Kui suur hulk TV uudistest on ka tegelikult uudised?

1 minutit lugemist

Ameerika Ühendriikides analüüsis üks meediauuringute grupp 52 suurlinna 102 kohaliku telekanali uudistesaadete sisu ja esitust ning leidis, et ainult 41,3% nende programmist sisaldab uudiseid. Millest koosneb uudistesaate ülejäänud osa?

Keskmiselt 30,4% kohalike teleuudiste eetriajast kulub reklaamile. Mõningates uuritud kanalites on isegi rohkem reklaami kui uudiseid. Lisaks on uudistesaadetes tihti üsna palju tühja loba, öeldakse uurimistulemusi kokkuvõtvas raportis.(Raport „Not in the Public Interest – Local TV News in America“ on neljas iga-aastane üleriigiline teleuudiste uuring. Seda koostavad dr. Paul Klite, dr. Robert A. Bardwell ja Jason Salzman Rocky Mountain Media Watch’ist.) Selle „tühja loba” alla koondab raport „kogu eetriaja, mis kulub diktorite omavahelisele lobisemisele, reklaamile, järgmiste uudiste eelülevaadetele, sentimentaalsetele või kerglastele uudistele ning kuulsusi puudutavatele kõmujuttudele“. Mõni näide ebaolulisest uudisest: „Kohutav tenorite võistlus”, „Reporter teeb aukartustäratava, uskumatu, rabava sõidu Ameerika mägedel“ ning „Üha suurem hulk inimesi ostab leivamääret kaubahallidest“.
Millest räägivad aga tõelised uudised? Teleuudiste hulgas domineerivad kriminaallood, hõlmates 26,9 protsenti eetriajast. „Kohalike teleuudiste puhul kehtib endiselt üldtuntud tõde: kui kuskil valatakse verd, siis on see kindlasti ka avalooks. Ühendriikides tervikuna võib kuritegude arv olla viimaste aastate jooksul küll vähenenud, kuid langenud ei ole kohalike kriminaaluudiste hulk.”
Miks? Vastavalt uuringu korraldajate sõnadele on „kriminaallood põnevad ning need äratavad inimeste tähelepanu“.
Kriminaaluudistele järgnevad ülevaated igasugustest õnnetustest, nagu tulekahjud, autoavariid, üleujutused, plahvatused (12,2% uudistest), nendele omakorda spordiuudised (11,4%). Seejärel tulevad tervishoiu- (10,1%), valitsus (8,7%) ning majandusteemalised uudised (8,5%). Sellistele valdkondadele nagu haridus, keskkond, kunst ja teadus pööratakse vähe tähelepanu (1,3 kuni 3,6%). Samas pühendavad kõik uudistesaated keskmiselt 10% ilmateatele. „Kõigile meeldib rääkida ilmast ning teleuudised pole mingi erand,” kommenteerivad uurijad. Nad lisavad: „Ükskõik milline on ilm, kas hea või halb, soe või külm, märg või kuiv, ikka suudab see endale haarata suure osa teleuudiste eetriajast.”
Positiivse küljena märgib raport seda, et üha enam ajakirjanikke ja vaatajaid näeb vajadust muudatuste tegemiseks. Siiski tõdetakse uuringus, et sellised muudatused ei tule kergesti, kuna „alati võivad kvaliteetajakirjandust ohustada turujõud ja ahnus“.

MAAJA