Nüüd üles, keda needus rõhub!

1 minutit lugemist

Internatsionaal

Nüüd üles, keda needus rõhub,
Nälg, orjus ikkes hoiavad,
Keeb mässul rind ja võitlus lõhub
Me orjakütked, ahelad!
Me vägivalla hävitame,
Uus, parem ilm on meie püüd,
Uus ilm, kus võidul ülendame
Neid, keda orjus rõhub nüüd.

Refrään:
Viimse võitluse Maale
Lahing otsustav toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.

Ei vabadust saa taevaväega,
Ei anna tsaar, ei hiiglane,
Vaid oma võimsa, julge käega
Me vägivalla võidame.
Et ülekohut heita hauda
Ja õigust võita endile,
Sest tõmba lõõtsa, tao rauda,
Nii kaua kui raud tuline.

Ja petab seadus, valitsused;
Üür vaesed verest tühjaks joob;
Ja kehvistu inimõigused –
On ainult tühi lause too.
Me saame läbi hoolduseta,
Ei vabadus võrdsuseta;
Kui „Õigust pole kohuseta”,
Siis kohustust õigusteta!

On tõstetud apoteoosi
Need šahti, raudtee kuningad.
Ei töölist parem elu soosi,
Vaid neid kes ta tööd kurnavad.
Kuld bande šeifidesse jõuab
Ja tootja päralt puudus on.
Nüüd rahvas oma võlga nõuab,
Mis padakonna kukrus on.

Türannid tüssavad meid needes,
Ent rahu meile koidab ju!
Nüüd seisaku tehkem armeedes,
Ja relvad maha pandagu!
Kui mõtlevad need kannibaalid,
Et teevad sangareid meist taas,
Siis teadku nad, et meie kuulid
Sel juhul oma kindral saab.

Ei õigust ilma valitseda
Või olla söödikute sool,
Vaid meil, töörahval, sest et teda
Peab üleval me töö ja hool.
Kui lõhub tasumise äike
Kõik ahned koerad laiali,
Ei sellepärast kustu Päike,
Vaid paistab nii kui ennegi.

Vt ka Youtube:
The Internationale: Estonian (Internatsionaal: Eesti)