajaduste rahuldamist,” kuulutas ka Goebbels. Või: „. . . Kui endise Riigipäeva ajal istungite raadioülekanded olid keelatud, siis oli see nende asi. Meie ei näe selles mingit ohtu,” kelkis propagandaminister avalikustamisega. Goebbels oli see, kes avastas ühe olulise info serveerimise põhimõtte – infot on kõige parem ette sööta konkreetsete kuvandite abil. Pööbel ihkab ohvreid ja sangareid. Goebbels tõestas oma põhimõtteid Horst Wesseli kuvandi loomisega.
Horst Wessel oli rünnakrühmlaste (SA) Sturmführer. 14. jaanuaril 1930 sai 22-aastane Wessel kommunistidelt kuuli pähe ning suri haavade tõttu 23. veebruaril. Kommunistide ja fašistide käsikähmlused olid suisa igapäevased nähtused, seetõttu hukkus sadu inimesi. Goebbels suutis Wesseli hukkumisest välja pigistada maksimumi. Wesseli matustel kuulutas Goebbels ta „sotsialistlikuks Kristuseks”. Võidakse küsida, et mis hea pärast?
Tuli välja, et Wessel oli kirjutanud sõnad laulule „Lipp kõrgele!” (Die Fahne hoch!), mis sai esiti SA, seejärel kogu Kolmanda Reichi mitteametlikuks hümniks. Wesseli surmapäeva hakati regulaarselt tähistama,
Hitler pidas sel puhul alati ise kõne, kandes rünnakrühmlaste vormi. Wesseli haua eest hoolitseti parteirahadega, Wesseli nimi anti ühele SS-diviisile. Pärast Hitleri võimuletulekut võis Goebbels juba laial rindel Wesseli kultust üleval hoida. Goebbel teadvustas endale suurepäraselt tõika – kui kummardamisväärt sangarit pole käepärast võtta, siis tuleb see lihtsalt välja mõelda!
Goebbelsi propagandal olid konkreetsed sihid: poliitiliste vastaste mustamine, valitsuse karm kriitika, ohjeldamatu antisemitism. Oma sihtgrupiks pidas Goebbels „laiu rahvamasse”, nii ta kuulutaski: „Me peame rääkima rahvale aru­saadavas keeles. Kes tahab rahvaga rääkida, peab olema rahva suuvoodriks.”

Musterperekond: Keskel Magda Goebbels ja Joseph Goebbels oma kuue lapsega Helga, Hildegard, Helmut, Hedwig, Holdine ja Heidrun. Taga keskel Magda poeg esimesest abielust Harald Quandt, Luftwaffe veltveebli univormis. Harald hukkus 1947. aastal lennuõnnetuses.

Goebbels lootis ka pärast NSDAP liikmeks saamist, et temast saab arvestatav literaat. Kuid peamiselt juutidele kuuluvad kirjastused ei huvitunud Goebbelsi tekstidest isegi Hitleri esimestel võimulolekuaastatel. Tõsi, nii oligi ainult esialgu. Kaasaegsete sõnul olid Goebbelsi oopused täis ülevoolavat sõnamulinat, ülepakutud paatost, sentimentaalsust. Kirjasõnas ei pääsenud Goebbelsi lapidaarsused mõjule, seevastu Goebbels-oraator suutis oma firmamärgiks kujunenud lapidaarsustega massid vaimustusest huilgama panna.
Goebbels erutus oma kõnede ajal ise ja suutis publiku samuti kiima täis ajada. Ta kõhetu kuju (1, 65 m) ja lonkurluse kompenseeris tugev selge hääl ja hea diktsioon, samuti hoogne žestide keel. Goebbels oli kätt proovinud arvamusajakirjanduses, ent tuule tiibadesse sai nn „üldhuvilehes” „Der Angriff“, mis teenindas „kõige laiemate rahvahulkade maitset”. Lehe deviis oli: „Elagu rõhutud, maha rõhujad!”. Goebbels kirjutas tähelepanu köitmiseks maksimaalselt räigelt, vilistades objektiivsusele. Uue väljaande propageerimiseks pandi huugama äge reklaamikampaania, Berliini tänavatel rippusid kolm plakatit. Esimesel plakatil oli küsimus: „Kas ründame koos?”, teine kuulutas: „Me ründame 4. juulil!”, kolmas plakat selgitas: „Der Angriff” (Rünnak) on uus saksa nädalaleht, mille deviis on „Elagu rõhutud, maha rõhujad!”. Toimetaja on dr Joseph Goebbels.
Ajalehel on poliitiline programm. Iga saksa mees ja saksa naine peab meie lehte tellima ja lugema!” Uus NSDAP ajaleht ründas kahes suunas – kõigepealt ässitati pööblit üles kehtiva demokraatliku riigikorra ehk Weimari vabariigi vastu, teiseks köeti üles antisemitismi. Goebbelsi lehte saatis peadpööritav edu, see sai partei peamiseks ruuporiks. Goebbels ei unustanud valimiseelsete kihutusmaterjalide (eriti plakatite) valmistamist. Paljud uurijad on seisukohal, et just Hitleri võimuletulekule järgnes plakatikunsti hiilgeaeg, kuigi seda viljeleti ka varem.

* * *

18. veebruar 1943. Berliini Spordipalee on rahvast tulvil. Seekord on saalikaunistuseks üksainus loosung: „Totaler Krieg – kürzester Krieg” (Totaalne sõda – lühim sõda). Heledad prožektorikiired valgustavad presiidiumi, haakristilippe ja standarte. Kohe algab natside järjekordne propagandaetendus, milles mängib ainult üks näitleja – dr Goebbels. Too poliitiline mängur mõistis väga hästi, et pärast Stalingradi lahingut oli sõda sama hästi kui kaotatud. Või veel! Juba 1941. aasta augustis, kui fašistlik armee ei olnud veel tunda saanud kaotuse kibedust, näris dr Goebbelsi hinge nurjumise eelaimus. Kaudselt avaldus see nii tema päevikumärkmetes kui ka ajaleheartiklites. Kümme aastat oli see kuri lonkur olnud suure ajakirjandus- ja raadioimpeeriumi kõikvõimas valitseja. Kõik, sealhulgas ka sõda, oli dr Goebbelsile vaid karjääri tegemise vahend.
„Kuuldused on meie igapäevane leib,” kirjutas see õel deemon oma päevikusse sõja algul. Nüüd polnud enam muud üle jäänud, kui jätkata nii rahva kui enda petmist.

Goebbels koos oma jumaldatud füüreriga!

Dr Goebbels astub kõnepulti. Oma tavapärasel kõlaval ning selgel häälel kannab ta hiirvaiksele saalile ette „ilustamata pildi olukorrast”. Hoiatab õhtumaade kultuuri allakäigu eest, mida võib bolševismi eest päästa vaid radikaalsete abinõudega. Seletanud pikalt ja laialt rasket olukorda (kogu kõne kestis 1.44 tundi, oma esimese küsimuse esitas ta alles 1.26 tundi pärast kõne algust) tulevikuväljavaateid ja lootusi, asub dr Goebbels asja juurde ning esitab äärmise fanatismini viidud rahvahulgale kümme küsimust:
Inglased väidavad, et saksa rahvas on kaotanud usu võidusse.
Ma küsin teilt: Kas te usute koos füüreri ja meiega saksa rahva lõplikku ja totaalsesse võitu?
Ma küsin teilt: Kas te olete otsustanud järgneda füürerile võitluses võidu eest läbi paksu ja vedela, isegi kõige raskemate isiklike koormuste all?
Teiseks: Inglased väidavad, et saksa rahvas on võitlusest väsinud.
Ma küsin teilt: Kas te olete valmis koos füüreriga kodumaa faalanksina seisma võitleva Wehrmachti taga, jätkama seda võitlust metsiku otsustavusega ja vankumatult läbi kõigi saatuse keerdkäikude, kuni võit on meie käes?
Kolmandaks: Inglased väidavad, et saksa rahvas ei taha enam leppida valitsuse poolt nõutava ülemäärase tööga sõja heaks.
Ma küsin teilt: Kas teie ja saksa rahvas on otsustanud, kui füürer käsib, töötada kümme, kaksteist, vajadusel neliteist ja kuusteist tundi päevas, et anda kogu oma jõud võidu heaks?
Neljandaks: Inglased väidavad, et saksa rahvas on valitsuse totaalsete sõjameetmete vastu. Rahvas ei taha totaalset sõda, vaid kapitulatsiooni. (Hüüded: Mitte kunagi! Mitte kunagi! Mitte kunagi! Mitte kunagi!)
Ma küsin teilt: Kas te tahate totaalset sõda? Kas te tahate seda, kui vaja, veel totaalsemalt ja radikaalsemalt, kui me seda täna isegi ette kujutada oskame?
Viiendaks: Inglased väidavad, et saksa rahvas on kaotanud usalduse füüreri vastu.
Ma küsin teilt: Kas teie usaldus füüreri vastu on täna suurem, ustavam ja vankumatum kui kunagi varem? Kas teie valmisolek järgida teda kõikidel tema teedel ja teha kõik, mis on vajalik, et viia sõda võiduka lõpuni, on absoluutne ja tingimusteta?
(Rahvahulk tõuseb kui üks mees. Kohalolijate entusiasm puhkeb enneolematu ulatusega meeleavalduseks. Tuhanded hüüatused kajavad läbi saali: „Füürer käsi, me järgneme!“ Lõppematu heil-hüüete laine füüreri auks. Justkui käsu peale tõstetakse nüüd lipud ja standardid, mis on kõrgeim väljendus selle piduliku hetke puhul, millega massid austavad füürerit).
Kuuendaks: Ma küsin teilt: kas te olete valmis nüüdsest alates kasutama kogu oma jõudu ja andma idarindele inimesi ja relvi, mida ta vajab, et anda bolševismile surmav löök?
Seitsmendaks küsin teilt: Kas te lubate, andes pühaliku vande rindele, et kodumaa seisab rinde taga tugeva moraaliga ja annab kõik, mida rinne vajab võidu nimel võitlemiseks?
Kaheksandaks küsin teilt: Kas te, eriti teie, naised, tahate, et valitsus tagaks, et ka saksa naised annaksid kogu oma jõu sõjategevuse käsutusse ja aitaksid, kus iganes võimalik, et vabastada mehi rinde jaoks ja aitaksite seega oma mehi rindel?
Üheksandaks küsin teilt: Kas te nõustute, kui vaja, võidelda kõige radikaalsemate meetmetega väikese ringi nahahoidjate ja spekulantide vastu, kes keset sõda rahu mängivad ja kes tahavad rahva viletsust omakasupüüdlikel eesmärkidel ära kasutada? Kas olete nõus, et see, kes sõjaaja seaduste vastu eksib, kaotab oma pea?
Küsin teilt kümnendat korda ja lõpetuseks: Kas te tahate, nagu natsionaalsotsialistlik parteiprogramm dikteerib, et just sõjas peaksid valitsema võrdsed õigused ja võrdsed kohustused, et kodumaa peaks solidaarselt võtma sõja raskeid koormaid oma õlgadele ja et neid peaksid võrdselt jagatama nii kõrged ja madalad, nii rikastele kui vaestele?
Kõne lõppedes hüüab Goebbels paatoslikult: „Nun Volk steh’ auf und Sturm brich los!” (Nüüd rahvas tõuse ja las puhkeb torm!) Viimane paatoslik lause oli võetud saksa luuletaja Theodor Körneri 1813. aastast pärit poeemist „Mehed ja poisid”.
Tervelt pool tundi andis Saksa raadio edasi massi juubeldamist…
Hiljem märkis Goebbels küüniliselt: „Idiotismi tund. Oleksin ma neile öelnud, et hüpake Columbushausi* kolmandalt korruselt alla, oleksid nad seda ka teinud.”

Mida öelda lõpetuseks? Mõtlemine ei kaitse veel rumaluse eest, kuid alati on kasulik meeles pidada, et loll ei ole see, kes teisi petab, vaid see, kes laseb end petta. Ja veel: ajaloos tehtud vigu tuleb hoolega tundma õppida, et uued põlvkonnad võiksid neid ikka ja jälle korrata. Vana mõttetera mundus vult decipi, ergo decpiatur (maailm tahab petetud saada, seepärast petetagu) on endiselt jõus.

* Aastatel 1932–33 ehitatud 9-korruseline äri- ja büroohoone Berliinis Potsdami väljakul.

* * *

Dr Goebbelsi viimane raadiokõne 21. aprillil 1945

Minu berliinlased ja rahvuskaaslased!
Möödunud pühapäeval alustasid bolševikud Oderi rindel oma suurrünnakut. Berliin on nende sihtmärk. Reichi pealinna vallutamine peab Stalinile andma tähtsa trumpkaardi liitlaste poliitilises mängus. Seega on võitlus Reichi pealinna pärast muutunud võitluseks Saksamaa ja Euroopa eest.
Kangelaslikus kaitses on meie vaprad diviisid ja Volkssturmi mehed viimastel päevadel Nõukogude Liidule raskeimaid kaotusi tekitanud. Kuid nende ennastohverdavad pingutused ei ole suutnud takistada enamlaste lähenemist Reichi pealinna välimistele kaitseliinidele. Seega on Berliinist saanud rindelinn.
Berliini kaitsjad! Teie naiste, emade ja laste silmad on teile suunatud. Nad on teile usaldanud oma elu, oma õnne, oma tervise ja tuleviku. Te teate nüüd oma ülesannet ja ma tean, et te täidate seda eeskujulikult. Teie proovilepaneku tund on kätte jõudnud!
Kindralleitnant Reymannile on usaldatud Reichi pealinna sõjaline kaitse. Ta kannab Raudristi Rüütlirist tammelehtedega. Kõik sõdurid ja Volkssturmi mehed võivad tingimusteta usaldada end tema juhtimise alla, mis on selles sõjas sageli oma väärtust tõestanud.
Iseenesest mõistetavalt jään ma koos oma kaastöötajatega Berliini. Minu naine ja lapsed on samuti siin ja jäävad siia. Ma käivitan Reichi pealinna kaitse kõigi minu käsutuses olevate vahenditega. Minu mõtted ja tegevus on suunatud teie heaolule ja kaitsele meie ühise vaenlase vastu. Mongolite tormi saab ja tuleb murda meie linna müüride juures. Meie võitlus saab olema kogu rahva kõige otsustavama võitluse märguandeks. Täitunud fanaatilise tahtega mitte lasta impeeriumi pealinnal langeda enamlaste kätte, oleme ühiselt kokku tulnud võitlema ja töötama. Meie eesmärgiks on meie rahva vabadus ja riigi sotsiaalse õigluse õnnelik tulevik.

Dr Goebbelsi mõtteteri

Sõda on elujaatuse kõige aktiivsem vorm.
* * *
Idee ja maailmavaate vahel on propaganda, maailmavaate ja riigi vahel on propaganda, üksikisikute ja riigi vahel on propaganda ning partei ja rahva vahel on jällegi propaganda.
* * *
Propaganda on kunst, mida võib nagu viiulimängugi igale enam-vähem normaalsele inimesele kuni teatud piirini õpetada. Siis tuleb aga selgitada: „Siit alates enam edasiminekut ei ole. Mida veel võib juurde õppida, on jõukohane ainult geeniusele. Seda te aga ei ole. Niisiis peate leppima õpituga. ”
* * *
Propaganda ei pea olema vaimurikas, vaid mõjuma populaarselt. Propagandas vaimseid eesmärke leida ei ole mitte omaette ülesanne. Neid leitakse mujal…Ainult mitte koosolekusaalides.
* * *
Ei tule taotleda, et propagandal oleks tase, vaid et ta viiks sihile.
* * *
Natsionaalrevolutsiooni siht peab olema kõiki eluvaldkondi allutava totalitaarse riigi loomine.
* * *
Kriitik peab olema valmis asuma suvalisel hetkel kritiseeriva asemele ning täitma produktiivselt ja pädevalt kritiseeritava kohustusi, vastasel juhul muutub kriitika pelgalt häbematuks ning upsakaks jõuks ning kultuuriprogressi piduriks.
* * *
Diktaator ei pruugi arvestada enamuse tahtega, ent ta peab olema suuteline rahva tahet ära kasutama.
* * *
Kui jätate rahva ilma ajaloota, siis muutub ta ühe põlvkonna pärast pööbliks ning pärast veel ühte ajaloota põlvkonda võib taolist pööblit juba lojustekarjana käsutada.
* * *
Propaganda kaotab nähtavana jõu.
* * *
Jurisprudents on poliitika lits.
* * *
Antagu mulle vaid ajaleht vm ning ma muudan iga rahva seakarjaks.
* * *
Kõik geniaalne on lihtne, sest kõik lihtne on geniaalne. Tavainimesele meeldib oma tühisust maskeerida keeruliste asjadega.
* * *
Propaganda on alati suunatud massidele, mitte intelligentsile, sest propaganda tase peab lähtuma kõige piiratuma mõistusega auditooriumi vastuvõtuvõimest.
* * *
Tuhat korda korratud vale muutub tõeks.
* * *
Kui keegi käsitleb asju eri vaatenurkadest, kaotab ta ühtaegu oma veendumused ning kompromissitu teravuse.
* * *
Inimese oli lojus ja lojuseks jääbki. Olgu pealegi madalamate või kõrgemate instinktidega, armastava ja vihkajana, aga ikkagi ainult lojus.
* * *
Iga inimene soovib midagi ning on valmis oma eesmärgi saavutamiseks kasutama ükskõik milliseid vahendeid.
* * *
Diktatuuri jaoks on vaja kõigest kolme asja: inimest, ideed ja kannupoissi, kes on valmis inimest ja ideed orjama ning vajadusel selle eest elu andma. Inimese puudumisel pole diktatuuri jaoks lootust, idee puudumisel on diktatuur võimatu, kannupoiste puudumisel on diktatuur kõigest labane nali.
* * *
Marksism ei võitnud mitte sellepärast, et tal olid suured prohvetid – need polnud mingid prohvetid. Marksism võitis, sest tema meeletute ideede teenistuses olid sellise kraadiga agitaatorid nagu August Bebel ja Lenin.
* * *
Enamik inimestest on nõrgad, laisad ja arad – see ongi mass.
* * *
Eilsetest revolutsionääridest saavad homsed reaktsionäärid.
* * *
Eriolukorra abil võib valitseda iga eesel.
* * *
Propaganda ei ole eesmärk omaette, vaid vahend eesmärgi saavutamiseks.
* * *
Ajalugu ei löö mitte ainult haavu, vaid ta ka parandab haavu. Igal põlvkonnal tuleb kanda vaid oma saatust.
* * *
Igasugune ühiskonnavaenulik reaktsiooniline poliitika tähendab alati bolševismi konserveerimist.
* * *
NSDAP ei ei ole võimule tulnud mitte vägivalla abil, nagu meie vaenlased ikka ja jälle väidavad, vaid rahva tahtel.
* * *
Kui ma olen ühe maailmavaate esindaja, siis olen ma alati totaalsuse idee pooldaja.

© Peter Hagen

NB! Loe ka:
„Füürer käsi, me järgneme sulle!“ (2 fotogaleriid ja sündmuste kronoloogia)
Milline roll oli Hitleri kõnedel tema võimule pääsemisel?
Hitler marssal Mannerheimi 75-ndal juubelil kontvõõraks (galerii)
Kuidas sündis natside hümn „Horst Wessel Lied“?
Kes võttis esimesena kasutusele mõiste „raudne eesriie?
Teemaja Kehlsteinhaus – kingitus füürerile
Põrgumasin füürerile!
Miks kõik atentaadid Hitlerile ebaõnnestusid?
Füüreri punkri viimased päevad