Miks valged naised tahavad neegritega keppida?

13 minutit lugemist

„Maaja” meeslugejad küsivad hämmastusega, kuidas on võimalik, et valge naine laseb ennast neegril keppida. Internetis avaldatud andmetel on sellised naised enamikel juhtudel kas:

1) paksud;
2) psüühiliselt haiged või vaimselt alaarenenud;
3) kannatavad depressiooni või lihtsalt väga madala enesehinnangu all;
4) neil pole valgete meestega vedanud, keegi pole neile kunagi abieluettepanekut teinud.

Valged naised teavad, et neeger on nõus keppima kõike, mis liigutab. Kuna neegrinaised on sageli nii inetud, et nad ei meeldi isegi mitte meesneegritele, siis kõlbab neegrile iga valge naine, olgu see kuitahes paks, inetu või kiiksuga. Kui valge mehe puhul on naine pidevalt hirmul, et äkki ei ole ta mehe jaoks küllalt hea, siis neegriga võib ta mehkeldada, kartmata tõrjutud saada. Peale selle võimaldab teadmine partneri alaväärtuslikkusest (ta on ju neeger!) valgel naisel ennast temaga koos vabalt ja sundimatult tunda.

Ei valge mees neegri vastu saa!

Miks neegrid lähevad mõnedele valgetele naistele peale?

Prantsuse biokeemikud on põhjalikult uurinud heterokromofiiliat, valdkonda, mis lihtsamalt öeldes käsitleb valge naise kõrgendatud erutuvust intiimkontaktides mustanahaliste meestega. Ja tulnud järeldusele, et selles pole midagi ebatavalist, sest intensiivsemalt kui rassikaaslastest meeste omad mõjutavad valget naist negroidset rassi esindavate meeste feromoonid.
„MAAJA“: Tõsi on see, et paljude valgesse rassi kuuluvate naiste naharakud on erakordselt vastuvõtlikud spetsiaalsete mikromolekulide – feromoonide ehk soo lõhna suhtes, mida eraldab ainult negroidset rassi esindava mehe organism. Prantsuse teadlased on välja töötanud isegi omamoodi naha testi, selgitamaks välja naise naha kõige tundlikumaid piirkondi. Nad tegid huvitava eksperimendi. Vabatahtlikele noortele tütarlastele pandi ette riietuda supelkostüümidesse ja tantsida niisama minimaalselt riietatud neegrite embuses. Sealjuures olid tüdrukute nahale kinnitatud vastavad andurid. Ilmnes, et 35-st eksperimendis osalenud tütarlapsest 28-l reageerisid meeste feromoonide suhtes tundlikud naha piirkonnad mustanahalise partneri puutele temperatuuri märgatava tõusuga.
Kas tähendab see äraseletatult, et valget naist n-ö tõmbab neegri spetsiifiline lõhn?
Jah, aga seda lõhna ei tunne ta ninaga, vaid nahaga, ja ainult pärast füüsilist kokkupuudet neegri nahaga. Sel hetkel toimub keemilise informatsiooni vastuvõtmine, nagu leitaks lukule õige võti, st. – lukk on naise nahk, võtmeks mehe feromoonid. Nende kokkupuute hetkel lülitub iseenesest sisse tohutu biokeemiliste ja immunoloogiliste reaktsioonide kaskaad, millele järgneb erituvate suguhormoonide – adrenaliini ja endorfiinide, orgasmi olulisemate komponentide tulv. Pärast mida lülitub sisse nn. rakumälu – naise alateadvusse „salvestatakse”, et temaga oli mul väga hea.
Ja siitpeale hakkab naine enesele seksuaalpartnereid valima juba sellest rakumälust lähtudes?
Selle poole ta alateadlikult igatahes püüdleb. Kuna kokkupuutes rassikaaslasest mehega kõike eelkirjeldatut ei toimu, siis valib ta tulevikus intiimkontakti pigem negroidse rassi esindajaga, kui aga valikuvõimalus avaneb, et nautida kord juba kogetud õndsust.
Nõnda peaks siis iga valge naine teadma: kontakt mustanahalise mehega võib senisesse seksuaalellu pöördumatuid muutusi tuua?
Seda küll. Võimalik, et pärast prantslaste avastust peavad paljud seksuoloogid vajalikuks oma patsiente selles mõttes hoiatada. Aga loodetavasti ei unusta nad hoiatamast ka nende partnereid: mehed, ärge olge laisad uuendamast ega vürtsitamast intiimkontakte, vastasel juhul võib teie unistuste naine olla pärast tantsu neegriga igaveseks läinud!

Neegritele meeldivad tõepoolest valged naised
Ehkki loogiliselt mõeldes võiks arvata, et kõige rohkem loomupärast sümpaatiat peaksid inimeses tekitama tema rassikaaslased ja järelikult tuleks neid eelistada ka intiimpartneri valikul, ei ole see nii.
Aastal 1986 avaldati uurimus, milles küsitleti 51 eri etnilise grupi liikmeid viielt kontinendilt. Nendest 30. (sh. mitte ainult USA, vaid ka Brasiilia ja Aafrika neegrite hulgas) peeti ilusaimaks valgenahalist ja blondi naist. Samuti on teada, et läbi aegade kipuvad kõikide rasside ülemkihtide liikmed olema keskmisest pisut heledama nahavärviga, sest alamkihtidest naisi valides kaldutakse eelistama neid, kellel on heledam jume.
Ühes teaduslikus eksperimendis anti eri kultuuridest pärinevatele katseisikutele vaadata erinevate inimeste pilte, paludes valida neil välja kõige ilusamad. Hindajate tähelepanu juhiti sellele, et nad teeksid valiku omaenda maitse, mitte aga ühiskonnas levinud eelistuste järgi. Selgus, et üleüldiselt, isegi neegrite seas, peetakse ilusaimateks põhjamaiseid naisi.

Hindajate vanus, nahavärv ja sugu Ilusaimaks peetud grupp
7-aastane, valge, meessoost valged täiskasvanud mehed
7-aastane, must, meessoost valged täiskasvanud mehed
7-aastane, valge, naissoost valged täiskasvanud naised
7-aastane, must, naissoost 3 gruppi said võrdsed hinded:

mustad täiskasvanud naised

valged täiskasvanud naised

valged tütarlapsed

12-aastane, valge, meessoost valged täiskasvanud naised
12-aastane, must, meessoost valged täiskasvanud naised
12-aastane, valge, naissoost valged täiskasvanud naised
12-aastane, must, naissoost valged täiskasvanud naised
17-aastane, valge, meessoost valged täiskasvanud naised
17-aastane, must, meessoost valged täiskasvanud naised
17-aastane, valge, naissoost valged täiskasvanud naised
17-aastane, must, naissoost valged täiskasvanud naised
täiskasvanud, valge, meessoost valged täiskasvanud naised
täiskasvanud, must, meessoost valged täiskasvanud naised
täiskasvanud, valge, naissoost valged täiskasvanud mehed
täiskasvanud, must, naissoost valged täiskasvanud naised

Katsetes, kus neegrilapsed on jäetud üksipäini valge- ja mustanahaliste nukkudega, on selgunud, et enamik neist hakkab mängima valgete nukkudega, seda isegi niisugustes kohtades nagu Tobago saar Kesk-Ameerikas. Lisada võib veel, et USA statistika järgi valib mustanahaline vägistaja ohvriks valge naise rohkem kui pooltel juhtudel (54,9%). Valge vägistaja ohver on mustanahaline vähem kui 2%-l juhtudest.

* * *

Muid vähetuntud fakte neegrite ja latiinode kohta (USA ametlikust statistikast)

* USA neegrite IQ on keskmiselt 15–20 punkti valgete omast madalam. Seda erinevust on üksteise järel demonstreerinud kõik testid USA eri osariikides, eri aegadel, sõjaväes, haridusasutustes ja mujal.
Hoolimata negrofiilide väidetest, et see vahe tuleneb tendentslikkusest testide koostamisel, ei ole kellelgi seni õnnestunud koostada IQ-testi, milles neegrid saaksid valgetega võrreldavaid või koguni paremaid tulemusi. Pealegi on valgetest keskmiselt madalam IQ ka valgete vanemate adopteeritud neegrilastel.
(Võib-olla selle objektiivse paratamatuse varjamiseks tehaksegi viimasel ajal katseid väita, et IQ-l pole üldse mingit tähtsust, ja asendada teda mingite muude näitajatega nagu näiteks „emotsionaalne intelligentsus”.)

* Aastal 1915 testiti USA-s Virginia osariigis tuhande koolilapse vaimseid võimeid. Selgus, et täisvereliste neegrite keskmine punktiarv oli 69,1% valgete omast. Lapsed, kellel neegriverd oli kolm neljandikku, said keskmiselt 73% valgete punktidest, poolneegrid 81,2% ja veerandneegrid 91,8%. Kõik testitud mittevalged lapsed kasvasid sarnastes majanduslikes oludes ja pidasid ennast ühtviisi neegriteks.
Sarnaseid erinevusi rassigruppide kaupa näitas sõdurite testimine USA armees Esimese maailmasõja ajal. 15. jaanuaril 1918 korraldati intelligentsustest 1,7 miljonile nekrutile. Selgus järgmist: 50 protsendil kutsealustest oli intelligents alla keskmise, 13 protsendil oli taibukust üle keskmise ja andekaid oli ainult 4,5%. Eriti halvad tulemused olid neegritel, kuid see eelistati tollal maha vaikida.
* USA indiaanlased, kelle elutingimused on sageli neegrite omadest kordades viletsamad, saavad IQ-testides ometi paremaid tulemusi kui neegrid.
* Lastel, kelle vanematest üks on valge- ja teine mustanahaline, on IQ tavaliselt valge vanema omast madalam.
* USA neegrite lastest sünnib 66% väljaspool abielu.
* USA linnades on 35% neegritest meestest alkoholi või uimastite kuritarvitajad.
* Iga neljas ameerika neeger vanuses 20–29 aastat on vanglas või tingimisi katseajal.
* Võrreldes muude rassidega panevad neegrid 7 korda tõenäolisemalt toime mõrva ning 8 korda tõenäolisemalt röövi.
* Kui neegrid panevad toime vägivallakuriteo, siis kasutavad nad muudest rassidest peaaegu kolm korda suurema tõenäosusega tulirelva ning kaks korda tõenäolisemalt nuga.
* USA-s paneb neeger toime tapmise 13 korda suurema tõenäosusega kui valge. Ehkki USA elanikest on neegreid 12–13%, panevad nad toime 60% tapmistest.
* USA-s paneb neeger toime kuriteo valge vastu 56 korda suurema tõenäosusega kui valge neegri vastu. Kui valge paneb toime vägivallakuriteo, on tema ohver vaid 2,4% juhtudest neeger. Kui aga vägivallakuriteo paneb toime neeger, on kannatanu rohkem kui pooltel juhtudel valge.
* On väidetud, et kuritegevus on vaesuse ja raskete elutingimuste tagajärg. Columbia föderaalringkond, kus keskmine palk on USA suurim ja sissetulek ühe elaniku kohta jääb alla ainult Alaskale, on USA-s esimesel kohal peaaegu iga kuriteoliigi osas (nende hulgas on mõrv, röövimine, kallaletung ja autovargus). Columbia föderaalringkonna alalistest elanikest on 80% neegrid. USA madalaim kuritegevuse tase on aga Lääne-Virginia osariigis, kus elatakse väga vaeselt ja tööpuuduse tase on riigi kõrgeim. Lääne-Virginia elanikest on 96% valged.

* 1989. aastal oli New Yorgi vanglates karistust kandvast 18 740 vahialusest 91% neegrid või latiinod. Nn. värvilised ei ole enamuses mitte ainult seaduserikkujatena, vaid ka ohvritena. Hukkumine kurjategija käe läbi on noorte neegrite peamiseks surmapõhjuseks.
* Tõenäosus, et neeger tapetakse enne 21. eluaastat on kuus korda suurem kui valgete meeste hulgas. Näiteks 1986. aastal tapeti USAs umbes 22 000 inimest. Iga teine ohver oli neeger.
* Ühe konkreetse piirkonna parimaks vägivallakuritegude määra näitajaks on neegrite ja latiinode osakaal piirkonna rahvastikust.
* Neegrid on valgetest seitse korda suurema tõenäosusega vangistatud. Latiinod on seda kolm korda suurema tõenäosusega.
* Latiinod sooritavad valgetest umbes kolm korda rohkem vägivallakuritegusid; asiaadid aga panevad neid valgetega võrreldes toime ligi neli korda vähem.
* Võrreldes valgetega on latiinod 19 korda suurema tõenäosusega mõne noortejõugu liikmed. Neegrid on noortejõugus 15 korda suurema tõenäosusega kui valged. Ehkki asiaadid sooritavad valgetest tunduvalt väiksema tõenäosusega kuritegusid, on nad üheksa korda tõenäolisemalt liikmeks mõnes jõugus.
* Igal aastal sooritatakse USAs ligi 770 000 negroidse ja valge rassi vahelist vägivallakuritegu, millest 85% on neegrite poolt toime pandud ja vaid 15% valgete poolt.
* Neegrid sooritavad rohkem vägivallakuritegusid valgenahaliste vastu, kui oma rassikaaslaste vastu – 45% nende ohvritest on valged, 43% neegrid ning 10% latiinod. Valgete poolt toime pandud vägivallakuritegude ohvritest on vaid 3% neegrid.
* Neegrid panevad 136 korda suurema tõenäosusega toime röövi ja panevad 2,25 korda tõenäolisemalt toime vihakuritegusid valgete vastu kui vastupidi.
* Aastatel 1980–2003 kolmekordistus USA vangistusmäär, kasvades 139-lt vangistatult 100 000 elaniku kohta 482-le. Vangistatute koguarv kasvas 320 000-lt 1,39 miljonile.
* Viimase 30 aastaga oleme näinud noortejõukude, kelle liikmed on üldjuhul 12–24 aastat vanad, plahvatuslikku kasvu. 1970-ndatel räägiti probleemidest noortejõukudega 19 osariigis; 2017. aastaks oli probleem levinud kõikidesse osariikidesse ning lisaks veel Columbia ringkonda. 1970-ndatel teavitasid noortejõukude poolt toime pandud kuritegudest vaid 270 suuremat ja väiksemat USA linna; 2002. aastal tegutsesid noortejõugud juba 2300-s linnas. Aastatel 1999–2003 kasvas jõukudele omistatud mõrvade hulk 702-lt 934-le (see tähendab, et 2003. aastal pandi jõukude poolt toime 6,5% kõigist mõrvadest).
* Noortejõugud on ülekaalukalt mittevalged; õigupoolest olid 2001. aastal vaid 10% jõuguliikmetest valged. Jõuguliikmed on peaaegu alati samast rassist, immigratsioon on aga kasvatanud mittevalgete liikmeskonna hulka. 8000–10 000 liikmega Salvadori Mara Salvatrucha (MS-13) on suurimaks latiinode jõuguks ja üheks suurimaks jõuguks USA-s. Jõhkruse poolest tuntud MS-13 on FJB Organiseeritud Kuritegevuse Osakonna suurimaks sihtmärgiks.
* Isegi sellisel juhul on valgete ning neegrite vahelised erinevused rassidevaheliste kuritegude puhul üüratud. Aastatel 2001–2003 sooritasid neegrid 39 korda tõenäolisemalt vägivallakuriteo valgete vastu kui vastupidi. Keskmiselt pandi igal aastal neegrite poolt valgete vastu toime 15 400 vägistamist, 139 000 röövi, 489 000 kallaletungi ja 12 762 seksuaalset väärkohtlemist. Seevastu pandi valgete poolt neegrite vastu igal aastal toime vaid 900 vägistamist, 7600 röövi, 101 000 kallaletungi ja 3217 seksuaalset väärkohtlemist.

Neegri, eurooplase ja oranguntani profiil.

Neegrid on rumalamad kui valged
Ning võib-olla põhiline: positiivne diskrimineerimine on lõppkokkuvõttes kahjulik ka neegritele ning sellest saadakse järjest rohkem aru. Positiivne diskrimineerimine põlistab ebaõiglust neegrite suhtes, jäädvustab nende marginaliseerimise ja soodustab rassismi. Nii kirjutas veel 2003. aastal tuntud publitsist ja Pulitzeri preemia laureaat Leonard Pitts Jr.:
„Paljud küsivad, kas mustanahaline professionaal on ametis oma oskuste ja võimete pärast või tänu positiivsele diskrimineerimisele? Kahjuks jätab positiivse diskrimineerimise poliitika vastamata paljudele küsimustele mustanahaliste hariduse, oskuste ja võimete kohta. Ma üritan vastata rahulikult. Kuid see ei ole kerge. Sest ruumis on elevant: suur, kärarikas ja haisev, kuid ükski hea inimene teda ei märka. Elevant on see lihtne tõsiasi: Valged on tänu positiivsetele meetmetele selle riigi ajaloos suurimad võitjad. See ei ole retoorika ega metafoor. See on puhas tõde.“

Nobeli preemia laureaat ja DNA-uuringute pioneer, molekulaarbioloog James Watson (s 1928) vihastas 2007. aasta oktoobris rahvusvahelise üldsuse välja teatega, et aafriklased on vähem intelligentsed kui valged inimesed.
„Kogu meie sotsiaalne käitumine põhineb sellel, et nad on sama intelligentsed kui meie, kuigi kõik testid näitavad, et tegelikult see nii ei ole,” väidab James Watson, kes sai Nobeli preemia DNA-uuringute eest ja praegu juhib eakas teadlane üht USA uurimisinstituuti. Watson taasavas raevuka debati intelligentsuse üle ajaleheintervjuus, milles teatas, et aafriklaste madalamas intelligentsitasemes on süüdi geenid. Teadlase hinnangul võidakse intelligentsitaset määravad geenid avastada juba lähema kümne aasta jooksul. „Ma leian, et Aafrika tulevik on sünge, kuna kogu meie sotsiaalne poliitika Aafrika riikide suhtes põhineb eeldusel, et nad on sama intelligentsed kui meie – aga kõik testid tõendavad vastupidist,” rääkis Watson „The Sunday Times’ile”. „On loomulik soovida, et kõik inimesed oleksid võrdsed, kuid inimesed, kel on tulnud tegelda mustanahaliste töötajatega, teavad, et see ei ole nii,” jätkas teadlane.
Watsoni vaated intelligentsi ja geograafia suhetele ilmnevad ka tema uues raamatus. „Ei ole ühtki kindlat põhjust arvata, et oma evolutsiooni ajal geograafiliselt eraldatult arenenud inimeste intellektuaalsed võimed oleks arenenud identselt,” kirjutab teadlane.

Richard Lynni raamat „Evolutsioon. Rass. Intellekt” (2002) on rikkalikult varustatud statistiliste tabelitega. Kui keskmise eurooplase, valge inimese IQ on mõõdetud 100 ühikuga, siis Hiina, Jaapan, Lõuna-Korea võivad kelkida 105 ühikuga. Aafriklastel on vastav näitaja 70, araablastel ja afroameeriklastel 85. Andmed on ümmardatud, raamatus on kõik üksikasjalikult lahti seletatud vastavalt maadele, vanuselistele ja sotsiaalsetele gruppidele, koos kommentaaride ja selgitustega.

Pärast sellise raamatu avaldamist peaks autori üle pidama kohut paragrahvi „Fašism, rassism, pettus” alusel. Hädad on aga hoopis teises asjas. Neid hulgalisi statistilisi andmeid ei ole kunagi kellegi poolt ümber lükatud. Neid ei tohi siiski lugeda! Neid ei tohi mainida! Igaüks, kes seda julgeb, on fašist. Aga andmeid ümber ei lükata… Tõde on tõde ja neeger oli, on ja jääb neegriks!

NB! Loe ka:

Ku Klux Klan – Ameerika kodusõja sünge pärand
Harlemi pastori dr. James David Manningi pöördumine oma koguduse poole
Ehedat Ameerika indiaani huumorit
Neegreid kujutavate kunstiteoste ümbernimetamise maania
Vasakliberalism kinokunstis: kui te pole veel rassistid, siis me teeme teid nendeks!
Abielu eksootilise välismaalasega

 

MAAJA