Adolf Hitleri pöördumine saksa noorte poole NSDAP parteipäevadel Nürnbergis 8. septembril 1934

3 minutit lugemist
Füüreri saabumine staadionile.

Minu saksa noorus!
Aasta möödudes saan ma teid siin taas tervitada.
Te olete täna siin – moodustades selles teokarbis ainult osa kogu Saksamaa noortest.
Ja me tahaksime, et teie, saksa poisid ja tüdrukud, võtaksite vastu kõik selle, mida meie oleme kunagi Saksamaalt lootnud.
Me tahame olla üks rahvas, ja teie, minu noored, peate selleks rahvaks saama.
Me ei taha enam mingeid klasse ega seisusi, ja teie ei tohiks enam ennast sellest kõigest lasta kaasa kiskuda!
Me tahame kord saada üheks riigiks ja teie peaksite ennast selle tarvis kasvatama!
Me tahame, et ükskord oleks see rahvas kuulekas, ja teie peaksite seda kuulekust harjutama!
Me tahame, et see rahvas oleks alati rahuarmastav, kuid samas ka vapper, ja teie peate olema valmis rahuks!
Ja te peate sellepärast olema valmis rahuks ja samal ajal mehised!
Me tahame, et see rahvas ei muutuks kunagi hellikuks, vaid et ta oleks tugev ja teie peaksite oma noorust selle nimel karastama. Te peaksite õppima oma vajadusi piirama, ilma et te kunagi kokku kukuksite!
Sest mis me ka täna loome ja teeme, meil tuleb kunagi aeg lahkuda. Kuid teis elab Saksamaa edasi. Ja kui meist ka enam midagi järele ei jää, siis kannate teie oma kätes edasi seda lippu, mille meie kunagi ei kusagilt üles tõstsime!
Ja ma tean, et see ei saa olla teisiti, sest teie liha on pärit meie lihast ja veri meie verest! Ja teie noortes ajudes leegitseb seesama vaim, mis ka meid valitseb!
Te ei saa teisiti, kui meiega seotud olla. Ja kui täna meie liikumise suured kolonnid läbi Saksamaa marsivad, siis ma tean, et teie liitute nende kolonnidega.
Ja me teame, meie ees on Saksamaa, meis marsib Saksamaa ja meie järel tuleb Saksamaa!

* * *

Kõne tekst saksa keeles

Saksa noored tervitavad autoga auringi tegevat Hitlerit.

Meine, deutsche Jugend!
Nach einem Jahr, kann ich euch hier wieder begrüßen.
Ihr seid heute hier – in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr deutsche Jungens und deutsche Mädchen in euch alles das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland erhoffen.
Wir wollen ein Volk sein, und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden.
Wir wollen einst keine Klassen und keine Stände mehr sehen, und ihr dürft sie in euch schon nicht mehr groß werden lassen!
Wir wollen einst, ein Reich sehen, und ihr müsst euch schon dafür erziehen!
Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist, und ihr müsst euch in Gehorsam üben!
Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist, und ihr müsst friedfertig sein!
Und ihr müsst, deshalb friedfertig sein und mutig zugleich!
Wir wollen, dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann und ihr müsst eure Jugend dafür stählen. Ihr müsst lernen Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jemals zusammenzubrechen!
Denn was wir auch heute schaffen und was wir tun, wir werden vergehen. Aber in euch wird Deutschland weiterleben. Und wenn von uns nichts mehr übrig sein wird, dann werdet ihr die Fahne, die wir einst aus dem Nichts hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen!
Und ich weiß, das kann nicht anders sein, denn Ihr seid Fleisch von unserem Fleisch und Blut von unserem Blut! Und in eurem jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht!
Ihr könnt nicht anders sein als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland ziehen, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an.
Und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland!

NB! Loe ka:
Saksa kantsleri ja juhi Adolf Hitleri pöördumine saksa rahva poole 22. juunil 1941