Mida arvas migrantidest endine Saksa kantsler Helmuth Schmidt

0 minutit lugemist

 Vana koer valet ei haugu

1964. aastal Saabus Saksamaale miljones võõrtööline (Gastarbeiter).
Helmuth Schmidt (1918–2015, oli kantsler aastatel 1974–1982), tollal finantsminister, kommenteeris seda 2004. aastal nii „…see oli viga, et me kuuekümnendate aastate alguses võõrtöölisi võõrastest kultuuridest maale tõime.“ Ja lisas aasta hiljem „… me pingutasime üle inimeste rändega täiesti teistsuguse kultuuriga maadest.“ (dass wir uns übernommen haben mit der Zuwanderung aus völlig anderen kulturellen Welten.)
Ja veel: „Saksamaale saabunud seitse miljonit välismaalast on väär areng… Migratsioon Ida-Anatooliast või mustast Aafrikast ei lahenda (Saksamaa) demograafilist probleemi, vaid toob ainult probleeme juurde.“ Ja 2008. aastal „See kes tahab moslemite arvu Saksamaal suurendada, seab ohtu meie riigi sisemise rahu.“ (Wer die Zahlen der Moslems in Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf.)

NB! Loe ka:
Põgenike töötamise kohustus Weimari vabariigis 1920-ndatel aastatel
Ema Angela: „Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, mina tahan teile hingamist saata.”

Vt ka internetis: List of Islamic Terror Attacks (al 2001. aastast)