Ungari peaminister Viktor Orbán: „Inimõigused ei kirjuta kusagil ette rahvuslikku enesetappu.”

4 minutit lugemist

Ungari peaministri Viktor Orbani kõne uute eriüksuslaste ametivande andmisel 12. jaanuaril 2017

Austatud daamid ja härrad, kallid vanemad ja pereliikmed.
Mul on hea meel, et ma saan täna siin teie juures olla. Karmid ajad vajavad julgeid ja kohusetundlikke inimesi. Täna andsite te vande kaitsta Ungari piire, et tagada meie kodumaa julgeolek. Samal ajal kaitsete te ka Euroopat, nii nagu see on toimunud juba viimase 500 aasta jooksul.
Me kaitseme iseennast ja ka Euroopat ja see on aastasadade jooksul olnud Ungari rahva saatuseks.
Austatud daamid ja härrad, naiivsuse, illusioonide ja lodevuse aeg Euroopas on ümber. Me peame mõlema jalaga maa peal seisma. Meie tegutsemise aluseks peab olema see, et me näeksime asju nii nagu nad on, aga mitte nii, nagu me neid meeleldi näha tahaksime.
Leidub neid, kes mõtlevad, et igaüks, kes Euroopasse tuleb, tahab elada meie seaduste ja tavade järgi. Faktid räägivad vastupidist. Terrorirünnakud, rahutused, vägivalla- ja kuriteod, etnilised ja kultuurilised kokkupõrked – kõik see hoiatab meid, et need, kes siia tulevad, ei taha elada nii nagu meie. Nad tahavad oma elulaadi jätkata maades, kuhu nad Brüsseli bürokraatide poolt on määratud elama, kuid nüüd juba euroopalikul elatusstandardil.
Me teame, et ka migrandid on ohvrid, inimsmugeldajate ja poliitikute ohvrid, poliitikud kutsuvad migrante Euroopasse, lubades nende kiiret integreerumist. Ja samas on migrandid oma illusioonide ohvrid. Me mõistame neid, kuid me ei saa nende nõudmistele järele anda, me ei saa neid Euroopasse lasta.
Inimõigused ei kirjuta kusagil ette rahvuslikku enesetappu. Peale selle saabuvad koos illegaalsete migrantidega meile ka terroristid. Sel põhjusel kaotasid mitmes Euroopa riigis inimesed oma elu, makstes eluga oma riigijuhtide nõrkuse eest.
Me peame tõtt aktsepteerima, seda enam, et see on Ungarile kasulik.
Tõde on: Euroopale oleks olnud kasulikum, kui ei oleks rünnatud Ungari lahendust (silmas on peetud Ungari piiri sulgemist – tõlk), mis osutus otstarbekaks ja tõestas oma kasulikkust. Ja sellise lahenduse on nüüd üle võtnud ka teised riigid.
Tõde on: illegaalne sisseränne ja piiramatu migratsioon – mõlemad ohustavad meie sisejulgeolekut, sotsiaal-majanduslikku arengut ja kultuuri.
Tõde on: me oleme teinud ja teeme ka edaspidi, mida meile dikteerib meie kohusetunne ja südametunnistus. Me kaitseme oma piire, me kaitseme oma elu ja meie julgeolekut.
Tõde on: me tõestame oma tegudega, et migratsiooni on võimalik peatada, sest vaja on ainult vaprust, julgust ja tahet – ja esmalt vajame selliseid inimesi nagu teie.
Tänu Ungari sõjaväe ja politsei tegevusele on Ungari Euroopa Liidu üks turvalisemaid riike. Meil ei ole terrorismi, massivägistamisi. Mitte keegi ei sõida haagisevedukiga pidutsevate inimeste hulka. Kuid palun ärge unustage, et see ei tähenda seda, et selliseid kohutavaid asju ei võiks Ungaris kunagi toimuda.
Austatud daamid ja härrad, Euroopa migratsioonikriis ei ole veel möödas! Brüssel tahab ikka veel laiali jagada kaks miljonit illegaalset migranti, kes on viimase kahe aasta jooksul Euroopasse saabunud. Surve meie piiridele ei vähene ka lähiaastatel. Miljonid inimesed, lootuses murda läbi paremasse ellu, täiendavad migrantide arvu tulevikus veelgi.
Maailm ei liigu mitte korra, vaid üha kasvava ettearvamatuse suunas. Väljastpoolt, ammugi Brüsselist pole meil mingeid lahendusi oodata. Vastupidi: me peame ennast ise kaitsma! Muidugi on parem, kui me ei lase endale kahju tekitada, kui jääda lootma, et keegi ehk ei hakka meile kahju tekitama.
Kõigest sellest järeldub, et piirikaitsel on suur tähtsus – see on rahvusliku julgeoleku küsimus.
Ma kinnitan teile, et valitsus loob meie kolmekordseks kaitseliiniks nii materiaalsed, õiguslikud ja personaalsed baasid kui ka vajalikud töötingimused.
Austatud daamid ja härrad, kallid piirikaitsjad, lõpetuseks tahaksin ma Ungari rahva nimel tänada teid teie vapruse eest meie kodumaa piiride kaitsmisel. Hea tava nõuab meilt respekti nende ees, kes on valmis oma eluga riskeerima selle nimel, et Ungari rahvas saaks elada turvalisel maal. Selle ülesande täitmiseks saite oma ülemustelt vajalikke teadmisi. Kuid kõige olulisema tõite ise kodunt kaasa: oma vapruse! Ärge unustage, vaprus on inimese primaarse kvaliteedi olulisemaid näitajaid. Vaprus on see, mis teeb võimalikuks inimese kõik ülejäänud positiivsed omadused. Ja ärge unustage, meie ungarlased, oleme õnnelik rahvas, sest see esmane kvaliteet on meie ajalooline pärand. See on vaprus, mis hoiab juba tuhat aastat Ungarit iseseisvana ja sellele vaprusele teeme panuse ka tulevikus.
Palun ärge seda unustage: teie vaprusele rajaneb Ungari rahva julgeolek.
Ma soovin teile edu teie teenistuses!

Vt Youtube: Viktor Orbans Rede zur Vereidigung neuer Grenzschützer vom 12. Januar 2017 – Deutsch