Alkohol murrab pikkamööda

9 minutit lugemist

Vaba aeg, sõbrad ja peod! Kõik need on kahtlemata väga head asjad, kuid mida kevade poole, seda enam suureneb ka alkoholitarbimine. Viimasel ajal eriti noorte seas…

Ja alkohol ei ole eriti süütu asi. Alguses võib küll kõik väga lõbus olla. Tekib hea tuju ja nii edasi. Aga hiljem – hiljem võib areneda välja juba alkoholism. Lisaks veel mõningad tervisehädad. Mis on alkoholism? Mis on ravivõimalused? Kuidas ära tunda, et kaldud alkoholismi? Mida toob endaga kaasa pidev alkoholitarbimine? Loe edasi ja saad teada.
Alkoholism on haigus, mille korral tekib organismil sõltuvus etanoolist. Alkoholismi iseloomustab pidev soov alkoholi tarvitada. Kaob kontroll tarvitatud koguse üle, mis viib mitmepäevaste (mitmenädalaste) joomasööstudeni. Kui mingil põhjusel alkoholi tarvitamine katkestatakse, arenevad ärajäämanähud – higistamisest kuni alkohoolse psühhoosini. Raskematel juhtumitel võib alkohoolne psühhoos lõppeda surmaga. Alkoholismi jaotatakse kolmeks staadiumiks:

Ja viin murdis mehe…

Esimene staadium – okserefleksi kustumine, süvenev võimetus piirduda väikese alkoholikogusega; joomiseks õigustuste otsimine; kriitika puudumine oma seisundi suhtes.
Teine staadium – taluvuse tunduv tõus, võõrutussündroomi tekkimine ja süvenemine, mis on signaaliks kehalise sõltuvuse tekke kohta, mitmepäevased joomasööstud, mälulüngad, oma seisundi mõistmine, kuid suutmatus joomist lõpetada.
Kolmas staadium – taluvuse alanemine, organismi kurnatus, kehalised haigused, kontrolli täielik kadumine joodava hulga ja oma käitumise suhtes.
Alkoholismi arenemise kiirus ja raskus on seotud vanuse ja varjatud kalduvusega. Alkoholismi lõppstaadiumis võib välja areneda eriline mäluhäire koos nõdrameelsusega, mida iseloomustab võimetus äsjatoimunud sündmusi meelde jätta. Kas kardad, et sul endal võib olla alkoholisõltuvus? Sõltuvust võib kindlalt diagnoosida juhul, kui mingil ajahetkel eelneva aasta jooksul on esinenud kolm või enam järgmist sümptomit:

1. Tugev tung või sundmõte tarvitada alkoholi.
2. Võimetus kontrollida alkoholi tarvitamisel käitumist, tarvitamise kestust ja aine hulka.
3. Alkoholi tarvitamise lõpetamisel või vähendamisel tekkiv võõrutusseisund või alkoholi tarvitamine, et leevendada või ära hoida võõrutussümptomaatikat.
4. Tolerantsuse teke, mis väljendub selles, et alkoholi esialgse toime saavutamiseks tuleb annust tõsta.
5. Vaba aja veetmise teiste võimaluste ja huvide taandumine alkoholi tarvitamise ees, suurenenud on ajahulk, mis kulub alkoholi hankimisele, tarvitamisele ja toimest toibumisele. Alkoholi tarvitamise jätkamine vaatamata ilmsetele kahjustavatele tagajärgedele.

Millised on ravimeetodid?
On ravimmeetodeid, mida saab kasutada alkoholisõltuvuse vastu: antialkohoolsed süstid, esperall, tabletid. Kui inimene nende mõju all alkoholi joob, hakkab ta ennast tundma väga halvasti. Neid saab kasutada erineva pikkusega perioodi jooksul, kas üheks kuuks, pooleks aastaks või aastaks, kauemakski.
Niisugused meetodid on head, sest isegi kui väga tahaks, juua ei tohi ja selle vastu ei saa midagi teha. Aga on ka omad puudused: kui ravimtoime lõpeb, ei saa inimese edasist käitumist ette ennustada. Mõned inimesed õpivad ravi jooksul ilma alkoholita elama. Mõned aga hakkavad veelgi rohkem jooma. Sellepärast tuleks abiks psühholoog, AA-rühma toetus (Anonüümsed Alkohoolikud) või toetus lähedastelt.

Kuidas mõjub alkohol meie organismile?
Suured alkoholikogused kahjustavad südamelihast ja põhjustavad hüpertooniat ja südamerütmihäireid. Alkohoolikud põevad sagedamini kopsupõletikku ja tuberkuloosi.
Alkoholi tarbides muutub maksa ainevahetus, pikaajalisel tarbimisel maks rasvub ja tekib põletik. Umbes neljandikul alkohoolikutest on maksatsirroos – suur osa maksakoest on asendunud sidekoega. Võivad tekkida diabeet ja seedehäired, samuti söögitoru- jämesoole või pärasoolevähk.
Nõrgenema hakkab tähelepanu, mõttetegevus ja liigutuste koordinatsioon. Langeb seksuaalne võimekus. Mehe spermatosoidide arv väheneb ja naise menstruaaltsüklis tekivad häired. Lootele põhjustab raseduse ajal alkoholitarbimine kesknärvisüsteemi kahjustusi, vaimse arengu pidurdumist ja väärarengut.
3-promilline joove aga võib juba surmav olla, kusjuures lastele ja noorukitele on eluohtlikud ka väiksemad kogused.

Väljaselgitamine, kas ja mil moel alkoholi mõõdukad kogused tervist kahjustavad, on teadlaste jaoks olnud keeruline väljakutse. Näiteks võib leida hulga uuringuid nii veinipruukimise kasulikkuse kui ka kahjulikkuse kohta.

Teadusajakirjas „Annals of Internal Medicine“ ilmunud California San Francisco ülikooli teadlaste värske uurimus räägib pigem vastu hüpoteesile, et alkoholist võiks kasu olla. Nimelt näitas teadustöö, et juba üheainsa alkohoolse joogi tarvitamine suurendab märkimisväärselt ja otsekohe kodade virvendusarütmiaks (KVehk fibrillatsiooniks (ingl AF; atrial fibrillation) nimetatava ebaregulaarse südamerütmi hoo ilmnemise tõenäosust.
Tõsistel juhtudel võib see kaasa tuua surmaga lõppevaid südamerabandusi. Ent ka vähem äärmuslikel puhkudel põhjustab virvendusarütmia tugevat valu ja on põhjus muretsemiseks.
„Vastupidiselt levinud arusaamale, et kodade fibrillatsioon seondub eelkõige ohtra alkoholipruukimisega, paistab, et isegi üksainus alkoholisisaldusega jook võib riski oluliselt suurendada,” märkis uurimuse juhtiv autor ja California San Francisco ülikooli kardioloogiaprofessor Gregory Marcus.
Sadat patsienti hõlmanud uuring näitas, et üksainus alkohoolne jook kahekordistas tõenäosust, et tarvitajat tabab lähema paari tunni jooksul kodade virvendusarütmia hoog. Vähemalt ühe täiendava joogi manustamine seondus algse riski kolmekordistumisega.
Küll aga tuleb arvestada asjaoluga, et valimisse hõlmatud katsealustel oli südamekodade virvendusarütmiat varem esinenud, mis annab mõista, et vähene alkoholipruukimine võib küll riski suurendada, ent ei pruugi esile kutsuda selle aluseks olevat südamehaigust.
Alkoholi tervisemõjude uurimine on märkimisväärselt keeruline, eriti kui katsealused peavad tarvitatud koguste kohta ise täpselt aru andma. Samuti on keeruline võtta uuringus arvesse kõiki teisi elulisi tegureid, mis tulemust mõjutada võivad.
Seekordne uurimus kõrvaldas osa oletustest ja võimaldas koguda objektiivsemaid andmeid sellega, et uurimuse raames mõõdeti regulaarselt alkoholisisaldust katsealuste vereproovides.
Mõjud paistavad olevat üsna sirgjoonelised – mida rohkem alkoholi tarvitati, seda kõrgem oli ägeda kodade virvendusarütmia hoo ilmnemise tõenäosus.
Tulemused klapivad kokku mitme kümnendi vältel läbi viidud varasemate uuringutega, milles küsitleti patsiente, kuid nüüd õnnestus uurijail esmakordselt koguda objektiivseid, mõõdetavaid tõendeid, mis kinnitavad, et modifitseeritav kokkupuude alkoholiga võib järsult tõsta südamekodade fibrillatsiooni ilmnemise tõenäosust.

Kui ilma napsuta ei saa
Kui sa sellegipoolest ei suuda pidudel kuidagi kas või natukenegi alkoholi tarbimata olla, pea meeles, et kõike, ka alkoholi, tuleb tarbida mõõdukalt. Enne väljaminekut ja alkoholitarbimist on mõistlik kõht täis süüa, siis imendub alkohol aeglasemalt. Tarbi lahjasid napse ja pea meeles, et kohv ja muud närvisüsteemi stimuleerivad ained mõjuvad kainestavalt.
Kõige olulisemana pea aga meeles, et purjus inimene pole kellelegi meeldiv vaatepilt ega muuda sind lahedaks. Alkohol on ohtlik mürk, mitte mõnuaine, stressimaandaja või lõõgastaja. Kui tahad silma paista ja lahe olla, võid proovida hoopis seda, et ei joo – usu, see paneb inimesed su ümber kas või korraks mõtlema, kas joomine on ilmtingimata iga koosviibimise pärisosa.
Ka väikesed alkoholikogused võivad põhjustada alkoholisõltuvust ja alkoholismi. Nii et pigem hoidu alkoholist ka siis, kui sa usud, et suudad piiri pidada.

Alkohol põhjustab iga 25. surma maailmas
Briti meditsiiniajakirjas „Lancet” avaldatud raporti kohaselt põhjustab alkohol iga 25. surma maailmas, kuigi pooled täiskasvanutest seda ei tarbi. Kõige rohkem tapab viin vaeseid ja tõrjutuid. Kõige suurem osa alkoholiga seotud surmadest tuleneb õnnetustest, kasvajatest, südame- ja veresoonkonnahaigustest ning maksatsirroosist. Alkoholi põhjustatud kahjud on kõige suuremad riikides, kus seda palju tarvitatakse, kuid sõltumata tarbimisest on suurimad kahjud vaese rahvastiku hulgas. Kõige rohkem alkoholi juuakse lääneriikides. Eurooplased joovad keskmiselt 12 liitrit puhast alkoholi aastas ja põhjaameeriklased üle 9 liitri. See on oluliselt rohkem kui maailma keskmine – 6 liitrit aastas. Euroopas on suurim ka alkoholiga seotud suremus. Alkoholiga on seotud iga kümnes surmajuhtum, Ida-Euroopas aga iga seitsmes.

Venemaal on poolte surmade põhjuseks viinakurat
Kui vanasti oli näljasurm venelase loomulik surm, siis 2009. aastal selgus uuringust, et 52 protsenti 15–54 aastaselt surnud venelastest on hinge heitnud alkoholi kuritarvitamise tagajärjel. Venemaa vähiuuringute keskuse korraldatud ja rahvusvahelises koostöös valminud uuring näitas, et kolm neljandikku 15–54 aastaselt surnud meestest heitis hinge alkoholi kuritarvitamisega seotult. 15–54 aastaselt surnud naiste seas oli alkoholiga seotud surmade protsent 50 ligi. Alkoholiga seotud surmade arv Venemaal on meeste osas viis korda ja naiste osas kolm korda kõrgem kui Lääne-Euroopas. Uurimist koordineerinud professor David Zaridze arvutuste kohaselt on alkohol Venemaal tapnud 1987. kuni 2009. aastani 3 miljonit inimest.

Alkohol ja uimastid laastavad Venemaad
Vene tervishoiuministeerium luges 2010. aastal kokku riigi alkohoolikud. Selgus, et Venemaal elas tol aastal umbes 2,1 miljonit joodikut. Iga venelane joob aastas keskmiselt ära umbes 90 pudelit viina. Kokku on terves riigis registreeritud 3,3 miljonit inimest, kes alkoholi, uimastite või muude ainete kuritarvitamise mõjul kannatavad vaimsete probleemide või käitumishälvete all. Lisaks alkohoolikutele on enim narkomaane ja toksikomaane. Narkokaubandus ja uimastite tarbimine võtab Venemaal järjest enam hoogu. Aastatel 2000–20100 suurenes uimastite tarbimine koguni 20 korda. Ekspertide kinnitusel saab riik iga päev juurde 250 uut narkomaani ning iga päev sureb ametlikel andmetel uimastite tarvitamise tagajärjel tõttu 82 noort inimest ehk aastas umbes 30 000, mis on kaks korda rohkem kui hukkus inimesi kümneaastase sõja jooksul Afganistanis. Kuid mitteametlikult on need arvud tunduvalt suuremad.

Huvitavad võrdlused
1907. aastal tarbiti Tsaari-Venemaal ühe elaniku kohta 200 g puhast piiritust aastas, 2007. aastal oli see kogus 18 liitrit! Rootslastel oli viimane näitaja 6 liitrit. Kesk-Venemaa iidses linnas Smolenskis on ca 800 000 elanikku, ja ligi 1000 poodi ning müügipunkti, kus on müügil alkohol. Rootsi Kuningriigi kümnemiljonilisel elanikkonnal on riigi 450 000 ruutkilomeetrisel pindalal vaid 412 alkoholipoodi.

NB! Parim ja tõhuspohmelliravim on nn merevaigu hape (Янтарная кислота), mida müüakse tablettidena (ühes pakendis 10 tabletti) Tervisepoodides. Juba alkoholi tarvitamise ajal või peo lõppedes on soovitav võtta 4–6 tabletti ja vähemalt klaas vett peale juua. Juba tunni aja pärast on sul pea selge ja ei mingit peavalu hommikul!

MAAJA