Kümme käsku, millest Wehrmachti sõdurid pidid sõdimisel kinni pidama

2 minutit lugemist
Tublid Saksa sõdurid küla maha põletamas. (Tõenäoliselt Ukrainas.)

Käsud olid järgmised:
1) Saksa sõdur võitleb rüütellikult oma rahva võidu eest. Julmused ja asjatud hävitamised ei ole temale väärilised.
2) Võitleja peab kandma mundrit või ta peab olema varustatud eriti sisseseatud kaugelenähtava märgiga. Võitlemine tsiviilriietuses ilma sellise märgita on keelatud.
3) Ei tohi surmata ühtki vastast, kes alistub, ka mitte mässulist ega salakuulajat. Viimased saavad oma õiglase karistuse kohtu poolt.
4) Sõjavange ei tohi halvasti ega haavavalt kohelda. Relvad, plaanid ja märkmed tuleb neilt ära võtta. Peale selle ei tohi neilt midagi ära võtta.
5) Dum-dum-kuulid on keelatud. Tavalisi kuule ei tohi dum-dum-kuulideks ümber muuta.
6) Punane Rist on puutumatu. Haavatud vastaseid tuleb inimlikult kohelda. Sanitaarpersonali ja välivaimulikke ei tohi takistada nende tegevuses.

Müüt „puhtast Wehrmachtist”. Saksa sõdur tulistab revolvrist maaslamavaid tsiviilisikuid. Väidetavalt ei olevat Wehrmachti sõdurid sellistes aktsioonides osalenud. (Teatavasti olid SS-i mundrid musta värvi.)

7) Tsiviilelanikud on puutumata. Sõdur ei tohi rüüstata ega tahtlikult hävitada. Eriti tuleb silmas pidada ajaloolisi mälestussambaid ja hooneid, mis on jumalateenistuste, kunsti, teaduse või mõne muu heategeva otstarbe käsutuses.
8) Neutraalset territooriumi ei tohi sõjategevusse tõmmata sellele astumisega või sellest ülelendamisega, ega ka tulistamisega.
9) Kui Saksa sõdur satub vangi, siis ta peab pärimistele teatama oma nime ja auastme. Ent ühelgi tingimusel ta ei tohi midagi avaldada oma kuuluvuse kohta väeossa ega sõjaliste, poliitiliste ja majanduslike olukordade kohta Saksa poolel. Ei lubadustega ega ähvardustega ta ei tohi lasta end selleni viia.

Wehrmachti sõdur hukkab kuklalasuga massihaua serval kükitavat juuti.

10) Vastupidine käitumine eelpoololevaile käskudele teenistusasjus on karistatav. Tuleb teatada kõigist vaenlase eksimusist põhimõtete vastu, mis sisalduvad esimeses kaheksas punktis. Kättemaksuabinõusid on lubatud tarvitusele võtta ainult kõrgema väejuhatuse käsul.
Tolleaegne „Börsenzeitung” toonitas nende käskude kohta, et Saksa sõdur on võidelnud rüütellikult ka Poolas, mida on tunnustanud erapooletud vaatlejad ja isegi vangi langenud Poola ohvitserid.

„Meie Maa”, 29. September 1939, nr. 147, lk. 2:

0

Your Cart