Vesi peab kõik meeles

2 minutit lugemist

Vee imepäraseid omadusi on tuntud juba ammu. Pärimused elavast ja surnud veest pole sündinud tühjale kohale. Vett rakendatakse kõikide religioonide rituaalides, hea või halva maagilise sõnumiga laetud vett on ajast-aega kasutanud ravitsejad ja nõiad. Teadlased uurivad vee niisugust uskumatut omadust nagu võime sündmusi meelde jätta, mällu talletada.

Grupp spetsialiste Sankt-Peterburist töötas välja metoodika, mis võimaldab vastava aparatuuri abil fikseerida vee võimet luua infobaasi. Veelgi enam: neil on õnnestunud vee andmepank kanda üle hologrammile. Meetod on kaitstud kahe riikliku patendiga.
„Nii elusa kui eluta looduse objektide vahel käib pidev energoinformatiivne koostöö, infovahetus. Ekstrasensoorika, sõnumised jms. on samuti selle protsessi ilmingud. Aga vesi on klassikaline fotoaparaat, mis võimaldab jäädvustada mitmesuguste esemete ja elusolendite energoinformatiivsed portreed,” selgitab I. Rozin, bioenergeetika eksperimentaallabori juhataja. „Eristada ja identifitseerida seda infovahetust on võimalik järgmise lihtsa metoodikaga. Piisab testitava objekti asetamisest 15–20 minutiks veega täidetud mensuuri kõrvale, ja vesi, oma molekulaarset struktuuri vastavalt kohandades, loob tema adekvaatse energoinformatiivse portree. Selle lugemiseks kasutatakse infrapunase spektroskoopia meetodit.”

Vesi saab võrdseks insuliiniga
Ühe katse ajal võeti näiteks insuliinilahus, jäädvustati selle näitajad ja pandi ampull insuliiniga vee kõrvale. 20 minuti pärast olid veel praktiliselt needsamad energoinformatiivsed näitajad mis insuliinil. Loomulikult pole sel viisil saadud vesi siiski insuliin „ta lihtsalt võttis üle” viimase näitajad. Aga metoodika autorite arvates on see vesi kasutatav algstaadiumis diabeedi kompleksraviks. Muide, vastavate näitajatega rikastatud veega ravimist praktiseerib saksa arst Voll. Ravipreparaatide mõju kasutamine ainult analoogilisel tasandil on hästi tuttav homoöpaatidele.
Energoinformatiivne mõju veele pole mitte üksnes materiaalsetel objektidel, vaid ka muusikal. Teadlased on uurinud esimese oktaavi do, mi ja sol’i toimet veele; mõju kujutati graafikutel – ilmnes, et mõneti on graafikud sarnased, mõneti erinevad. Sellest tehti järeldus: muusikal pole inimestele, loomadele Ja taimedele mitte üksi emotsionaalne, vaid ka füüsiline mõju. Kui muutuvad vee näitajad, siis muutuvad need ka verel, lümfil ja kehade teistel vedelikel, mille põhikoostisosaks on vesi.
Aga täheldati ka seda, et tavaline vesi ei suuda informatsiooni säilitada kauem kui kolm päeva; kui veele lisati hõbedat, pikenes see aeg kahe nädalani (tõenäoliselt sellepärast kasutataksegi kirikurituaalides hõbenõusid). Ja kõige kindlama andmepangana näitas end piirituselahus: sellesse jäädvustub info terveks kuuks.

Kuidas pikendada info säilimisaega
Teadlased katsetasid selle „ülekandmisega” veelt hologrammile. Õnnestus! Esimesed hologrammid on praeguseks juba üle kahe aasta vanad, ja informatsiooni suurepäraselt säilitanud.
Niisuguste laetud hologrammide rakendussfäär võib olla väga lai: farmakoloogias, kosmetoloogias (nn sisestatud omadustega preparaadid), meditsiinis (uute diagnostika- ja ravimeetodite väljatöötamine). Küllaltki tõenäoline on saada hologramm mõnest muusikateosest (õigemini – tema energoinformatiivsetest näitajatest), mis oleks asendamatu muusikateraapias.
Avastust rakendas esmakordselt praktikas Sankt-Peterburgi tapeedivabrik; see toodab erilisi energoinformatiivseid tapeete, mis maandavad stressi ja teevad koduse atmosfääri õdusaks. Tapeedile õnnestus üle kanda püramiidi vastavad näitajad, nende positiivne energia on aga ammu tuntud.

MAAJA