Venemaa Kontrrevolutsiooni ja Sabotaaži Vastu Võitlemise Ülevenemaalise Erakorralise Komisjoni (Tšekaa) rahvuslik koosseis 1919. aastal

2 minutit lugemist

1917. aasta detsembris kohtusid bolševike tippjuhid, et arutada, mida teha kontrrevolutsionääridega – see oli üks paljudest nimetustest inimeste kohta, kes ei toetanud enamlasi.

Kohtumisel osales Feliks Dzeržinski (1877–1926), kes oma põhimõttekindluse ja südametu käitumise tõttu sai peagi hüüdnimeks Raudne Feliks. Luider bolševik oli juba oktoobripöörde ajal juhtimise enda kätte võtnud ja oli valmis vaenlasi ägedasti ründama.

„Me ei vaja õigusemõistmist mitte üks raas. Ma soovitan – ei, ma nõuan – organit, mis klaariks revolutsioonilised arved kontrrevolutsionääridega,“ möirgas ta.

Raudne Feliks sai Leninilt täieliku toetuse ning 1917. aasta 20. detsembri määrusega moodustati Kontrevolutsiooni ja Sabotaaži Vastu Võitlemise Ülevenemaaline Erakorraline Komisjon, mille venekeelse nimetuse esitähtedest moodustus lühend, mida hääldati vetšekaa või tšekaa.

(Suurema segaduse vältimiseks on suurem osa nimede puhul kasutatud inglise transkriptsiooni.)

34 Tšekaa juhist olid 29 juudid.

 1. Feliks Dzeržinski, Tšekaa esimees, poolakas.
 2. Jēkabs Peterss, Tšekaa asetäitja; leedukas.
 3. Limbert, Moskva Taganski vangla ülem, juut.
 4. Vogel, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 5. Deipkyn, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 6. Bizensky, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 7. Razmirovich, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 8. Jankel Swerdin (Sverdlov), Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 9. Janson, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 10. Kneiwitz, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 11. Finesh, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 12. Delavanoff, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 13. Ziskyn, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 14. Jacob Golden, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 15. Scholovsky, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 16. Reintenberg, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 17. Gal Pernstein, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 18. Zakis, Tšekaa täidesaatev komissar, leedukas.
 19. Knigkisen, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 20. Skeltizan, Tšekaa täidesaatev komissar, armeenlane.
 21. Blum (Blumkin), Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 22. Grunberg, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 23. Mārtiņš Lācis, Tšekaa täidesaatev komissar, lätlane.
 24. Heikina, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 25. Ripfkin, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 26. Katz (Kamkov), Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 27. Alexandrovitš, Tšekaa täidesaatev komissar, venelane.
 28. Jacks, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 29. Woinstein (Zwesdin), Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 30. Lendovich, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 31. Gleistein, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 32. Helphand (Parvis), Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 33. Silencus, Tšekaa täidesaatev komissar, juut.
 34. Jacob Model, kommunistliku trupi „Peter ja Paul” juht ja massiliste repressioonide läbiviija; juut.