Kui palju maksavad kõige hinnalisemad Nõukogude ordenid ja medalid?

6 minutit lugemist

Au ja kuulsus meie pealinnale Tallinnale – Lenini ordeni kavalerile!

Nõukogude ordenite, medalite ja teiste autasude hinnad kõiguvad väga tugevasti. Hind sõltub sellest, kas koos ordeniga on ette näidata ka selle saaja tunnistus. Ühe või teise ordeni hinda ei määra mitte ainult selle väärismetallide sisaldus, vaid eelkõige autasu unikaalsus ja ajalooline väärtus, mis on seotud selle saaja isikuga. (Autasustatud isikute täpne arv pole paljude ordenite puhul teada.)

Ema Au III järk (Материнская слава, III степени)
19,7±1.39 g hõbedat
Selle autasu said emad, kes olid sünnitanud ja üles kasvatanud 7 või rohkem last.
2 786 000 autasustatud isikut
Hind: 20–100 $

Ema Au II järk (Материнская слава, II степени)
19,7±1.39 g hõbedat
Selle autasu said emad, kes olid sünnitanud ja üles kasvatanud 8 või rohkem last.
1 508 000 autasustatud isikut
Hind: 25–125 $

Ema Au I järk (Материнская слава, I степени)
19,8±1.39 g hõbedat
Selle autasu said emad, kes olid sünnitanud ja üles kasvatanud 9 või rohkem last.
753 000 autasustatud isikut
Hind: 30–180 $

Ema Kangelane (Мать-героиня)
4,5±0,44 kulda, 11,53±0,97 hõbedat
Selle autasu said emad, kes olid sünnitanud ja üles kasvatanud 10 või rohkem last.
431 000 autasustatud isikut
Hind: 280–400 $

Oktoobrirevolutsiooniorden (oрден Октябрьской Революции)
0,21 g kulda, 27,49±1,45 g hõbedat
106 462 autasustatud isikut
Hind: 200–450 $

Rahvaste sõpruse orden (oрден Дружбы народов)
39±1.39 g hõbedat
72 761 autasustatud isikut
Hind: 270–520 $

Kodumaa relvajõududes teenimise eest III järk (орден За службу Родине в Вооружённых Силах, III степени)
55,64 g hõbedat
69 576 autasustatud isikut
Hind: 270–540 $

Suure Isamaa sõja orden I järk (oрден Отечественной войны, I степени)
0,325 g kulda, 24,85±1,35 g hõbedat
69 576 autasustatud isikut
Hind: 40–800 $

Töökuulsuse orden III järk (oрден Трудовой Славы, III степени)
33,26 g±1,39 g hõbedat
650 000 autasustatud isikut
Hind: 40–900 $

Kuulsuse orden III järk (oрден Славы, III степени)
20,55±1,39 g hõbedat
997 815 autasustatud isikut
Hind: 70–1400 $

Suure Isamaasõja orden I järk (oрден Отечественной войны, I степени)
8,33±0,38 g kulda, 16,75±0,98 g hõbedat
2 487 098 autasustatud isikut
Hind: 450–1500 $

Töökuulsuse orden II järk (oрден Трудовой Славы II степени)
33,26±1,39 g hõbedat
50 000 autasustatud isikut
Hind: 500–2200 $

Kuulsuse orden II järk (oрден Славы, II степени)
20,30±1,22 g hõbedat
46 473 autasustatud isikut
Hind: 500–2500 $

Isikliku mehisuse eest (За личное мужество)
(1989–1994)
30 g hõbedat
629 autasustatud isikut
Hind: 2000–4000 $

Kodumaa relvajõududes teenimise eest  II järk
(орден За службу Родине в Вооружённых Силах, II степени)
55,64 g hõbedat
589 autasustatud isikut
Hind: 3000–4500 $

Austuse Märk (орден Знак Почёта)
29,77±1,39 g hõbedat
1 580 850 autasustatud isikut
Hind: 25–4800 $

Töökuulsuse Punaorden (орден Трудового Красного Знамени)
33,22±0,39 g hõbedat
1 224 590 autasustatud isikut
Hind: 25–5000 $

Bogdan Hmelnitski orden III järk (орден Богдана Хмельницкого, III степени)
29,55±1,37 g hõbedat
5738 autasustatud isikut
Hind: 1500– 5500 $

Aleksandr Nevski orden (oрден Александра Невского)
37,06±1,39 g hõbedat
42 165 (autasustati Punaarmee komandöre)
Hind: 1100–7500 $

Kuulsuse orden I järk (oрден Славы, I степени)
28,62±1,43 g kulda
2620 autasustatud isikut
Hind: 6000–8000 $

Töökuulsuse orden I järk (oрден Трудовой Славы I степени)
33,26+1,39 g hõbedat
983 autasustatud isikut
Hind: 5000–9000 $

III järk Kutuzovi orden (oрден Кутузова, III степени)
24,19±1,37 g hõbedat
3328 autasustatud isikut
Hind; 6000–15 000 $

Suvorovi orden III järk (орден Суворова, III степени)
22,88 g hõbedat
4012 autasustatud isikut
Hind: 4000–16 000 $

Bogdan Hmelnitski orden II järk (орден Богдана Хмельницкого, II степени)
6,51 g kulda, 35,39±1,26 g hõbedat
2390 autasustatud isikut
Hind: 8000–18 000 $

Punatähe orden (орден Красной Звезды)
27,16±1,39 g hõbedat
3 876 742 autasustatud isikut
Hind: 25–35 000 $

Kutuzovi orden II järk (oрден Кутузова, II степени)
36,16±1,39 g hõbedat
3326 autasustatud isikut
Hind: 8000–35 000 $

Punakuulsuse orden (oрден Крaсного Знамени)
22,72±1,39 g hõbedat
Esimene orden N. Liidus
581 300 autasustatud isikut
Hind: 120–50 000 $

Lenini orden (орден Ленина)
N. Liidu kõrgeim autasu tsiviilisikutele
28,604±1,1 g kulda, 2,75 g plaatinat
431 418 autasustatud isikut
Hind: 1000–50 000 $
1964. aastal sai Lenini ordeni ka Soome Vabariigi president Urho Kaleva Kekkonen
Juri Andropov, NSV Liidu Riikliku Julgeolekukomitee esimees, külastas 3. detsembril 1973 Eestit, et anda Eesti NSV-le üle Rahvaste Sõpruse orden ja Tallinnale Lenini orden.

Suvorovi orden II järk (орден Суворова, II степени)
23,098 g kulda, 12,22 g hõbedat
2863 autasustatud isikut
Hind: 20 000–60 000 $

Nahhimovi orden II järk (oрден Нахимова, II степени)
39,74±1,38 g hõbedat
469 autasustatud isikut
Hind: 35 000–70 000 $

Bogdan Hmelnitski orden I järk (орден Богдана Хмельницкого, I степени)
19,33 g kulda, 26,67 g hõbedat
323 autasustatud isikut
Hind: 25 000–75 000 $

Kutuzovi orden I järk (oрден Кутузова, I степени)
19,98±0,76 g kulda, 18,95±0,73 g hõbedat
675 autasustatud isikut
Hind: 50 000–120 000 $

Suvorovi orden I järk (орден Суворова, I степени)
asut 1942
8,84 g kulda, 28,95 g plaatinat, 9,2 g hõbedat
391 autasustatud isikut (teistel andmetel 371)
Hind: 100 000–200 000 $

Ušakovi orden II järk рден Ушакова, II степени)
25,365 g kulda, 14,462 hõbedat
194 autasustatud isikut
Hind: 75 000–250 000 $

Nahhimovi orden I järk (oрден Нахимова, I степени)
asut 1944
29,45 g kulda, 22,918 g hõbedat, 5 rubiini 10 karaati
82 autasustatud isikut (teistel andmetel 75)
Hind: 150 000–300 000 $

Ušakovi orden I järk (орден Ушакова, I степени)
8,55 g kulda, 25 g plaatinat, 13,022 g hõbedat
47 autasustatud isikut
Hind alates 300 000 $

Kodumaa relvajõududes teenimise eest I järk
(орден За службу Родине в Вооружённых Силах, I степени)
49,85 g hõbedat
Kõige haruldasem Nõukogude orden
13 autasustatud isikut
Hind alates 500 000 $

Võiduorden (орден Победа)
asut. 1943
N. Liidu kõige kallim orden
Hind alates 10 milj. $
20 autasustatud isikut

 • Georgi Žukov (1896–1974), Nõukogude Liidu marssal – 10.04.1944 ja 30.03.1945
 • Aleksandr Vassilevski (1895–1974), Nõukogude Liidu marssal – 10.04.1944 ja 8.09.1945
 • Jossif Stalin (1878–1953), Nõukogude Liidu generalissimus – 29.07.1944 ja 26.07.1945
 • Ivan Konev (1897–1973), Nõukogude Liidu marssal – 30.03.1945
 • Konstantin Rokossovski (1896–1968), Nõukogude Liidu marssal, Poola marssal – 30.03.1945
 • Rodion Malinovski (1898–1967), Nõukogude Liidu marssal – 26.04.1945
 • Fjodor Tolbuhhin (1894–1949), Nõukogude Liidu marssal – 26.04.1945
 • Leonid Govorov (1897–1955), Nõukogude Liidu marssal – 31.05.1945
 • Semjon Timošenko (1895–1970), Nõukogude Liidu marssal – 4.06.1945
 • Aleksei Antonov (1896–1962), Nõukogude Liidu marssal – 4.06.1945
 • Dwight Eisenhower (1890–1969), viietärnikindral, hilisem Ameerika Ühendriikide president – 5.06.1945
 • Bernard Montgomery (1887–1976), feldmarssal –5.06.1945
 • Mihai I (1921–2017), Rumeenia kuningas, marssal – 6.07.1945
 • Michael Zymierski (1890–1989), Poola marssal – 9.08.1945
 • Kirill Meretskov (1897–1968), Nõukogude Liidu marssal – 8.09.1945
 • Josip Broz Tito (1892–1980), Jugoslaavia marssal – 9.09.1945
 • Viimane 20. Võiduordeniga autasustatu oli Leonid I. Brežnev (1906–1982), Nõukogude Liidu marssal, NLKP Keskkomitee peasekretär, Nõukogude Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees. Võiduorden anti talle üle 20. veebruaril 1978 ja see annulleeriti postuumselt 21. septembril 1989, kuna nii kõrge autasu andmine Brežnevile ei vastanud ordeni statuudile, mille järgi võis selle saada vaid lahingutes üles näidatud vapruse eest.

Võiduorden on tõeline juveelikunsti meistriteos, valmistatud Aleksandr I. Kuznetšovi eskiisi järgi Moskva Rahapajas (nagu kõik teisedki Nõukogude ordenid). Ordeni viieharuline täht valati plaatinast, selle kiirtel säravad viis suurt tehisrubiini, ääristel helgivad 174 briljanti. Räägitakse, et alguses taheti Võidu ja Kuulsuse ordeni keskele paigutada Lenini ja Stalini profiilid, kuid sellega ei olnud nõus Stalin ise: „Meil on Spasskaja väravatorn,” vaidles ta vastu. „See on Moskva ja kogu riigi sümbol. Spasskaja värvatorn tulebki ordenile panna…”
Kremli torni tipus särab väike punane rubiin, torni kõrval on helesinisel tagapõhjal kullaga kujutatud Kremli müür ja Mausoleum, mida raamivad tamme ja loorberi kuldsed oksad. Võiduorden on kõige ilusam, kallim ja kõige suurem Nõukogude orden: see kaalub 78–81 g, läbimõõt 71,5 mm, keskel asuva plaatinast raamiga kullast ja emailiga kaetud ketta läbimõõt 32 mm, paksus 0,75 mm. Ordeni kõrgus 15,5 mm. Võiduordenis on 8,3 g kulda (teistel andmetel ainult 2 g), 41–47 g plaatinat; 19 (?) 26,5 g hõbedat, 6 rubiini 12,5 karaati, 174 briljanti 14,5–16 karaati. Esimene orden valmis oktoobris 1943. Stalini teadmata kasutas kaval juveliir olude sunnil ka kunstlikke teemante, mida polnud võimalik looduslikest eristada. Võiduordenit valmistati 22 eksemplari.
Võiduordeni nr 6 valmistamine maksis 13 377,33 rubla ja orden nr 8 13 356,61 rubla.

Kõige kummalisem oli Rumeenia kuninga Mihai I (1921–2017) autasustamine võiduordeniga 6. juulil 1945. Kuningas tõugati troobnilt 1947. aastal. Mihaile kuulunud orden müüdi Sotheby oksjonil 14 miljoni naelstrelingi eest anonüümseks jäänud ostjale. Linnalegend räägib aga, et rahapuuduses kuningas oli briljandid ordenist välja urgitsenud ja need ükshaaval maha müünud.

Tunnuspildil: Võiduorden.