Nii palju teenib perset sügav migrant Saksamaal

1 minutit lugemist

I aste
Vallaline saab 143 € (kuus)
Abielupaar, kumbki abikaasa 129 €
Kuni 6-aastane laps 84 €
7–14-aastane laps 92 €
15–18-aastane laps 85 €.

II aste
Niipea kui migrant on saanud kindla elukoha, hakkab ta kuus saama:
Vallaline 325 €
Kumbki abikaasa 297 €
Kuni 6-aastane laps 211 €
7–14-aastane laps 238 €
15–18-aastane laps 269 €.

Sellist toetust saab migrant kuni kestab asüülitaotluse läbivaatamine (see võtab aega keskmiselt 6–9 kuud). Asüülitaotluse rahuldamise korral saab migrant õiguse nn Hartz IV-le*.
Vallaline hakkab saama 399 € (kuus)
Kumbki abikaasa 360 €
Kuni 6-aastane laps 229 €
7–14-aastane laps 261 €
15–18-aastane laps 296 €.

Asüülitaotluse tagasilükkamise korral jätkatakse I astme toetuse maksmist kuni riigist lahkumiseni.
Ja seda ilmselt lõpmatuseni, sest Saksamaal võeti vastu seadus, et kui pagulane pole kuue kuu jooksul pärast asüülitaotluse rahuldamata jätmist Saksamaalt lahkunud, siis võib ta riiki jääda.
31. juuli seisuga 2016 sai 1 541 000 pagulast toetust, ilma et nad oleksid Saksamaa jaoks sõrmegi liigutanud II astmest kuni Harz IV-ni keskmiselt 404 € kuus logardi kohta.
Hea on Saksamaal perset sügada ja muretut elu nautida!
20. juulil 2017 avaldatud andmetel on alates 5. septembrist 2015 tunginud Saksamaale 1 101 241 migranti, kelle ülalpidamine koos kaudsete kulutustega on maksma läinud 38 189 355 000 €.

* Peter Harzi, Schröderi nõuniku ja Volkswagen Grupi personalijuhi eestvedamisel töötas 15-liikmeline komisjon 2002. aasta jooksul välja rea ettepanekuid tööturu reformideks, mis moodustasid osa Schröderi valitsuse Agenda 2010-st. Reformiettepanekud viidi ellu etappidena (Harz I–IV), Hartz IV puudutas pikaajaliste töötute abirahasid ning sotsiaalabi.

Aprill 2017

Vt ka internetis: List of Islamic Terror Attacks (al 2001. aastast)

NB! Loe ka:
Põgenike töötamise kohustus Weimari vabariigis 1920-ndatel aastatel