Täisealised migrandid valetavad end alaealiseks

0 minutit lugemist

Soomes tehti 2016. aastal asüülitaotlejatele rekordarv vanuseteste – ligi neli korda rohkem võrreldes 2015. aastaga.

Migratsiooniamet kontrollis 630 üksinda saabunud alaealist „lapspõgenikku“ ja ilmnes, et hinnanguliselt 65 protsenti (so. ligikaudu 400 isikut) oli valetanud oma vanuse kohta ning tunnistati täisealisteks.
Migratsiooniamet testib vaid osa alaealisi ja ametlikult kinnitatud tulemusi 2016. aasta kohta veel ei ole. Vanusetest tehakse juhul, kui on alust kahtlustada asüülitaotleja poolt valeandmete esitamist.
aastal oli 56 protsenti valeandmete esitajaid.
aasta tehtud vanusetestides valetas 63 protsenti end alaealiseks.
saabus enim alaealisi Afganistanist (74%), kellele järgnesid Iraagist (11,4%) ja Somaaliast (6,3%) pärit „lapsukesed“.
Miks pagulased valetavad end alaealiseks? Kolmel põhjusel. Esiteks, alaealist ei saadeta kindlasti väidetavale kodumaale tagasi, teiseks on asüülitaotluse rahuldamine kindlustatud ja „alaealine” saab rahulikult oma perekonna järele kutsuda. Kolmandaks on „alaealisel” kriminaalkuriteo sooritamisel loota kergemat karistust.

2017