Kuidas islam naisi diskrimineerib

15 minutit lugemist

18. märtsil 2005 tahtis Amina Wadud New Yorgis palvust juhtida. Kuna ta on naine, keeldusid kolm mošeed talle oma ruume andmast ning palvus planeeriti kunstigaleriisse, kuid ka galerii taganes pärast pommiähvarduse saamist. Viimaks toimus palvus episkopaalkirikus. Kiriku ees protesteerinud muslim röökis: „Need inimesed ei esinda islamit. Elaksime me islamiriigis, poodaks too naine üles, ta surmataks, ta hakitaks tükkideks.” Kahtlemata oleks see nii, kuid Wadud jäi kõigest hoolimata enesele kindlaks, uskudes, et säärased meetmed ei tugine islamile. Ta väitis, et Koraanis on mehed ja naised võrdsed, et muslimimehed peavad naisi üksi seksiks ja majapidamistöödeks vajalikeks olenditeks vaid tänu Koraani tähenduse väänamisele.

Poliitiliselt korrektne müüt: islam austab ja tunnustab naisi
Naiste väärkohtlemine islamis on kultuuriline ning ei tulene Koraanist, tegelikult pakub islam naistele paremat elu kui lääs – seda väidet võetakse tihti puhta kullana. Los Angeleses tegutsev Musliminaiste Liiga on öelnud, et Koraanis on meeste ja naiste vaimne võrdsus ja vastutus selgelt kirjas. „Meeste ja naiste vaimne võrdsus Jumala ees ei ole piiratud vaid spirituaalsete ja religioossete küsimustega – see on vundamendiks võrdsusele kõigis inimelu ilmalikes aspektides.”
Musliminaiste õiguste eest seisja, arst Nawal el-Saadawi aga sattus Egiptuse võimudega konflikti, kuna islamivaimulikud ei pea tema mõtteavaldusi islamiga kooskõlas olevaks. El-Saadawi on öelnud: „Meie islamiusk on andnud naisele rohkem õigusi kui mis tahes teine religioon ning tagab naisele tema au ja uhkuse.”
Christian Science Monitor kirjutas 2004. aasta detsembris Ladina-Ameerika päritolu värsketest naismuslimitest. Jasmine Pinet kinnitas, et teda kui islamisse pöördunud naist on märksa rohkem austama hakatud. Ta ülistas muslimimeeste austust naiste vastu: „Nad ei ütle sulle kunagi: „Tšau mutt, kuidas kulgeb?” Tavaliselt ütlevad nad: „Tere, õde.” Ja nad ei vaata sind kui seksiobjekti.” Monitor kirjutab, et täna on Ameerika Ühendriikides 40 000 ladina-ameerika moslemit ning paljud sealsetest uusmoslemitest ütlevad usuvahetamise üheks oluliseks põhjuseks olevat just naiste parema kohtlemise islamis.
Arvestades sääraste asjadega nagu burka, polügaamia, Saudi Araabias naistele kehtiv keeld autot juhtida ja teiste läänes hästi tuntud mosleminaistele kehtestatud piirangutega võib see kõik uskumatu tunduda, ent järgmiseks võtab ajalehes sõna Elarvardi ülikooli naisuuringute- ja religiooniprofessor Leila Ahmed: „Mind hämmastab, kui paljud inimesed arvavad, et Afganistan ja Taliban esindavad naisi ja islamit.“ Ta jätkab: „Algamas on islami täielik ümbertõlgendamine, mis avab islami naistele. Moslemi õpetlased analüüsivad islami baastekste alates Koraanist kuni juriidilisteni igal võimalikul moel.”
Aga kas tõesti pani Taliban aluse naiste diskrimineerimisele islamis? Kas Koraani ja teiste islami baastekstide ümbertõlgendamine tõesti aitab islamit naistele avada? Toon mõned tekstikatked, mis tuleks ümber vaadata.
* Naised on meeste alamad ja mehed peavad nende üle valitsema: „Mehed kannavad hoolt (oma) naiste eest, sest Jumal on andnud ühtedele inimestele eelise teiste ees …” (Koraan 4:34)
* Koraanis on naine võrdne põlluga (tilth), mida mees võib isetahtsi kasutada: „Teie naised on teile põld, tulge siis harima oma põldu, kui iganes soovite” (Koraan 2:223).
* Naise tunnistus on poole viletsam kui mehe oma: tunnistajateks kutsuge kaks meest, keda teie tunnete. Kui kahte meest ei ole leida, siis piisab ühest mehest ja kahest naisest, kes teie meelest sobivad tunnistama, nõnda et, kui üks naistest unustab (midagi), siis teine (võib) seda talle meelde tuletada.” (Koraan 2:282)
* Mees võib võtta kuni neli naist ja seksida ka orjataridega: „Kui pelgate, et ei suuda olla õiglased orbude vastu (kes on teie hoole all), siis kosige endale need naised, kes teile meeldivad – kaks, kolm või neli. Kui pelgate, et ei suuda nende eest hoolitseda ühtemoodi, siis võtke vaid üks naine, või siis need, kelle olete võtnud vangi (sõjas uskmatutega). See on ligemal (usu seadusele), kui te ei taha sellest eemale sattuda.” (Koraan 4:3)
* Koraani järgi peab poja pärandus tütre omast kaks korda suurem olema: „Jumal käsib teil pärandada (vara) oma lastele nii: pojale saab osa, mis on võrdne kahe tütre osaga” (Koraan 4:11).
* Koraan käsib abikaasal oma sõnakuulmatut naist peksta: „Vooruslikud naised on allaheitlikud ja hoiavad oma väärikust, mida Jumal käskis hoida. Naisi, kelle ustavuses teie ei ole kindlad, tuleb esialgu manitseda, seejärel neist voodis eemale hoida ja viimaks ka nuhelda.” (Koraan 4:34)
Muhamedi (ka Muhammad) lemmiknaine ‘A’ishah pöördus naiste poole vägagi konkreetsete sõnadega: „Oo naised, kui te vaid tunneksite neid õigusi, mis teie kaasadel teie üle on, siis pühiks igaüks teist abikaasa jalgelt omaenese näoga tolmu.”
Moslemid võivad naisi austada ja tunnustada, kuid islam seda ei tee.

SUUR KINNIMÄTSIMINE
Koraani õpetuse kohaselt tuleb usklikele naistele öelda, „et nad käiksid, silmad maas, ja hoiaksid oma süütust. Ärgu näidaku nad oma võlusid peale nende, mis muidu nähtaval. Nad varjaku pead katva rätikuga väljalõige rinnal ja ärgu näidaku oma võlusid ühelegi mehele peale oma meeste või isade” ja mõnedele teistele. (Koraan 24:31)
Kui Muhamedi ühe peamise kaaslase ja esimese mantlipärija Abü Bakri tütar ‘Asma’ kord prohveti jutule tuli, kandes seejuures „õblukesi rõivaid”, oli Muhamed veelgi konkreetsem: „Oo ‘Asma’,” hüüdis prohvet, „kui naine kuupuhastuseikka jõuab, siis ei sobi temal paljastada oma kehaosasid, välja arvatud see ja see!” Ta osutas tüdruku näole ja kätele.
Tänapäeval on ihukatmisest saanud peamine musliminaiste positsiooni sümbol.

LASTEABIELUD
Koraan, kõneledes lahutusest, võtab lasteabielusid iseenesestmõistetavatena. Arutledes vajaliku ooteperioodi üle, määramaks, kas naine on lapseootel, ütleb pühakiri: „Ja teie naistele, kes ei oota enam kuupuhastust, on määratud aeg kolm kuud, kui te neis kahtlete. Samuti neile, kellel ei ole kuupuhastust.” (Koraan 65:4.) Teisisõnu kirjeldatakse siin olukorda, milles puberteedieelikust naine on abielus ja, veelgi enam, tema abikaasa soovib lahutust.
Üks põhjus, miks säärane värss Muhamedile „ilmutus”, on see, et ka temal endal oli lapspruut: prohvet „abiellus ‘A’ishah’ga, kui neiu oli kuueaastane ning hakkas temaga täielikke mehekohuseid täitma, kui tüdruk oli üheksane”. Abielud lastega olid 7. sajandi Araabias sagedased. Koraan korjas taas üles kombe, millest tulnuks loobuda, ning andis sellele jumaliku ilmutuse staatuse.

NAISEPEKS
Kord ütles Muhamed, et naised on oma meeste suhtes jultunuks muutunud, ning andis loa nende peksmiseks. Kui mõned naised kurtsid, märkis Muhamed: „Mitmed naised on käinud Muhamedi peres oma meeste peale kaebamas. Nemad ei ole teie hulgast parimad.” Ta ei olnud rahul kaeblevate naistega, kuid naisi peksvate meeste vastu polnud tal midagi: „Mehelt ei küsita, miks ta oma naist peksis.”
Üks hadiith jutustab, kuidas üks naine Muhamedilt õiglust nõutama tuli. ,,’A’ishah ütles, et naine (saabus), kandes rohelist loori (ja kaebas talle (‘A’ishah’le) oma abikaasa peale ning näitas talle peksu tulemusena tekkinud rohelist näiteta täite peksu tulemusena tekkinud rohelist laiku oma kehal). Naistel oli kombeks üksteist toetada ja seega, kui Allahi sõnumitooja saabus, lausus ‘A’ishah: „Ei ole mina näinud ühtki teist naist nõnda palju kannatamas kui uskujad naised. Vaata! Tema nahk on rohelisem kui tema riided!”.”
„Ei ole mina näinud ühtki teist naist nõnda palju kannatamas kui uskujad naised.” Tundub, et ‘A’ishah ei jaganud Nawal El-Saadawi seisukohta: „Meie islamiusk on andnud naisele rohkem õigusi kui mis tahes teine religioon.” Ent Muhamed ei tee rohelise looriga naise vigastustest väljagi. Kui naise mees kohale ilmub, ei nahuta Muhamed teda naise peksmise eest, õigupoolest ei maini ta seda üldse. Ja miks ta peakski, sest Allah on ju talle ilmutanud, et mees peabki oma sõnakuulmatut naist nõnda kohtlema.
Muhamed ise lõi ka ‘A’ishah’t. Ühel ööl läks ta välja, arvates, et naine magab. ‘A’ishah jälitas teda. Kui Muhamed sellest teada sai, lõi ta naist: „Ta lõi mind rinna pihta ja see oli valus ning siis ta ütles: „Kas sa arvasid, et Allah ja tema sõnumitooja kohtlevad sind ebaõigesti?”.”

* * *

Muhamed rõhutas, et naine on oma abikaasa omand: „Allahi sõnumitooja lausus: „Kui mees kutsub naise oma voodisse (selleks, et vahekorda astuda), ent naine keeldub ning mees peab pahaselt uinuma, siis neavad inglid naist kuni hommikuni.” Islami seadus on seda põhimõtet agaralt ekspluateerinud: „Mees peab oma naist toetama vaid juhul, kui naine end talle annab või pakub ning lubab mehel end nautida ega keeldu seksist ei päeval ega öösel.”

ÄRA MINE ÜKSI VÄLJA
Islami seaduse järgi võib abikaasa keelata oma naisel kodust lahkuda. Naine ei tohi linnast lahkuda, kui teda ei saada abikaasa või abiellumiseks liialt lähedane sugulane, välja arvatud juhul, kui teekond on kohustuslik nagu palverännak Mekasse. Muul juhul on reisimine naisele seadusega keelatud ja mees ei tohi talle selleks ka luba anda.
Amnesty International hoiatab, et üksi või koos mehega, kes pole tema abikaasa või lähisugulane, ringi kõndivat naist ähvardab vahistamine prostitutsiooni ja muude moraalsete rikkumiste eest.

AJUTISED MEHED
Moslemimehe jaoks on lahutus üks lihtsamaid asju. Ta peab vaid oma naisele ütlema „Ma lahutan sinust”, ning lahutus ongi ametlik. Väljendagu selle olukorra karmust värss islami pühakirjast: „Kui naine kardab, et mees hakkab teda halvasti kohtlema või hoiab temast kõrvale, siis ei ole neil süüd, kui nad lepivad ära rahumeeles, sest rahumeelne leppimine on kõige parem” (Koraan 4:128). Ent üleskutse rahumeelsele leppimisele pole suunatud kahele võrdsele osapoolele või vähemalt nii on seda hadiithides nähtud. ‘A’ishah selgitab: „See puudutab naist, kelle abikaasa ei soovi teda enam enese lähedale ning soovib temast lahutada ja abielluda mõne teise naisega. Nii ütleb naine mehele: „Jäta mind endale ja ära lahuta minust ning abiellu siis teise naisega. Sa ei pea minu peale midagi kulutama ega minuga vahekorda astuma”.”
Samas on tõenäoline, et mees võib vihahoos oma naisest lahutada, kuid temaga hiljem lepitust otsida. Seetõttu on islami seadustikus veel üks veider punkt: kui üks ja sama mees on ühest ja samast naisest kolm korda lahutanud, peab see naine enne selle mehe juurde tagasiminemist abielluma ja lahutama mõne teise mehega. „Kui vaba mees on nõudnud lahutust kolmel korral, siis on tema jaoks seadusevastane sama naisega uuesti ühte heita enne, kui naine on sõlminud õiguspärase abielu teise abikaasaga ja uus abikaasa on temaga suguühtes olnud.”
Seda nõudis Muhamed. Kord pöördus üks naine tema poole abipalvega. Naise abikaasa oli temast lahutanud ja naine oli uuesti abiellunud. Ent tema uus abikaasa oli suguvõimetu ja naine soovis tagasi oma esimest abikaasat. Prohvet oli järeleandmatu, öeldes naisele, et see ei saa oma esimese abikaasaga uuesti abielluda enne, kui tal on „täielik seksuaalne suhe praeguse abikaasaga ning see naudib täielikke sugulisi suhteid naisega”.
Nii vohab islamis ajutiste abikaasade fenomen. Kui mees on tülihoos oma naisest lahutanud, abiellutakse õnnetu lahutatuga üheks ööks, et ta saaks oma endise mehe ja perekonna juurde tagasi minna.

PROHVETI ERIÕIGUS
Kui Muhamedil oli juba üheksa naist ja arvukalt konkubiine, siis andis Allah talle veel eriõiguse võtta nii palju naisi kui ta tahtis: „Prohvet! Tõesti, me lubasime sul naiseks võtta neid, kellele oled andnud mõrsjaluna, orjatare, keda Jumal on sulle andnud, oma lelletütreid, oma isapoolsete tädide tütreid, oma onutütreid, oma emapoolsete tädide tütreid, kes on rännanud koos sinuga (Mediinasse), nagu ka usklikku naist, kui ta oma heal tahtel abiellub sõnumitoojaga, kui viimane seda soovib. Seda lubatakse vaid sulle, ja mitte teistele usklikele.“ (Koraan 33:37).
Taolisi ilmutusi on Koraanis arvukalt. Allah annab Muhamedile koguni käsu naida oma adopteeritud poja nägus lahutatud naine (Koraan 33:37).
Muhamedi kihk on väetanud palju hapusid viinamarju. Need kaks Koraani lõiku on vaid killuke üldisest arusaamast, et naistel pole õigust meestega võrdsele inimväärikusele, nad on esemed, mis on antud meestele tarbida. Loomulikult on selle suhtumise alustalaks polügaamia ning ühes islamiga liigub see järjekindlalt läände. 2004. aasta lõpus oli polügaamia briti muslimite hulgas juba sedavõrd levinud, et britid kaalusid selle seadustamist maksude parema arvestamise eesmärgil.

AJUTISED NAISED
Iraanis enamuses olev šiiitlik islam lubab ajutisi naisi. Nii saavad mehed endale lühiajalisi kaaslasi hankida. Ajutise abielu ehk mufah’ puhul allkirjastab paar abieluleppe, mis erineb tavapärasest abieluleppest selle poolest, et sisaldab ajalist piirangut. Islami traditsiooni kohaselt peaks ajutised abikaasad koos olema „kolm ööd ja kui nad pärast seda jätkata soovivad, siis võivad nad nii toimida, ja kui nad lahku minna soovivad, siis võib ka seda”. Valdav osa säärastest liitudest aga ei kesta kolme öödki.
See praktika ammutab oma autoriteetsust sihtide tõlgendusest Koraani 4. suura 24. värsist ning järgmisest hadiithilõigust. Jutustanud Jabir ibn ‘Abd Ahah ja Salamah ibn al-Aqwa: „Kui me olime sõjaväes, tuli Allahi sõnumitooja meie juurde ja ütles: „Teile on lubatud mufah, kasutage oma õigust”.” Sunniidid, kes moodustavad 85 protsenti kõigist moslemitest, ütlevad, et Muhamed loobus hiljem sellest ütlusest, kuid šiiidid nii ei arva. Igal juhul kogunevad šiiitide pühadesse linnadesse ajutised naised, kes üksildastele usuõpilastele seltsi pakuvad.

VÄGISTAMINE: VAJA NELJA TUNNISTAJAT
Naiste jaoks on kõige ohtlikum moslemite arusaam vägistamisest, kuna see on seotud naise tunnistuse usaldusväärsuse piiratusega islamis. Kohtus on naise tunnistusel poole väiksem kaal kui mehe omal (Koraan 2:282).
Islami õigusteoreetikud on naise tunnistuse kaalu veelgi alandanud. Üks islami seaduste käsiraamat ütleb, et naise tunnistus kehtib ainult „juhtumites, mis on seotud omandiga või omandit puudutavate tehingutega nagu müümine”. Muidu tohivad ainult mehed tunnistusi anda. Seksuaalse ärakasutamise juhtumites on tarvis nelja meessoost tunnistajat. Need peavad suutma enamat, kui lihtsalt seksuaalvahekorda, abielurikkumist või vägistamist kinnitada, nad peavad olema tegu oma silmaga näinud. Selle veidra ja hävitava määruse juured peituvad Muhamediga seotud vahejuhtumis, kus tema naist ‘A’ishah’t truudusetuses süüdistati. Süüdistus ärritas Muhamedi väga, kuna A’ishah oli tema lemmiknaine. Ent, nagu mitmel korral varemgi, tuli Allah prohvetile appi. Ilmutus kinnitas ‘A’ishah süütust ning pani aluse seksuaalsete pattude nelja tunnistaja nõudele. „Miks ei toonud nad selle (laimu) kinnituseks nelja tunnistajat? Kuna nad tunnistajaid ei toonud, siis on nad Jumala silmis valetajad.” (Koraan 24:13)
Nii on šariaadi järgi toimivates riikides vägistamist pea võimatu tõestada. Mehed võivad naisi karistamatult vägistada. Seni, kuni nad süüdistust eitavad ja tunnistajaid pole, pääsevad nad puhtalt, sest ohvri tunnistus ei kehti. Veelgi hullem, meest vägistamises süüdistav naine võib hoopis iseennast inkrimineerida. Kui nõutud meessoost tunnistajaid ei leidu, muutub vägistamissüüdistus abielurikkumise ülestunnistuseks. Karm tõsiasi on, et seitsekümmend viis protsenti Pakistanis trellide taga istuvatest naistest on tegelikult vangis vägistamise ohvriks langemise eest. Mitmes palju tähelepanu võitnud juhtumis Nigeerias pöörasid islamivõimud samuti vägistamissüüdistuse hooramissüüdistuseks, määrates seejuures karistuseks surmanuhtluse. Rahvusvahelise surve tõttu surmanuhtlusest siiski loobuti.

NAISTE ÜMBERLÕIKAMINE
Mõnes islamiriigis on naistel veel üks meeleheiteallikas – ümberlõikamine. Tegemist pole ainult islami kombega, seda praktiseerivad mitmed kultuurilised ja religioossed grupid Aafrikas ja Lõuna-Aasias. Muslimite hulgas on see peamiselt levinud Egiptuses ja selle naaberriikides. Kuigi isegi Koraanis ja hadiithides mainitakse seda kohutavat praktikat (parimal juhul) harva, omistavad naiste ümberlõikamist praktiseerivad muslimid sellele religioosse tähenduse. Islami juuridika-alane käsiraamat märgib, et ümberlõikamine on vajalik nii meestele kui naistele.
Al-Azhari suuršeik Muhammad Sayyed Tantawi nimetab naiste ümberlõikamist „kiiduväärt teguviisiks, mis austab naisi”. BBC raporti andmetel on Tantawi kui imaam kõrgeim vaimne autoriteet pea miljardile sunni muslimile. Ehk on ümberlõikamise käigus ohvrile põhjustatav valu šeigi arvates oma tulemust väärt? Üldiselt nõustutakse, et naiste ümberlõikamise eesmärgiks on vähendada naise seksuaalset naudingut, mille tulemusena kahaneb ka temapoolse abielurikkumise tõenäosus.

PIKEM PERSPEKTIIV ON TUME
Seni, kuni mehed Koraani loevad ja usuvad, jäävad naised põlatud, teisejärgulisteks inimesteks. Nende tunded ei loe, nendega võib kui tahes halvasti käituda, nad peavad leppima polügaamia ning kiire ja kapriisse lahutusega. Nad peavad välja kannatama veelgi kohutavamat nagu peksmine, valesüüdistused ja pea kõigi põhiliste inimõiguste äravõtmine. Tegemist pole mingile üksikule väikesele grupile või liikumisele omase käitumisega. Selle kõige põhjuseks on arusaam, et Koraan on absoluutne tõde, igavesest ajast igavesti kehtiv Allahi ideaalne õpetus. Seni, kuni mehed Koraani sõna-sõnalt mõtestavad, on naised ohus…

NB! Loe ka:
Islamiterrorismi lätted
Unustatud ajalugu: islami invasioon Alpidesse
Ilustamata araabia-islami tsivilisatsioonist
Islam on tuhat aastat kristlusega sõjajalal olnud
Islami umbsõlmed
Radikaalne islam
Miks islamimaailm ei arene