Nõuandeid rongiga reisimisel ja hotellis peatumisel (1938)

7 minutit lugemist

Ära reisi pappkartongitega, vaid osta endale mõistlik reisikohver. See on tänapäeval võrdlemisi odav lõbu.
Mõned praktilised vihjed, mis on nii enesestmõistetavad, et neid ikka veel silmas ei peeta:

Kui asud matkama, siis tee ettevalmistused õigeaegselt. Korralda postil, et su kirjad sulle järele saadetaks. Keera gaasi- ja veekraanid kinni. Mahuta oma loomad (linnud, koerad, kassid) sõprade juure. Iga reisibüroo muretseb sulle sõidupiletid; ka antakse sealt nõu rongide, ulualuse, kulude, riietuse, lühidalt – kõige üle, mida pead teadma. Valmista nimestik kõigest, mis tuleb kaasa võtta. Paki kohvrid päev enne sõitu, peale ülikondade ja kleitide, et neid mitte asjata pikaajaliselt kortsutada. Püksid, pesu ja saapad alla, ülikonnad ja kleidid vähe aega enne ärasõitu peale. Püksid aseta hästi viiki. Tualettesemed (seep, hambahari, pasta, mõsik jne.) hästi kättesaadavale kohale.

Raudteesõit pole mäestikuronimine. Rongi võid sa istuda igas normaalses tänavaülikonnas.

Kaasavõetavate riiete valik oleneb su reisi otstarbest. On suur vahe, kas sõidad ärireisile või asud puhkama mäestikukülas. Külas on frakki ei vaja. Kui sa aga sõidad St. Moritz’i, peatud „Palace’is“ ja kavatsed osa võtta „reunion’ist“, siis võta frakk kaasa. Raudteesõit pole mäestikuronimine. Rongi võid sa istuda igas normaalses tänavaülikonnas. Põlvpüksid kuuluvad maale ja sportimisele. Ära vaheta Veneetsia Markuseplatsi Montblanc’iga. Nahkpükstel, sinisel pluusil ja seljapaunal pole midagi otsida Itaalias.
Välismaal pane erilist rõhku riietusele, käitumisele ja rühile. Seal sa esindad Eestit. Parimaks teeneks, mida sa võid osutada oma isamaale, on see, et sa silma ei torka. Ära leia, et kõik on „veider“, mis on teisiti, kui sinu juures kodus.
Ära alusta oma viibimist raudteekupees sellega, et pakid arvutu hulga võileibu välja ja loobid siis paberid laiali. On hullumeelsus arvata, et sa teel nälga sured. Peale restoranvaguni, saad sa igas suuremas raudteejaamas süüa ja juua, ning seda mõõduka hinna eest.
Hoolitse, et su lapsed käituksid vaikselt ja rahulikult. Halvasti kasvatatud lapsed võimaldavad järeldusi sinu enese suhtes.
Pakkide alla võta niipalju ruumi, kui sul selleks on õigus; mitte rohkem. Sellega väldid sa vaidlusi ja pahandust.

Ära arva, et igal kaasreisijal on soov sinuga juttu vesta. Raudteelgi leidub eriskummikuid, kes tahavad üksi olla oma mõtetega. Ära aja suitsu teistele näkku, ka siis mitte, kui sõidad suitsetajatekupees.
On inimesi, kes ei taha, et nende kohver oleks üleni kaetud hotellireklaamidega. Leiduvat aga inimesi, kes seda soovivad, et teised nende teekonna võivad maha lugeda kohvrilt. Peale selle leiduvat veel eriti „rafineerituid“, kes juba enne reisi ostavad paki kirjusid hotellireklaame oma kohvri tapitseerimiseks.
Kui võtad kuue seljast, siis olgu sul puhas särk all. (Särk; peaks õieti alati puhas olema).
Saapad ja sukad pea jalas. Tõmba reisile minnes mugavad saapad jalga, sellega hoidud sa tarvidusest näidata kaasreisijaile oma nõelutud ja pestud sokke.
Ole abivalmis, eriti naiste suhtes.
Võta pass kaasa, sellega väldid asjatuid sekeldusi. (Muide, kehtib ka tänapäeval!)
Ära püüa salakaupa vedada. Iga päev tabatakse piiril tosinate viisi juhuseroimareid. Kogu su kosutus on läbi, kui sind tabatakse. Tädi Minna elab priskelt edasi ka ilma šveitsi šokolaadita. Kui. arvad teisiti, siis maksa tolli. Võitle rämpsu vastu, ära osta ühtki asja, mil seisab „mälestuseks“, ükskõik mis keeles.

Kas on mul õigus, kui…
Reis asetab sind, ilma et sa seda ise mõistad, õiguslikus mõttes täitsa uude situatsiooni. Hädaoht, et sa teadmatuses oma õigusliku seisundi kohta valesti käitud, on seepärast eriti suur. Alljärgnevalt anname sulle mõned näpunäited, mille tundmine väldib pahandusi.
Kõigepealt kohaküsimus kupees.
Reisijana on sinul põhimõtteline õigus istekohale. Kui sa sellist ei leia, kuna kõik on juba võetud, siis pöördu kon­duktori poole. Ta on kohustatud sulle koha juhatama. On klass, mille jaoks maksab sinu pilet, täis, .siis võib ta sind mahutada kõrgemasse klassi. Seda nõuda sa ei saa. Selle asemel võid sa sõita alamas klassis. Siis lased sa seda konduktoril kinnitada ja nõuad vaheraha tagasi, mis meie oludes on küll kaunis lootusetu toiming. Sa võid aga ka sõidust loobuda ja siis kogu, piletihinna tagasi nõuda, mis meie juures jällegi on kaunis lootusetu toiming. Kui pakutakse sulle iste kõrgemas klassis, siis võid sa seda kohta ilma iga juuremaksuta tarvitada seni, kuni sulle ei anta koht sulle sobivas klassis.
Kui oled vallutanud istekoha, võid sa rahulikult restoranvagunisse minna, kui oled ainult oma istekoha nähtavalt kinni pannud. Selleks ei piisa kohvrist riiulil ega ajalehest istmel, küll aga mõnest istmele asetatud pakist või riietusesemest. Tülisid kinnipandud kohtade ja avatud akende üle lase lahendada konduktoril.
Su pakid ei tohi nõuda rohkem ruumi, kui seda leidub all- ja ülalpool sinu istet. (Mõtle sellele käsikohvrit ostes).
Su käsipakkide eest raudtee ei vastuta. Kindlusta oma s pagas (kus see on võimalik), see ei maksa palju, on aga s igati julgem.

Hotellis

Hotellis peaksid olema eeskujuks kõigile teistele, s. o. ära prõmmi ustega, ära aja öösel valjusti juttu.

Hotellis ei saa nõuda oma korteri või jälle haigla rahu, siin on tegu ikkagi käitisega. Ise aga peaksid sa olema eeskujuks kõigile teistele, s. o. ära loobi uksi, aseta oma saapad tasa ukse taha, ära aja öösel valjusti juttu. Kui hommikul kell 6 pead ruttama rongile, siis mõtle sellele, et teised külalised veel magada tahavad.
Peremees pole kohustatud sind vastu võtma.
Kui tellid kirjalikult või telegraafiliselt toa, siis on sul sellele õigus vaid siis, kui oled saanud vastava vastuse. Hinna asjus lepi enne kokku, ka viibimise kestuses, muidu on niihästi külalisel kui peremehel õigus üks päev ette üles ütelda.
Ei vasta tuba pakutud tingimusile, siis katsu peremehega sõbralikult kokku leppida. Pole see tee tagajärjekas, pöördu turismiorganisatsiooni poole.
Kui pead varem lahkuma, kui algul arvasid, siis oleneb kõik peremehe vastutulekust, sest sellega, et sa lubasid kauemaks jääda, oled sa sõlminud kindla lepingu, mida ei saa nii lihtsalt rikkuda.
Oled sa toa üürinud täie pansioniga (kostiga), siis ei saa sa nõuda, et arvataks maha need söögiajad, kus sind ei olnud kodus.
Esimene pruukost tuleb pea kõikjal süüa hotellis. Seda peab aga mainima meeldetuletus toaseinal.

Välismaal
lepi pigemini ülekohtuga, kui et hakkad vaidlema. Tavalisesti on väga raske oma õigust maksma panna. Vähimalt maksab see palju raha ja toob rohkeid sekeldusi.

Jootraha
Tihti antakse jootrahasid vanast harjumusest. See on rumalus. (Päris rumalus see siiski ei ole, näiteks USAs reisides ei peeta sind inimeseks, kui sa jootraha ei  anna.) On juhtumeid, kus väike tasu pisiabi eest on oma kohal; selline tasu oleneb iga üksiku heaksarvamisest. Kõikjal, kus restoranides ja hotellides lisatakse 10, 15 ja tihti isegi rohkem protsenti teenimise eest, ei tule midagi juure lisada.
Oled sa eraviisil kellegi tuttava või sugulase juures külas, siis võid sa tüdrukule ju pisut raha anda. 50 sendiga võid sa suurimat rõõmu valmistada. Ära mine aga selleks kööki; küllap leiad selleks mõne teise juhuse. Liialdav jootraha pole samuti sobiv; kelmid ja vargad harrastavat liialdava jootraha andmist, et sellega teenijat ära osta.
Kommetelt tuntakse inimest; mida tasakaalukam on iseloom, seda kindlamad ja rahulikumad on ka ta välised eluviisid. Hooletus iseloomus kordub kommete hooletuses. On kindel seos selle vahel, mis inimene teeb ja kuidas ta seda teeb. Kasvatust, enesekasvatust peab olema igaühel, kes taotleb „inimeste suurimat õnne“, isiksust. See enesekasvatus eeldab enesekontrolli, ja et seda kontrolli teostada, selleks peame mõistma ja tundma väliseid elukombeid, nagu need on arenenud koos inimsooga, ja mis, nagu inimsugu ise, muutuvad alatasa.
Sellega lõpetame oma pikema seeriakirjutise tänapäeva käitumisõpetuse tähtsamatest juhistest ja alustame järgmises numbris uue, jällegi kõiki lugejaid huvitava, õpetliku ja seejuures põneva seeriakirjutisega täitsa uuelt alalt.

Toimetus.
„Ajakiri KÕIGILE“, 10 1938.
(kirjaviis muutmata)

Märkus: mõsik – pesemisvahend, nt käsn, hari