Euroopa islamiseerimine

2 minutit lugemist

Kas turistid külastavad 2105. aasta Pariisis Notre Dame’i mošeed ja Eiffeli minaretti? Massilise sisserände ja Euroopa liidrite ametlikult viljeletava dhimmah’ abil saavutavad moslemid täna selle, mida nad ristisõdade ajal ei suutnud – nad vallutavad Euroopa.

Kui kiiresti Euroopa islamiseeritakse? Ajaloolane Bernard Lewis on kogu oma auväärse karjääri ajal islami äärmusluse ja terrorismi suhtes umbusklik olnud. Tema sõnad Saksa ajalehele „Die Welt”: „Euroopa on sajandi lõpuks islamiusku.” (juuli 2004)
Või ehk isegi varem. Kui demograafilised suundumused ei muutu, võivad moslemid Prantsusmaal, Hollandis ja teisteski Lääne-Euroopa riikides enamuse saavutada juba 21. sajandi keskpaigaks. Samal ajal on see üha kasvav moslemi kogukond ka üha enesekindlam, üha enam on ta ühiskonda lõhestav jõud. Vaatleme mõningaid näiteid.
* Rootsi suuruselt kolmas linn Malmö on muutunud Lähis-Ida tugipostiks Skandinaavias. Moslemid moodustavad linna elanikkonnast veerandi ning see näitaja kasvab pidevalt. Malmö moslemid pole rahumeelsed ja sallivad. Isegi politsei kardab. „Kui me auto kusagile pargime, siis langeb see vandalismi ohvriks. Seega peame pidevalt ringi liikuma kahe sõidukiga, et üks saaks teist kaitsta,” tunnistas üks politseinik. Ka kiirabiautojuhid ei lähe mõnda Malmö piirkonda ilma politsei eskordita.
* Taanis Arhusis asuvast Nordgärdsskolenist on saanud taanlastevaba kool. Sealsed õpilased pärinevad nüüd täielikult Taani kõige kiiremini kasvavast kogukonnast, muslimite seast.
* Koraan kuulub Taanis keskkooli kohustusliku kirjanduse hulka. Tundub, et selles pole midagi halba, kuid arvestades Euroopas järjest hoogu koguvat poliitilist korrektsust, on Koraani kriitiline käsitlemine koolis üsna ebatõenäoline. (Koraani kriitikat võib vist lugeda ainult progressiivse „Maaja“ kodulehel. Näiteks „Islami umbsõlmed”.)
* Oslo islami kultuurikeskuses pidas kõne Pakistani muslim Qazi Hussain Ahmed, kes lubati riiki hoolimata sellest, et Norra päevalehe Aftenposteni andmeil oli mees „ teinud meelitavaid avaldusi Osama bin Ladeni ja tema partei Jamaat-e-Islami aadressil ning nimetanud al-Qaeda liikmeid kangelasteks”. Norras keeldus ta vastamast küsimusele, kas tema arvates tuleks homoseksuaalid tappa.
Mujal Euroopas võtab džihaad üha vägivaldsemat kuju. 2004. aasta septembris olid Hollandi ametnikud jälile jõudnud vähemalt viieteistkümnele terrorirünnakuplaanile, mille eesmärgiks oli karistada Hollandit 1300 rahuvalvaja kohalolu eest Iraagis. 2004. aasta sügisel võtsid Maroko moslemid, kaasa arvatud mitmed 11. märtsi Madridi pommiplahvatustes kahtlustatud, oma kontrolli alla tiiva ühest Hispaania vanglast. Sealt lasid nad kaikuda valjudel palvustel, nad püüdsid mittemuslimitest vange endast välja viia, nad riputasid üles Osama bin Ladeni pildid ja kelkisid: „Meie võidame püha sõja!” Mida vangivalvurid selle peale tegid? Nad palusid märatsejate ninameestel kõlarite heli vaiksemaks keerata.
Põld, mida Euroopas on juba kaua küntud, hakkab saaki andma. Oma raamatus „Euraabia” („Eurabia”) kirjeldab teedrajav dhimmah’ ajaloolane Bat Ye’or sündmuste kulgu. Ta ütleb, et 30 aastat tagasi asus Euroopa rahu sobitamise ja kohandumise teerajale, oma kultuurist loobumise teerajale. Lühinägelikult loodeti vastutasuks poliitilist ja majanduslikku kasu. „Euroopa on muutunud märkimisväärsete valgustusjärgsete ja ilmalike elementidega juudikristlikust tsivilisatsioonist dhimmah’ tsivilisatsiooniks st Euraabiaks: ühiskonnaks, mis kaldub ilmalikkusest islamisse ja kus traditsioonilised juudi-kristlikud tavad kaovad üha kiiremini.”
Kui Lääne-Euroopa tõepoolest islamiseerub, nagu lubavad demograafilised trendid, siis seisab Ameerika vastas maailm, mis on tänasest märksa erinev ja eemalepeletavam.

Aprill, 2017