Nõukogude juudi valitsus 1917

1 minutit lugemist

(Nimede õigekirjas valitseb kahjuks tõeline segapuder, võib olla eksitavaid vigu, püüame neid jõudumööda parandada.)
1917
NLKP Poliitbüroo 7 liikmest olid 3 juudid

Nimi, rahvus
Trotski (Leiba Davõdovitš Bronštein), juut (tunnuspildil)
Zinovjev Grigori (Hirsch Apfelbaum), juut
Kamenev Lev (Leo Rosenfeld ), juut
Uljanov (Lenin), venelane (ühe esivanema kaudu juudiverd)
Bubnov A. S.
Sokolnikov G. J.
Stalin I. V., grusiin

Rahvakomissarid (Lääne mõistes ministrid)
Amet, nimi, rahvus

22 liiget, neist 17 juuti

 1. President Uljanov (Lenin), venelane
 2. Välisminister Tšitšerin Georgi, venelane
 3. Rahvastiku minister Džugashvili (Stalin), grusiin
 4. Põllumajandusminister Protian, armeenlane
 5. Majandusminister Lourie (Larine), juut
 6. Toitlustusminister Schlichter, juut
 7. Armee ja sõjalaevastiku minister Trotski Lev, juut
 8. Riiklik kontroll Lander, juut
 9. Kauffman, juut
 10. Tööminister Schmidt V., juut
 11. Lelina E. (Knigissen), juuditar
 12. Haridusminister Lunatšarski Anatoli, venelane
 13. Usuasjade minister Spitzberg, juut
 14. Siseminister Zinovjev Grigori, juut
 15. Tervishoiuminister Anvelt, juut
 16. Rahandusminister Gouovski Isidore, juut
 17. Press Volodarski, juut
 18. Ouritski, juut
 19. Kohtuminister Steinberg I., juut
 20. Fenigstein juut
 21. (assist.) Savitch, juut
 22. (assist.) Zaslovski, juut

NLKP Keskkomitee 60 liikmest olid 43 juudid

Nimi, rahvus

 1. Sverdlov Jakov (esimees), juut
 2. Avanessov (asetäitja), armeenlane
 3. Bruno, lätlane
 4. Babtšinski, juut
 5. Buhharin Nikolai, venelane
 6. Winberg, juut
 7. Gailiss, juut
 8. Ganzburg, juut
 9. Danihhevski, juut
 10. Starck, sakslane
 11. Sachs, juut
 12. Scheinmann, juut
 13. Erdling, juut
 14. Landauer, juut
 15. Linder, juut
 16. Wolach, tšehh
 17. Dimanstein, juut
 18. Encukidze, grusiinlane
 19. Ermann juut
 20. Joffe, juut
 21. Karkline, juut
 22. Knigissen, juut
 23. Rosenfeldt (Lev Kamenev), juut
 24. Apfelbaum (Grigori Zinovjev), juut
 25. Kirilenko Andrei, venelane
 26. Krassikof Sachs, juut
 27. Kaprik, juut
 28. Kaoul, lätlane
 29. Uljanov (Lenin), venelane
 30. Latsis, juut
 31. Lander, juut
 32. Anatoli Lunatšarski, venelane
 33. Peterson, lätlane
 34. Peters, lätlane
 35. Roudzoutas, juut
 36. Rosine, juut
 37. Smidovith, juut
 38. Stouthka, lätlane
 39. Nakhamkes (Steklof), juut
 40. Sosnovski, juut
 41. Skritnik, juut
 42. Bronstein (Lev Trotski), juut
 43. Teodorovith, juut
 44. Terian, armeenlane
 45. Ouritski, juut
 46. Telehkine, venelane
 47. Feldmann, juut
 48. Froumkine, juut
 49. Souriupa, ukrainlane
 50. Tchavtchevadze, grusiin
 51. Scheikmann, juut
 52. Rosental, juut
 53. Achkinazi Imeretian (?)
 54. Karakhane Karaim, juut
 55. Rose, juut
 56. Sobelson (Radek), juut
 57. Sclichter, juut
 58. Schikolini, juut
 59. Chklianski, juut
 60. Levine (Pravdine), juut

Tunnuspildil: Lev Trotski.

NB! Loe ka:
Targad juudid