„Ma tapsin isiklikult oma käega 636 vene sõjavangi“

3 minutit lugemist

Sachsenhauseni koonduslaagri blokiülema Wilhelm Schuberti küsitlus Nürnbergi kohtus

Sachsenhauseni koonduslaagri blokiülem Wilhelm Schubert.

Prokurör: Kas te peksite vange?
Schubert: See oli endastmõistetav!
Prokurör: Kas te piinasite vange?
Schubert: Jah, seda ma tegin!
Prokurör: Kas te valasite nad talvel külmaga külma veega üle ja jätsite nad siis välja, kuni nad ära külmusid?
Schubert: Jah, ma tegin ka seda!
Prokurör: Kas teile meenub juhtum mütsidega, siis kui teie poolakate mahalaskmist provotseerisite?
Schubert: Jah. Eestööline pidi minu juurde saatma laisad vangid, kes töötada ei tahtnud. Nende vangidega ma läksin valveposti aheliku lähedusse, rebisin vangi peast mütsi, viskasin selle üle aheliku ja käskisin vangil mütsi ära tuua. Nii lasksin ma sellel lavastatud põgenemiskatsel maha 4 vangi.
Prokurör: Kas te sundisite 1940. aasta märtsikuus üht vangistatud poolakat end üles pooma?
Schubert: Jah, seda ma tegin. 1940. aastal ma käskisin üht poola vangi end üles puua, kusjuures ma talle nööri, haamri ja naela andsin, ta väikesesse ruumi kinni panin ja ütlesin, et ma teda kõige hirmsamini piinama hakkan, kui ta end ise üles ei poo.
Prokurör: Kas ta poos enese üles?
Schubert: Ta poos enese üles järgmise poole tunni jooksul.
Prokurör: Kas teile meenub, et te uputasite 1941. aasta augustis 2 vangi?
Schubert: 1941. aasta augustis ma uputasin isiklikult 2 vangi, ma nimelt lukustasin nad pesuruumi, lasksin basseini vett täis joosta ja siis uputasin nad ükshaaval.
Prokurör: Mis aastal te võtsite mahalaskmistest osa?
Schubert: 1939. aastast kuni 1942. aastani.
Prokurör: Ja mitu inimest teie maha lasksite?
Schubert: 1939. kuni 1942. aastani lasksin ma 30 riigisakslast maha.
Prokurör: Ja teisi?
Schubert: 9. novembril 1940 võtsin ma osa 33 poolaka mahalaskmisest.
Prokurör: Kui palju vene vange lasti maha?
Schubert: Minu teada lasti 1941. aastal maha 13 000 vene sõjavangi.
Prokurör: Kas teie võtsite nendest mahalaskmistest osa?
Schubert: Endastmõistetavalt võtsin ma sellest osa.
Prokurör: Kas Ficker võttis sellest osa?
Schubert: Jah, blokiülem Ficker võttis ka osa.
Prokurör: Milles seisis osavõtmine?
Schubert: Osavõtmine toimus nii: ma nägin, kui Ficker vange laagrist kohale toimetas, kui ta mahalaskmise ruumis seisis, kui ta ooteruumis ja arstitoaks maskeeritud ruumis oli ja ma nägin teda ka laskuriteruumis, kust tulistati.
Prokurör: Ja kes juhatas vange nõndanimetatud arstituppa?
Schubert: Mina isiklikult saatsin 5000.
Prokurör: Tähendab võtsite 5000 puhul isiklikult osa?
Schubert: Jah, sellest võtsin ma isiklikult osa.
Prokurör: Ja teie täitsite arsti ülesandeid?
Schubert: Jah, ma teesklesin arsti.
Prokurör: Milles seisis teie tegevus, kui te arstitoas valges kitlis istusite?
Schubert: Mul oli paremas käes pahtel ja vasakus tükk kriiti. Kui mõnel sõjavangil olid kuld- või teised kunsthambad, siis tegin tema rinnale risti.
Prokurör: Kas te ise ka tulistasite?
Schubert: Jah, oma käega tapsin ma 636 vene sõjavangi.
Prokurör: Millal?
Schubert: 1941. aasta septembrist novembrini.
Prokurör: Missugused blokiülemad võtsid veel massilistest tapmistest osa? Kas ka Ficker võttis osa?
Schubert: Jah, ka tema võttis osa!
Prokurör: Ja Knittler?
Schubert: Endastmõistetavalt ka Knittler.
Prokurör: Kas Knittler palus, et teda lubataks mahalaskmistest osa võtta?
Schubert: Knittler pakkus end ükskord ise, ta tahtvat meeleldi lasta, ja seda ka lubati.
Prokurör: Kaebealune Schubert, missuguseid aumärke teie oma elajalikkuste eest saite?
Schubert: Ma sain sõjateenete II järgu risti mõõkadega.

Väljavõte Sachsenhauseni kohtuistungi protokollidest, Berliin 1947

NB: 1957. aastal anti Saksa LV valitsusele üle koos teiste sõjasüüdlastega ka Nõukogude sõjakohtu poolt Sachsenhauseni protsessil süüdimõistetud. Need said 6000 Saksa marga suuruse kahjutasu ja nad lasti vabaks. Saksa rahva protest sundis Adenaueri valitsust paigutama peasüüdlased Wilhelm Schuberti ja Gustav Sorge „eeluurimisvanglasse“.

Tunnuspildil: Sachenhauseni koonduslaager. Plakatil on kiri: „Keelutsoon. Sisenemine keelatud. Tulistatakse!”