USA-s otsitakse omasooiharuse geeni

1 minutit lugemist

Ameerika Ühendriikides hakati 2009. aastal riigi toel otsima homoseksualismi põhjustavaid geene, mis näitaks kriitikutele, et homoseksualism pole amoraalne valik. AP Medicali teatel osales riiklikult finantseeritud uuringus ligi 1000 homodest vennapaari. Mehhiko juurtega vennad Julio ja Mauricio Cabrera loodavad geigeeni leides homovihkajatele selgeks teha, et homoseksualismi põhjustavad samuti geenid, nagu näiteks juuste värvi ning inimese kasvu ning tegu pole isikute vaba, kuid amoraalse valikuga. Kuigi tulemused niipea ei selgu, on skeptikud testi meetodid ning eeldatavad resultaadid terava kriitika alla võtnud. Eelnevad uuringud näitasid, et seksuaalne orientatsioon levib perekonniti, kuid geenid homoseksualismi ei põhjusta. Pigem võib erinevad kasvatusmeetodid, erinev usk ning maailmavaade mõjutada seksuaalset orientatsiooni. Viimane seisukoht on küll ilmselge jama, sest juba asjaolu, et homodel, ükskõik, kus maailmaotsas nad ka ei elaks, on alati ühed ja samad kindlad tunnused, mis neid heteroseksuaalsetest inimestest eristab. 1990. aastate alguses läbi viidud uuringus selgus, et kui üks identsetest kaksikutest on homoseksuaalne, siis teise kaksiku tõenäosus omasooiharaks osutuda on 52%.

Homomeeste ja heteronaiste ajud on sarnased
Teadlaste sõnul on homomeeste ning heteronaiste ajud ühesugused. Sarnasusi leiti ka heteromeeste ning homonaiste ajusid uurides. Teadlased uurisid 90 vabatahtliku ajustruktuuri. Avastati, et heteromeeste ja homoseksuaalsete naiste parem ajupoolkera oli pisut suurem, kui vasakpoolne. Homomeestel ja heteronaistel nii aga ei olnud. Teadlased soovivadki järgmisena selgust saada, kas heteronaiste ja homomeeste ajude muutused leiavad aset looteeas, või toimub see peale sündi. Sarnasused avastati ajuosas, mis formeerib tundeid ja meeleolu. Praeguse käsitluse kohaselt mõjutavad inimese seksuaalset orientatsiooni bioloogia ja keskkond.

NB! Loe ka:
Homost pesamuna
Teine armastus
Biseksuaalsed mehed on tegelikult homod
Homoseksuaalne subkultuur Saksamaal 1920.–1930. aastatel
Leningradi homoseksuaalne maailm 1970.–1980. aastatel
Homofiilne liikumine USA-s