Alla tulevad nad alati!

8 minutit lugemist

1950. aastateks hakkas tsiviillennundus lapsekingadest välja kasvama, võeti kasutusele uusi reisilennukitüüpe ja reisijate arv suurenes aastast aastasse. Lennuliinidele ilmusid üha suuremad ja võimsamad reisilennukid…

Täiustusid ka lennukite navigeerimisseadmed, mis aitasid tunduvalt suurendada lennuohutust. Suurte reisilennukite kasutuselevõtmine tähendas aga omakorda seda, et võimaliku õnnetuse korral võib hukkuda ka rohkem inimesi. 1956. aastal põrkasid USA-s Grand Canyoni kohal kokku kaks reisilennukit. See oli esimene lennuõnnetus, milles hukkus rohkem kui 100 inimest.
Näiteks hukkus aastatel 1950–1973 mittetäielikel andmetel (peaaegu puuduvad andmed sotsialistlike riikide kohta) lennukatastroofides umbes 18 000 inimest. Olgu võrdluseks öeldud, et 1986. aastal hukkus ainuüksi USA-s liiklusõnnetustes 46 000 inimest! Kogu maailmas saab igal aastal autoõnnetustes surma 700 000 ja vigastada 10–15 miljonit inimest. Näiteks USA-s oli 1952. aastaks liiklusõnnetustes hukkunud miljon inimest, teise miljonini jõuti 1975. aastal…
1960. aastate lõpul hakkasid õhuliinidel domineerima reaktiivreisilennukid ning paljudele lennukompaniidele oli lausa uhkuseasjaks propellerlennukitest täielikult loobuda. Lennuk muutus valdavaks transpordivahendiks ühenduse pidamisel Vana ja Uue maailma vahel ning tõrjus ajapikku Atlandi ookeani avarustelt välja kõik reisilaevad.

9.07.2006. Vihmasaju ajal maandumisel Irkutski lennuväljale ei suuda Sibir A-310 (F-OGYP, flight 778) pidurdada, kaldub maandumisrajalt kõrvale, sõidab läbi betoonmüüri ja jääb pidama selle taga asunud garaažide juures. Lennuk puruneb. Puhkenud tulekahjus hukkub 128 inimest, 75 pääseb.

Lennuohutus on suurenenud eelkõige tänu edusammudele lennukiehituses, samuti mootorite töökindluse suurenemisele ja navigeerimisseadmete täiustamisele. Üha rangemaks on muutunud ka lennuohutuse eeskirjad. Kahjuks on paljud tehnilised täiustused ja olulised muudatused lennuohutuse eeskirjades tehtud alles pärast ränkraskeid lennuõnnetusi.
Kaasaegse reaktiivreisilennuki juhtimine eeldab piloodi väga kõrget kvalifikatsiooni. Startimisel-maandumisel või lennu ajal on väga tähtis piloodi informeeritus ilmastikutingimuste kohta ning laitmatu koostöö maapealse dispetšerteenistusega.
Muidugi pole reaalne nõuda, et kõik piloodid, dispetšerid ja tehnikud oleksid oma ala meistrid. Prohmakaid teevad ka kogenud spetsialistid. Tervelt 70–80 protsenti lennuõnnetuste põhjuseks on nn inimtegur, olgu siis tegemist kas tehniku hooletuse, lennujuhi veaga või piloodi eksitusega.
Pärast lennuõnnetust heidavad eksperdid sageli pilootidele ette, et nood polnud tasemel, et antud situatsioonis oleks tulnud teha seda või toda. Sellised hinnangud lõhnavad tagantjärele tarkuse järele, sest kriitilises situatsioonis pole piloot sageli võimeline võtma vastu ainuõiget otsust sel lihtsal põhjusel, et tal ei jää selleks aega. Avariiohtu sattudes ei suuda nii mõnigi piloot olukorra peremeheks jääda, hoolimata sellest, et simulatsioonitreeningus on läbi mängitud kõikmõeldavad ja mõeldamatud avariiolukorrad.
Piloodilt võib ju nõuda läbimõeldud tegutsemist avariisituatsioonis, kuid kõik ei sõltu ainult piloodist. Mootoririkke või juhtimissüsteemide rivist väljalangemise korral saab piloot väga vähe ära teha. Sageli pole ka hädamaandumine võimalik, sest kaasaegset mitusada tonni kaaluvat reisilennukit ei saa maandada esimesele ettejuhtuvale põllule.
Arusaadavalt pole tehnilisi rikkeid võimalik täielikult vältida, kuid nii mõnedki raskete tagajärgedega lennuõnnetused on toimunud kas pilootide küündimatuse või lohakuse tõttu.
9. jaanuaril 1993 maandus tihedas udus New-Dehli lennuväljale Indian Airlines’i poolt Usbekistanilt renditud Tu-154. Lennuk tegi salto, kaotas ühe tiiva ja purunes. Imekombel pääsesid kõik 162 reisijat eluga. Vigastada sai kuus reisijat ja kaks pilooti. Õnnetuse põhjustas asjaolu, et piloodid ei saanud aru dispetšeri inglisekeelsest korraldustest, mis juhtisid lennukit hoopis teisele lennuväljale!
Palju katastroofe on juhtunud pilootide vastutustundetu tegutsemise ja stardi-maandumisreeglite rikkumise läbi. Järgmine näide on vägagi ilmekas.
27. novembril 1983 purunes maandumisel Madridi lennuväljale Columbia Avianca Boeing 747. Kapten Tulio Hernįndez juhtis lennukit tervelt seitse kilomeetrit ettenähtud lennukoridorist eemal ning 300 m võrra madalamal. „Pull up” (kõrgust võtta) hoiatas GPWS (Ground Proximity Warning System – maapinna lähedusest hoiatav süsteem) pilooti. „Okay, okay,” pomises piloot endamisi ja jätkas laskumist. „Pull up, pull up,” hoiatas automaat edasi. „Pea lõuad, jänki,” vandus Hernįndes ameerika tehnikat. Mõni sekund hiljem põrkas lennuk vastu maad. Tohutus tulepilves hukkus 181 inimest.
Siinkohal pole võimalik välja tuua kõiki neid arvukaid põhjusi, mis võivad põhjustada lennuõnnetuse. Kõige ohtlikum on start, veel ohtlikum aga maandumine, sest tervelt 62,7 protsenti õnnetustest on juhtunud maandumisel. See on seletatav sellega, et start ei kujuta endast mingit keerulist manöövrit, seevastu pole aga kahte ühesugust maandumist. Iga maandumine erineb eelmisest ja rasketes ilmastikuoludes on maandumine sageli sulaselge enesetapp.
83 raskest lennuõnnetusest Boeing 737 tüüpi lennukiga juhtus 40 maandumisel sel põhjusel, et piloodid ei saanud kasutada automatiseeritud maandumissüsteemi, kuna vastav seade lennuväljal puudus.
1983. aasta juulis leidis aset ainulaadne juhtum tsiviillennunduse ajaloos. Montrealist Edmontoni startinud Air Canada Boeing 767 mõlemad mootorid seiskusid 11 000 m kõrgusel. Kapten, kes oli ühtlasi endine kogenud purilendur, maandas pärast 160 km kestnud lauglendu lennuki sõjaväe lennuväljale. Kiirusega 273 km/h maandunud lennukil purunes küll ninatelik ja sai kannatada Boeingu kere, kuid kõik 61 reisijat pääsesid eluga. Hiljem selgus, et mehaanik, kes teatas tankijale vajaliku kütusekoguse, oli ajanud kilogrammid segamini naeltega ning selle eksituse tõttu oli lennuki paakides 22 300 kg kütuse asemel alla poole. Sama vea tegi hiljem lennuki kapten, kes kontrollis kütuse kogust, ja sai tankijaga sama tulemuse. Hiljem selgus veel, et ka lennuki kütusenäiturid olid korrast ära.
Eelpool kirjeldatud õnnetusjuhtumid näitavad, et üha keerulisemaks muutuv lennukijuhtimine esitab pilootidele nõudmisi, mis seab nad väga tugeva psüühilise pinge alla ning suurendab nende töökoormust lausa inimvõimete piirini. Nii muutub üha aktuaalsemaks nn. inimfaktor.
Õhureis ei saa olla kunagi riskivaba. Kuid inimene püüab traagilistest õnnetustest õppust võttes jätkuvalt lennukit täiustada ning saavutada maksimaalset lennuohutust ka siis, kui see võib näida ebareaalsena.

* * *

Alates esmalennust 1957. aastal kuni 15. jaanuarini osales USA esimene reaktiivreisilennuk Boeing 707 173 raskes avariis, seega purunes 856-st toodetud Boeing 707 tüüpi lennukist umbes üks viiendik (20,21%). 81 õnnetuses hukkus ühtekokku 3032 inimest. Avariides osalenud lennukite hulka on arvatud ka 9 parkinud lennukit, mis kas süttisid põlema või neile sõideti otsa. 13 lennuõnnetust ühtekokku 280 ohvriga toimusid kas sõjalistel või kriminaalsetel põhjustel, 11 õnnetust toimusid muudel põhjustel ega nõudnud ühtegi inimelu.
Boeing 707 ühe miljoni lennutunni kohta tuli 8,60 lennuõnnetust. Konkureeriv Douglas DC-8 puhul oli see näitaja 8,84, mis on kõrgem 1960. ja 1970. aastatel toimunud õnnetuste üldarvust, mis oli teiste lennukitüüpide puhul 5.
Alates 1970. aasta septembrist kuni 2011. aasta septembrini purunes lennuõnnetustes ja terroriaktide tagajärjel 54 Boeing 747 tüüpi lennukit. See suhteliselt suur arv on seletatav nii lennuki pikaajalise kasutamise kui ka toodetud lennukite suure arvuga. 2019. aasta veebruariks oli antud käiku 1549 Boeing 747 (10 modifikatsiooni) tüüpi lennukit.
Boeing 747-100 kuni 300 ühe miljoni lennutunni kohta tuli 2,28 lennuki mahakandmist, Boeing 747-400 kohta aga 0,75 mahakandmist, mis on võrreldes teiste lennukitüüpidega pisut kõrgem. Kõikidest Boeing 747 tüüpi lennukitest läks iga 32 ennetähtaegselt mahakandmisele. Boeing 747-ga toimunud õnnetustes hukkus ühtekokku 3765 inimest, neist 583 kahe Boeingu kokkupõrkes Tenerife saarel 1977. aasta märtsis ja 520 inimest Jaapani JAL lend 123 õnnetuses 1985. aasta augustis.
1959. aastal ilmus Nõukogude Liidu õhuliinidele nelja tubropropellermootoritega lennuk Il-18, mida toodeti aastatel 1958–1978 umbes 600 eksemplari. Kuigi lennuk oli näiliselt üsna töökindel, siis aastatel 1958–2018 purunes lennuõnnetustes tervelt 100 Il-18-tüüpi lennukit. Hukkus ühtekokku 2051 inimest.
Nõukogude kolmemootorilist reaktiivlennukit Tu-154 toodeti aastatel 1972–2013 1026 eksemplari. Tu-154M oli eriline kütuseõgard, lennuk kulutas 5400 kg kütust tunnis! 15. märtsiks 2019 oli lennuõnnetustes purunenud 71 Tu-154 tüüpi lennukit. Nõukogude Liidu kõige ohvriterohkem katastroof toimus 10. juulil 1985 Utšudukomi lähedal, kui pilootide süü tõttu langes lennuk lamepöörisesse ja kukkus alla. Hukkus 200 inimest. 30 korral üritati Tu-154 tüüpi lennukit ärandada. Need katsed nõudsid 13 inimohvrit. 2013. aasta veebruaris lõpetati tehniliselt igati vananenud Tu-154 tootmine.
Nõukogude Tu-134 toodeti erinevates modifikatsioonides aastatel 1966–1983 854 eksemplari. Kuna lennuk oli välja arendatud pommituslennuki baasil, siis istus lennuki ninaosas tüürimees. Alles 1980. aastal jõudis lennuliinidele Tu-134B, mis oli esimene Nõukogude reisilennuk, mille avioonika võimaldas liinilendudel vähendada meeskonda tüürimehe arvel, sellega vähenes meeskonnaliikmete arv neljalt kolmele. Lennuõnnetustes purunes täielikult 78 Tu-134-tüüpi lennukit, 10 neist sõjategevuse tagajärjel, kaks lennukit kukutasid alla terroristid. Nendes lennuõnnetustes hukkus ühtekokku 1494 inimest, neist 32 maa peal või Tu-134-ga kokku põrganud lennukites.
Tänapäeva lennukite puhul tuleb ühe miljoni lennutunni kohta 0,5 õnnetust, seega on lennukid muutunud tunduvalt töökindlamaks.

* * *

Millal on katastroofirisk kõige suurem?
Ruleerimisel stardirajale                               5,2%
Startimisel                                                      26,4%
Lennu ajal                                                         5,7%
Maandumisel lennuväljale lähenemisel    31,6%
Maandumisel                                                 31,1%

Tunnuspildil: 25.09.1978. San Diego lennuvälja lähedal umbes 750 m kõrgusel põrkab väikelennuk Cessna 172M (N7711G) kokku maanduva USA Pacific Southwest Airlinesi Boeing 727-214-ga (N533PS, flight 182). 20 sekundit hiljem kukub vigastatud reisilennuk ühele San Diego tänavale. Hukkusid kõik Boeingu pardal olnud 135 reisijat ja 7 meeskonnaliiget, samuti väikelennuki mõlemad piloodid. Lennukirusude all sai surma seitse linnaelanikku. Nn. San Diego katastroofi on erialastes väljaannetes suure põhjalikkusega analüüsitud. Kokkupõrke vahetuks põhjuseks peetakse asjaolu, et Boeingu piloot kaotas väikelennuki silmist ega teatanud sellest dispetšerile. Samuti leiti süüdi olevat väikelennuki piloot, kes ei pidanud kinni määratud kursist ega informeerinud dispetšerit kursimuutusest. Eksitavad olid ka dispetšeri enda korraldused.

0

Your Cart