20.–21. sajandi suurimad rongiõnnetused

35 minutit lugemist

(Ära on toodud ainult need rongiõnnetused, milles hukkus vähemalt 50 inimest. Kahtluse korral andmete õigsuses on hukkunute arv sulgudes.) /-märgi järel on vigastatute arv.

8.09.1900. Orkaanist põhjustatud rongiõnnetuses Bolivari lähedal (Texas) hukkub 85 inimest.
11.09.1902. Indias Mangapatnani lähedal uhub jõevool minema ühe sillasamba. Öösel vigastatud sillale sõitnud Madras–Bombay postirongi kaheksast vagunist seitse kukub jõkke. Surma saab 62 inimest.
27.06.1903. Hispaanias San Asensio lähedal kukub rong Najerilla jõkke. Hukkub 90/69 (Esimene arv näitab hukkunute, teine aga vigastatute arvu). Õnnetuse põhjus jäi välja selgitamata.
10.08.1903. Pariisi metroos elektrilühise tagajärjel puhkenud tulekahjus hukkub 84 inimest.
31.10.1903. USAs Indianapolises toimus Unioni raudteejaamas rongiõnnetus, milles kahe rongi kokkupõrkel hukkus 17 inimest ning ligi viiskümmend inimest sai vigastada. Enamik hukkunutest olid Purdue ülikooli jalgpallimeeskonna mängijad, kes sõitsid erirongiga Indianapolisse võistlustele. Lisaks meeskonnale ja treeneritele olid erirongis arvukad pealtvaatajad, st selles rongis oli kokku 14 vagunit 950 reisijaga, enamik neist oma meeskonnale kaasa elama läinud üliõpilased ja õpilased. Seesama erirong sai tegelikult ka kokkupõrke algseks põhjuseks. Nimelt ei olnud raudtee sidesüsteemide rikke tõttu Unioni jaama saabuvast erirongist üldse teatatud. Seetõttu saatis jaama personal erirongi teele ette söerongi, kuna nende hinnangul sinna teisi ronge mujalt tulema ei pidanud. Kurviliste teede tõttu nägid need rongid üksteist alles vahetult enne kokkupõrget, mil nad ei jõudnud enam endid seisma pidurdada. Lõpptulemusena sõitis ca 40 km/h sõitnud erirongile söerong väikesel kiirusel (ca 8-10 km/h) küljepealt sisse just veduri tendri järel asuvasse esimesse vagunisse, kus asus jalgpallimeeskond koos kapteni ja treeneritega. See vagun – ajastule omaselt terasraamil puitkerega vagun – purunes raskete söevagunite rammimise tulemusena pilbasteks (pildil) ning paljud seal viibinud hukkusid. Erirongi järgmised vagunid sõitsid küll rööbastelt välja, kuid nende kered jäid siiski vagunikujuliseks – seal asunud reisijatest said paljud küll vigastada, kuid hukkunuid väikese kiiruse tõttu polnud. Eks õnnetuse peapõhjuseks oli toimiva sidesüsteemi (ajutine) puudumine. Et tollal oleks raudteel toiminud mingi blokeeringusüsteem, seda oli palju nõuda – kogu side jaamade vahel käis toona siiski helistamisega ja eks ka kiirused olid üsnagi väikesed, mis võimaldas rongid tavaliselt siiski sellistel juhtudel peatada. Erijuhul (siin side rikke puhul) aga siiski mitte. Et hukkus just Purdue ülikooli jalgpallimeeskond (mitte mingis teises vagunis viibijad), oli muidugi puhas saatus. USA ajaloos tuntaksegi seda õnnetust peamiselt just Purdue rongiõnnetusena (Purdue Wreck) – kaotatud jalgpallimeeskonna järgi, mis oli ülikoolile ikka paras šokk.
23.12.1903. Laurel Run’i lähedal (Pennsylvania) kukuvad kaubarongilt raudteele palgid, millele otsa sõitnud kiirrong jookseb rööbastelt välja. Purunenud vedurikatlast välja tunginud kuum aur tapab 53 reisijat.
7.08.1904. Edeni lähedal (Colorado) kahjustab paduvihm puusilda nii, et see variseb ülesõitva rongi raskuse all kokku. (88) ohvrit.
24.09.1904. Hodgesi lähedal (Tennessee) põrkavad jaamaülema ja ühe rongijuhi süü tõttu kokku kaks rongi. 63 ohvrit.
28.10.1906. Atlantic City’s (New Jersey) ignoreerib rongijuht semafori ohusignaali ning rong sõidab ülestõstetud sillale. Vedur ja kaks vagunit kukuvad jõkke. 57 ohvrit.
19.09.1907. Mehhikos Encarnacionis põrkavad kokku kaubarong ja ekspress. Mõlema rongi vedurid ja reisirongi esimesed vagunid purunevad täielikult. 63/43.
Mai 1908. Indias Moradabadis sõidavad pöörmeseadme rikke tõttu ühele teele kaks reisirongi. Kuus vagunit puruneb, valgustusgaas süttib ning tuli levib üle mõlema rongi. (120)/50.
1.03.1910. Wellingtonis (Washington) jäävad 25. veebruaril tugeva lumesaju tõttu teele kaks elektrirongi. 1. märtsi koidikul tabab ronge lumelaviin. 51 ohvrit.
21.03.1910. Green Mountainis (Iowa) jookseb raskekaaluline rong raudteelõigu halva olukorra tõttu rööbastelt välja. 55 ohvrit.
11.06.1913. Bulgaarias Drama lähedal katkeb ešeloni haakeseadis. 25 vagunit hakkavad tagasi veerema Buki suunas, kus põrkavad kokku rongiga, mille 28 vagunis viibisid sõdurid. 150/200.
6.12.1913. Rumeenias Costesti lähedal toimunud rongiõnnetuses hukkub 100 inimest.

7.01.1917. Rumeenias Ciurea lähedal põrkab rong, milles oli 2000 inimest, kokku staabirongiga. 374/756.

1.12.1916. Ungaris Herczechaleni lähedal põrkab Viini-Budapesti ekspress semafori rikke tõttu kokku linnalähirongiga. 66/150.
13.08.1917. Liinil Moskva-Petrogradi põrkab reisirong kokku kaubarongiga. 60/150.

12.12.1917. Modane’i raudteejaam asub Mont Cenis’ tunneli Prantsusmaa-poolse otsa lähedal. Tunnel läbib Prantsuse Alpe ja on tähtis ühendustee Torino ja Lyoni vahel. Modane’ist põhja pool on järsk langus. Auruvedurite ajastul kehtisid rongide kaalu kohta ranged reeglid. Kaks Itaalia erirongi toimetasid Itaalia rindelt puhkusele 1000 Prantsuse sõdurit-ohvitseri. Pärast Mont Cenis’ tunneli läbimist ühendati need rongid Modane’i jaamas üheks 19 vagunist koosnenud rongiks, mida pidi vedama ainult üks vedur. Kolmel veduri taga asunud vagunil olid automaatsed suruõhupidurid, teistel vagunitel polnud pidureid üldse või olid ainult käsipidurid. Teele jääv 3,3-kraadiline kallak lubas rongi raskuseks ainult 1441, see rong kaalus aga 526 tonni. Vedurijuht avaldas resoluutset protesti, kuid ohvitserid ähvardasid teda keeldumise korral sõjakohtuga. Rong alustas liikumist kiirusega 10 km/h, käsipidurid tõmmati osaliselt peale ning esimene kallak läbiti õnnelikult. Kuid siis hakkas kiirus järsult suurenema ning hõõguvpunaseks kuumenenud pidurite tekitatud sädemed süütasid vagunite puust põrandad. Ühes S-kujulises kurvis eraldus kiirusega 120 km/h kihutanud vedur rongist ja paiskus vastu kõrget kaitsenõlva. Vagunid sööstsid vedurile otsa. Ohvreid oli väga palju, seda just puhkenud tulekahju tõttu. Pealegi olid sõdurid rindelt suveniiridena kaasa võtnud käsigranaate ja laskemoona, mille plahvatamine nõudis lisaohvreid. Ainult 425 laipa suudeti identifitseerida. Ühtekokku hukkus 540 sõdurit ja ohvitseri.

Detsember 1917. Shephherdsville’is (Kentucky) põrkab reisirong kokku linnalähirongiga. 67/50.
9.07.1918. USAs Tennessee osariigis Nashville’is põrkasid kokku kaks rongi, kohalik rong ja ekspressrong. Õnnetuses hukkus 101 ja sai viga 171 inimest, mis teeb sellest ohvriterohkeima rongiõnnetuse läbi kogu USA ajaloo. Katastroof juhtus Nashville’i ja Memphise vahelise raudtee 7 kilomeetri pikkusel üherööpmelisel lõigul – raskete maastikuliste olude tõttu oli sinna jäänud teine rööpmepaar lisamata. Konkreetseks õnnetuse põhjuseks oli üherajalise teelõigu ebapiisav kasutuskord – semaforidega ühendatud automaatseid blokeerimissüsteeme polnud sellele ehitatud ning mõlema otsa tornidispetšerid pidasid lihtsalt omavahelist vabas vormis sidet, milline rong ja kust otsast sellele lõigule saadetud on, kas ta on juba lõigu läbinud ning kas teisel poolel on kohustus sinna jõudnud teine rong peatada. Konkreetsel juhtumil see teavitussüsteem aga soovitud viisil ei töötanud. Esiteks olid mõlemad rongid hilinenud ja ei oleks üldse pidanud üherajalisel lõigul (selle otstes) kohtuma. Teiseks oli ühes otsas aga vahepeal vahetunud dispetšer, kes ei teadnud äsja tööle tulnuna, et peab hilinenud rongi peatama – st et vastutulev rong ei ole veel üherööpmelist lõiku läbinud. Nii lasti kurvilisele üherööpmelisele lõigule mõlemast otsast peale rong. Tee kurvilisuse tõttu nägid rongijuhid teineteist alles vahetult enne kokkupõrget. On hinnatud, et kokkupõrke hetkel oli ühe rongi kiiruseks umbes 100 km/h, teise rongi kiiruseks aga 80 km/h. Sellisel kiirusel kokku põrgates purunesid vanemad puukerega reisivagunid täielikult ning ka üksikud uuemad täismetallkerega vagunid deformeerusid tugevalt, kui rööbastelt välja lendasid. Suur kiirus ja purunenud reisivagunid tingisidki ohvrite suure arvu. Just selle õnnetuse järel võeti USAs suund täismetallkerega reisivagunite ehitamisele, mis olid kokkupõrkel turvalisemad ja nii kergelt pilbasteks ei purunenud (võrdluseks – N.Liidus ja ka Eestis ilmusid täismetallkerega reisivagunid suuremas mahus alles 1950. aastatel, enne Teist maailmasõda olid ka Eestis kõik reisivagunid veel puitkerega). Samuti hakati arendama jõudsalt mitmesuguseid blokeerimissüsteemi, mis tagasid, et ka inimliku unustamise/lohakuse tõttu ei saaks ikkagi samale üherööpmelisele lõigule mõlemast otsas rongi peale saata enne, kui üks rong on pärale jõudnud. Muuseas Eestis, kus aastakümneid tagasi olid kõik raudteeliinid ühe rööpmepaariga, võeti sauaparaadid kasutusele juba väga ammu – need olid üsnagi kohmakad seadmed, kuid Nashville’i katastroofi laadse rongiõnnetuse välistasid nad alati ja suurepäraselt.
22.07.1918 toimus USAs Indiana osariigis Hammondis rongiõnnetus, milles hukkus 86 ja sai vigastada 127 inimest. Selle läbi USA ajaloo üphe ohvriterohkeima õnnetuse põhjuseks oli vedurijuhi magamajäämine. Nimelt oli 400 esinejat sisaldav pikk tsirkuserong jäänud oma teekonnal tehnilistel põhjustel seisma, tema taga sõitis aga sõjaväerong, mille vedurijuht oli väsinud ja jäi magama. Nii ei märganud ta keelavaid semaforisignaale ega peatanud oma rongi, vaid sõitis seisvale tsirkuserongile tagant sisse hinnangulise kiirusega 50-55 km/h. Kuna tsirkuserongi koosseisus olid vanad puidust vagunid, purunesid need kokkupõrkel pilbasteks ning vaguneid valgustanud petrooleumilambid süütasid rusud. Kuna tulekahju levis rusudes kiirelt edasi, tingiski see suure ohvrite arvu – kes ei suutnud kokkupõrke järel vigastatuna rusudest piisavalt kiirelt välja ronida, need põlesid surnuks.
12.10.1918. Hispaanias Selerras põrkavad pöörmeseadja süü tõttu kokku kaks reisirongi. 67/25.
1.11.1918. Rootsis Norrköppingi lähedal rikub tugev vihmasadu mulde, mille tagajärjel Malmö-Stockholmi rongi kümnest vagunist seitse jooksevad rööbastelt välja ja süttivad põlema. Mitteametlikel andmetel hukkus 300 inimest.
1.11.1918. New Yorgis sõidab kogenematu rongijuht liiga suure kiirusega kurvi, mille tagajärjel rong paiskub rööbastelt välja. 97 ohvrit.
6.11.1918. Budapesti lähedal sõidab rattatelje purunemise tõttu rööbastelt välja ešelon. 60/180.
7.12.1918. Prantsusmaal põrkab Lothiers’i jaamast väljuv reisirong kokku teisega. 68/151.
19.06.1919. Ida-Indias Firozabadi ja Makkhanpuri vahel toimunud kahe rongi kokkupõrke tagajärjel puhkenud tulekahjus hukkub (100–300) inimest.
Jaanur 1921. Venemaal Luuga lähedal süttivad petrooleumitsisternid ning tuli kandub üle reisivagunitele. 68 ohvrit.
25.07.1921. Birmas põrkab Rangoon–Mandalay postirong kokku kaubarongiga. 104/48.
2.07.1923. Rumeenias Vinty–Leanca lähedal sõidab postirong pöörmeseadja süü tõttu valele teele, kus põrkab kokku kaubaroniga. 63/100.
1.09.1923. Kuulsa Kanto maavärina ajal Jaapanis sööstab reisirong Atai lähedal merre. Uppus 300 inimest. Samal ajal teiste reisirongidega toimunud õnnetustes hukkus ühtekokku 130 inimest. Maavärin purustas 33 vedurit, 486 reisirongivagunit, 1249 kaubavagunit ja 31 elektrivedurit.
8.09.1923. Venemaal Omski lähedal jookseb reisirong rööbastelt välja. 82/150.
3.06.1924. Eestis Jõgeva ja Kaarepere toimubl Eesti ajaloo üks ohvriterohkemaid rongiõnnetusi, milles sai 10 inimest surma ning mitukümmend vigastada, neist kuus raskelt. Õnnetus juhtus kesköö paiku, mil rööbastelt jooksid välja Valga-Tallinna reisirongi (ja ühtlasi ka postirongi) vedur ja enamik vaguneid. Ohvrite suur arv oli tingitud sellest, et üks rööbastelt väljalendav vagun rammist teist ja purustas suure osa vaguni pealisehitusest. Õnnetuse uurimisel selgus, et selle põhjustasid paljud järjestikulised lahtised raudteenaelad, mis rööpaid liiprite sees kinni ei hoidnud ning tee vajus rongi raskuse all lihtsalt laiali, misjärel rattapaarid jooksid rööbastelt maha. Miks raudteenaelad sisse löömata olid, seda ei õnnestunudki lõplikult välja selgitada. Täpsemalt kahtlustati kolme varianti, millest ükski korralikumat kinnitust ei leidnud, aga ka ühtegi neist täiesti ümber ei lükatud. Kuna hiljuti oli samal lõigul raudteed remonditud, siis üks võimalik põhjus oli lohakus (võib-olla segatuna töömeeste viinajoomisega), kus jäeti kogemata naelad sisse löömata. Teiseks võimalikuks variandiks peeti teetööliste kättemaksu, st keegi jättis mingil põhjusel naelad meelega liiprite sisse löömata. Peeti võimalikuks ka kolmandat varianti, et kellelgi oli kuritahtlik huvi rongi kraavi lasta ning naelad tõmmati hoopiski meelega liipritest välja, st lahtised naelad polnud olnud remonditöödega seotud. Veel 1980. aastatel võis õnnetuspaigal raudteetammi kõrval leida maa seest mõningaid metallitükke, sest paljud tugevamalt purunenud vagunid viidi õnnetuspaigast siiski ära osadena.
29.08.1924. Indias Montgomery lähedal põrkavad kokku kaks reisirongi. 107/104.
Oktoober 1924. Moskva–Ivanova–Vosnesenski liinil sõitvale reisirongi koosseisus olnud kütusetsisternid süttisid ning süütasid põlema kogu rongi. Hukkus (177) inimest, eluga pääses 27.
14.03.1926. Costa Ricas Varilla jooksevad sillale jõudnud reisirongist kolm reisijaid täistuubitud vagunit rööbastelt välja ja kukuvad jõkke. 238/93.
28.01.1928. Birmas Yindsikkoni ja Kyauktaga vahel sõidab šabotaažiakti tagajärjel reisirong sillalt välja. Vedur ja neli vagunit kukuvad 50 m kõrguselt jõkke. 54/30.
27.12.1930. Hiinas Edela-Mandžuurias hukkub veduri katlaplahvatuse tagajärjel 80 inimest.
2.01.1932. Liinil Moskva-Kaasan sõidab peatunud linnalähirongile otsa teine rong. Neile sõitis omakorda otsa kolmas tühjade vagunitega rong. 68/130.
14.09.1932. Alžeerias Turenne lähedal kahjustab vihm raudteetammi. Vedur ja 32 ešeloni vagunit kukuvad mäekurusse. 120/150.
17.03.1933. Hiinas Mandžuurias sõidab kaubarong otsa raudtee kahjustuse tõttu peatunud reisirongile. 50/70.
16.03.1934. Lõuna-Ameerikas San Salvadoris lendab õhku vagun, milles oli 7 t dünamiiti. 250/(1000).
16.01.1937. Hiinas Hongkong-Kantoni kolmanda klassi vagunites puhkes ühe reisija hooletuse tõttu tulekahju. Vedurijuht märkas õnnetust alles siis, kui oli liiga hilja midagi ette võtta. 112/40.
17.07.1937. Indias jookseb Bihta jaama jõudmisel rööbastelt välja ekspress. 107/65. Hiljem selgus, et antud teelõiku olid rikkunud rasked vedurid.
3.01.1938. Hiinas jookseb kahjustatud mulde tõttu rööbastelt välja reisirong. 100 ohvrit.
16.01.1938. Hiinas puhkeb reisirongis tulekahju. 87/30.
25.09.1938. Hispaanias, 15 km kaugusel Barcelonast põrkavad kokku kaks rongi. 68/300.
24.12.1938. Rumeenias Etulia lähedal põrkavad kolme jaamaülema süü tõttu lumetuisus kokku kaks reisirongi. 93/147.
11.02.1939. Hispaanias San Gervasios Sarrià tunneli lähedal põrkab reisirong kokku linnalähirongiga. 53/(100).

22.12.1939. Kell 23 peatus 90 km kaugusel Berliinist asuvas Genthini jaamas Berliini–Kölni kiirrong. Talle järgnenud Saarbrückenisse suunduva reisirongi juht ei pannud tähele peatumissignaali, mispeale Genthini pöörmeseadja pani välja punase signaallambi, mida märganud esimese rongi kütja mõtles, et peatumissignaal on tema rongile määratud. Vedurijuht peatas rongi ja nende järel sõitnud rong kihutas kiirusega ligi 100 km/h tagant otsa. Selles Saksamaa rongiliikluse ajaloo rängimas katastroofis hukkus 186 inimest, 108 sai vigastada. Ohvrite suur arv on seletatav sellega, et seoses puhkenud sõjaga olid kasutusele võetud vanad puust vagunid.

22.12.1939. Saksamaal Marksdorfi ja Klufterni vahel sõidab reisirong kahe jaamaülema eksituse tõttu otsa kaubarongile. 101/28.
29.01.1940. Jaapanis Osaka eeslinnas läks ülekoormatud vagun pärast kokkupõrget kummuli ja süttis põlema. 176/669.
18.05.1940. Prantsusmaal Morgny lähedal sõidab rong rööbastelt välja. 53/128.
Detsember 1940. Mehhikos Iguala lähedal sõidab rong kurvis rööbastelt välja ja kukkus jäärakusse. 71 hukkunut.
Mai 1941. Jaapanis Kyujo lähedal põrkab ekspressrong kokku kaubarongiga. Surma ja vigastada saab üle 200 inimese. Õnnetuse põhjuseks peeti semafoririket.
16.09.1941. Jaapanis Aboshi lähedal ei märka Tokyo-Sanyo ekspressi vedurijuht semafori hoiatustuld ning rong sõidab otsa jaamas seisvale Kyoto rongile. 63/67.
28.12.1941. Prantsusmaal põrkavad Laventie ja La Gorgue vahel kokku kaks reisirongi. 56/40.
30.12.1941. Prantsusmaal Hazebroucki lähedal toimunud rongiõnnetuses hukkub 50 nimest.

6.09.1943. Frankfordi sõlmjaamas (Philadelphia) puruneb ülekoormatud rongi üks rattatelg. Restoranvagun sõidab otsa signaalsillale. Seitse vagunit jookseb rööbastelt välja. 79/103.
16.12.1943. Rennertis (Põhja-Carolina) peatub rong tehnilise rikke tõttu. Veel enne seda olid rongi kaks viimast vagunit veerenud teisele teele. Neile vagunitele sõidab otsa teine rong. 74/54.

3.01.1944. Hispaanias Torre lähedal tunnelis põrkab 11 vagunist koosnev reisirong kokku kahte vagunit tõukava veduriga, millele omakorda sõidab otsa söerong. Reisirongi kuus vagunit süttivad põlema. 91 hukkunut.
2.11.1944. Rumeenias Craiovas põrkab ešelon kokku kaubarongiga. 60/100.
17.01.1945. Prantsusmaal St. Valéery-en-Caux’ jaamas sõidab reisirong vastu puhvrit. 84/226.
1.02.1945. Mehhikos sõidab rong otsa Cazadero jaamas seisvale rongile. 127 hukkunut.
13.06.1945. Itaalias Orvietos sõidab sõdureid vedav suure kiirusega sõitev rong otsa kütuserongile. Puhkenud tulekahjus hukkub umbes 70 inimest.
27.07.1945. Prantsusmaal St. Fons’is lendab pärast kokkupõrget reisirongiga õhku lõhkeaineid vedanud kaubarong. Üle 150 hukkunu.
4.03.1946. Indias Bhagaulis põrkab reisirong kokku kaubarongiga. 60/84.
20.03.1946. Brasiilias Aracaju lähedal jookseb reisirong rööbastelt välja. 185 hukkunut.
28.07.1946. Indias Bhatni sõlmjaamas sõidab üks rong teisele tagant otsa. 223 hukkunut.
23.02.1947. Jaapanis 64 km kaugusel Tokyost sõidab rööbastelt välja reisirong ja paiskub raudteetammilt alla. 184/800.
28.10.1948. Türgis Ankara lähedal sõidab erirong rööbastelt välja. 100/150.
24.11.1948. Indias Sambhu jaamas (Punjab) sõidab muhameedlastest põgenike rong tupikusse. 171/300.
28.04.1949. Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgi lähedal peatub elektrirong signaali peale. Midway-Langlaate reisirong jääb seisma tema taga. Tollele sõidab aga otsa kolmas rong. 70/166.
22.10.1949. Üle 200 reisija saab surma, kui Gdanski-Varssavi ekspress sõidab kurvis rööbastelt välja.
15.11.1949. Lõuna-Aafrika Vabariigis Waterval Boveni lähedal sõidab rong rööbastelt välja. Seitse vagunit kukub sillalt Elandsi jõkke. Kuus vagunit läheb ümber. 55/100.
29.01.1950. Indias Sirhindis (Punjab) põrkab postirong kokku kaubarongiga. 63 hukkunut.
6.04.1950. Brasiilias 80 km kaugusel Rio de Janeirost põhja pool sõidab paduvihma ajal sillal rööbastelt välja turismirong. Vedur ja kuus vagunit kukub jõkke. 110/300.
7.05.1950. Ida-Indias Jasidihi lähedal sõidab rong enne Tamakhani sillale jõudmist sabotaažiakti tagajärjel rööbastelt välja. Vedur ja kolm vagunit kuuest paiskuvad raudteetammilt alla. 92/67.

22.11.1950. Long Islandil Richmond Hill’is (New York) seiskub rong piduririkke tõttu. Pärast rikke kõrvaldamist sõidab liikuma hakanud rongile otsa teine rong. 79/352.
6.02.1951. Woodbridge (USA, New Jersey) sõidab reisirong kiirust vähendamata remondis olevale raudteelõigule ning paiskub rööbastelt välja. 84 hukkunut.

24.04.1951. Jaapanis Yokohamas süttib elektrirong kontaktliini rikke tagajärjel põlema. 106 hukkunut.
7.06.1951. Brasiilias Novaiguassus sõidab elektrirong otsa kütusetsisternile. 51/100.
18.08.1951. Ungaris Szekesfehervari lähedal põrkab jaamast väljuv reisirong kokku teise rongiga. 150 hukkunut.
4.03.1952. Rio de Janeiro lähedal Anchietas sõidab reisirong sillal rööbastelt välja ja ümberläinud vagunid paiskuvad teisele teele, kus neile sõitis otsa elektrirong. 120/200. Õnnetuse põhjustas katkine rööbas, mis sai kannatada mõni päev varem toimunud rongiõnnetuses.
24.12.1953. Uus-Meremaal variseb ülesõitva reisirongi all kokku üle Whangaehu jõe ehitatud Tangiwai raudteesild. Selle tulemusena sõitis üle poole rongist – vedur ja kuus esimest vagunit – jõkke ning suur osa vagunites olnud inimesi kas uppus või hukkus saadud löökidest. Kokkuvõttes hukkus rongis olnud 285 inimesest kokku 151, mis teeb juhtunust Uus-Meremaa ajaloo kõige ohvriterohkema rongiõnnetuse läbi aegade. Õnnetuse algpõhjuseks oli lähedalolevast Ruapehu vulkaanikraatris olnud järvest vallapääsenud tulvavesi. Nimelt oli vulkaanijärve veetase saavutanud eelnevatel päevadel suurte vihmade tõttu erakordselt kõrge taseme ja murdis kaldeera vulkaanilisest tuhast moodustunud ringvallist kõige madalamast küljest läbi. Tulemuseks oli hiiglaslik mudavool, mis üsna pea jõudis Whangaehu jõkke, kus ta viis endaga kaasa kõike jõekaldal kättesaadavat. Nii ei pidanud ka raudteesilla üks otsatammidest sellisele hiigeltulvale vastu ja selle üks nurk uhuti minema. Selle tulemusena jäi terasest fermsild (sarnane meie vana Jänese sillaga, pildil) „ausõna peal” püsima. Halva kokkusattumise tulemusena toimus see kõik üksnes loetud minutid enne rahvast täis reisirongi jõudmist sillale. Seetõttu ei teadnud vedurijuht ei veetulvast ega ka minemauhutud silla tugiotsast midagi ja sõitis silla lähedusse oma tavapärase kiirusega 80 km/h. Tegelikult püüdis tammiotsa ärauhtumisest teadlik sillavaht sillale jõudvat rongi peatada, kuid ta tegi seda vahetult silla juures, mistõttu rong ei suutnud enne sillale jõudmist täielikult maha pidurdada. Kohe veduri sillale jõudmise järel vajuski sillaferm ärauhutud tammiotsa tõttu alla, mille tulemusena lendasid vedur ja kuus esimest vagunit jõkke. Usutavalt päästis sillavaht nii mõnegi inimelu, sest viis tagumist vagunit jäid jõkke kukkumata ja seal olnud inimesed ellu – karta on, et kui rong oleks kiirusega 80 km/h sillale sõitnud, oleksid võinud jõkke kukkuda rongi kõik 11 vagunit. Õnnetuse järel kaardistati kõik Uus-Meremaa sellised raudteesillad, kus mägedest ootamatult valla pääsev turvavesi või mudavool võib sillale ohtlikuks saada. Nende sildade sillavahid varustati telefonidega ja loodi ühtne süsteem, mille teise otsa moodustasid vedurijuhtide käeulatuses olevad raadiotelefonid (1950. aastate keskel!), et silla ohuolukorrast saaks neid võimalikult operatiivselt teavitada. Samas pole järgneva 70 aasta jooksul Uus-Meremaal seesugust raudteesilla ärauhtumist enam aset leidnud, tegu oligi üksikjuhtumiga läbi kümnendite.

24.12.1953. Uus-Meremaal Walourus puruneb vulkaanipurske tagajärjel sild. Vedur koos kuue vaguniga kukub jõkke. 150 hukkunut.

25.12.1953. Tšehhoslovakkias Sakvice jaamas sõidab raudteelase hooletuse tõttu Praha-Bratislava ekspress otsa lähirongile. (186) hukkunut.
21.01.1954. Pakistanis Jhampiri ja Braudabadi vahel põrkab Lahore-Karachi ekspress kokku kütuserongiga. Puhkenud tulekahjus hukkub (60) inimest.
31.01.1954. Lõuna-Koreas 32 km kaugusel Seoulist lõunas sõidab reisirong otsa tühjale vagunile. 57/100.
2.09.1954. Filipiinidel Fabrica lähedal sõidab rong rööbastelt välja ja kukub jäärakusse. 139 hukkunut.
27.09.1954. Indias Jangaonis variseb üleujutusest kahjustatud sild ülesõitva rongi all kokku. 139 hukkunut.
3.04.1955. Mehhikos Guadalajara lähedal sõidab reisirong rööbastelt välja ja kukub kuristikku. (300) hukkunut.
2.09.1956. Indias Mahububnagari lähedal variseb sild rongi alla kokku. 112 hukkunut.
23.11.1956. Indias 273 km kaugusel Madrasest sõidab rong sillal rööbastelt välja. Vedur ja seitse vagunit kukuvad Marudaiyari jõkke. 150 hukkunut.
2.09.1957. Jamaical 120 km kaugusel Kinstonist sõidab piduririkke tõttu kurvis rööbastelt välja turismirong, milles viibis 1500 inimest. Kaheteistkümnest vagunist puruneb kaheksa. 179 hukkunut.
29.09.1957. Pakistanis Gambari lähedal põrkab eksikombel valele teele juhitud reisirong otsa naftarongile. (250) hukkunut.
29.09.1957. Nigeerias 32 km kaugusel Ibadanist paiskuvad paduvihmadest kahjustatud raudteel reisirongi 16-st vagunist 7 rööbastelt välja. 66/122.
20.10.1957. Türgis Ispartakule lähedal põrkavad semafori rikke tõttu kokku kaks reisirongi. 83/100.
4.12.1957. Inglismaal St. Johns’i lähedal ei märka kiirrongi juht tihedas udus õigeaegselt semafori punast tuld ja rong sõidab otsa elektrirongile. 90/109.
7.03.1958. Brasiilias Rio de Janeiro äärelinnas Paciencas põrkavad kokku kolm rongi. 58/(120).
8.05.1958. Rio de Janeiro lähedal sõidab lähirong signalisatsioonisüsteemi rikke tõttu otsa seisvale tühjale rongile. 112/315.
8.05.1959. Indoneesias Tasikmalaja lähedal sõidab väidetavalt sabotaažiakti tõttu rong rööbastelt välja ja kukub jäärakusse. 92/14.
15.05.1960. SDV-s Leipzigi lähedal põrkavad kokku kaks rongi. 54/206.
14.11.1960. Tšehhoslovakkias Steblova jaama lähedal põrkavad kokku kaks suure kiirusega sõitvat reisirongi. 110/106.
23.12.1961. Lõuna-Itaalias Cantanzaro lähedal kukub kahest vagunist koosneva rongi üks vagun kuristikku. Üle 70 ohvri.

8.01.1962. Hommiku-udus põrkab Harmeleni llähedal Utrechti–Rotterdami kiirrong kiirusega 110 km/h kokku Rotterdami–Amsterdami (70 km/h) reisirongiga, mille neljast vagunist purunes kolm, kiirrongi 11-st vagunist 6. Kiirrongi vedurijuht ei pannud tähele eelsignaali ning jõudis peatumissignaali märgates vähendada kiiruse 125-lt 110-le. Selles Hollandi rängimas raudteekatastroofis hukkus 93 inimest.

3.05.1962. Jaapanis Mikawashimas sõidab auruveduriga kaubarong vastu liivatõket. Vedur ja esimene vagun paiskuvad kõrvalteele, mille tagajärjel läheb ümber läheneva elektrirongi esimene vagun, mis omakorda kahjustab vastassuuna raudteed. 5 minutit hiljem sõidab sellele vagunile otsa teine elektrirong 160/296.
31.05.1962. Itaalias Vogheras peatus reisirong, et vahetada vedurit. Rongile sõidab otsa tühi 39 vaguniga kaubarong, mille juht ei märganud semaforitulesid. 64/15.
9.11.1963. Jaapanis Yokohamas sõidab kaubarong pärast kokkupõrget veoautoga rööbastelt välja. Ümberpaiskunud vagunitele sõidavad otsa kaks reisirongi. 161/119.
26.07.1964. Portugalis Custoias sõidab reisirong kurvis rööbastelt välja. 94/79.

23.12.1964. Indias Dhanushkodi lähedal paiskab hiidlaine rongi rööbastelt välja. 128 hukkunut.

4.10.1965. Lõuna-Aafrika Vabariigis Effinghami lähedal. 89 hukkunut.
9.12.1965. Birmas Toungoo lähedal toimunud kahe rongi kokkupõrkel hukkub 76 inimest.
13.06.1966. Indias Matunga lähedal põrkavad kokku kaks elektrirongi. 60 hukkunut.
6.07.1967. SDV-s Langenweddingenis sõidab rong otsa tsisternautole. 94 hukkunut.
15.07.1969. Indias 40 km kaugusel Cuttackist sõidab kaubarong tagant otsa reisirongile. Üle saja hukkunu.
1.02.1970. 30 km kaugusel Buenos Airesest toimub Argentina ajaloo rängim rongiõnnetus. 110 km/h sõitev kiirrong Tucunan-Buenos Aires sõidab tagant otsa lähirongile, mis oli tehnilise rikke tõttu teele seisma jäänud. 236/400.
16.02.1970. Nigeerias Langalanga lähedal sõidab reisirong rööbastelt välja. (150) hukkunut.
31.12.1970. Iraanis Ardekani lähedal põrkavad pöörmeseadja süü tõttu kokku kaks rongi. 70/130.
1.01.1971. Iraanis Isfahani lähedal põhjustab maavärin rongiõnnetuse, mis nõuab 70 inimelu.
4.06.1972. Bangladeshis Jessore’is sõidab reisirong otsa seisvale kaubarongile. 76/500.
17.06.1972. Prantsusmaal variseb kokku osa 800 m pikkusest Vierzy tunnelist. Peaaegu üheaegselt sõitsid rusudele otsa kaks vastassuundades sõitnud rongi. 108/240.
21.07.1972. Hispaanias 30 km kaugusel Jerezist põrkab Madrid–Cadizi ekspress kokku lähirongiga, mis oli sõitnud edasi hoolimata semafori punasest tulest. 76/103.
29.09.1972. LAV-is sõidab Malmesbury lähedal rong rööbastelt välja. (100) hukkunut.
5.10.1972. Mehhikos Saltillo lähedal paiskub liiga suure kiirusega sõitnud reisirong rööbastelt välja. Osa vagunitest süttib põlema. 208 hukkunut. Õnnetuse põhjustas purjus vedurijuht.
27.03.1974. Mosambiigis So Migueli lähedal põrkab reisirong kokku kütuserongiga. 60 hukkunut.
16.02.1976. Balti Raudtee (Läti NSV) Jugla jaama lähedal sõidab pärast kokkupõrget kahe manööverveduriga rööbastelt reisirong Leningrad–Riia. 46 inimest hukkus, 61 sai vigastada.

30.08.1974. Zagrebis paiskub liiga suure kiirusega sõitnud Belgradi-Dortmundi reisirong rööbastelt välja. Selles Euroopa suurimas sõjajärgses rongiõnnetuses hukkub 153 inimest. Õnnetuse vahetuks põhjuseks oli asjaolu, et vedurijuht ja tema abi olid suurest üleväsimusest magama jäänud.

18.01.1977. Sydneys Granville jaama lähedal sõidab lähirong raudtee halva seisukorra tõttu rööbastelt välja. 83/213.
30.05.1977. Indias Assamis sõidab rong tulvaveest kahjustatud sillal rööbastelt välja. Vedur ja neli vagunit kukuvad jõkke. 85 hukkunut.
10.10.1977. Indias Naini jaamas sõidab reisirong otsa kaubavagunile. 61/151.
25.02.1978. Argentinas Santa Fé lähedal põrkavad raudtee hargnemiskohas kokku kaks reisirongi. 53/56.
21.08.1979. Tais Taling Chani lähedal põrkab reisirong kokku kaubarongiga. 52/200.
13.09.1979. Jugoslaavias Stalaci lähedal jääb kaubarongi juht magama, rong sõidaeb edasi hoolimata semafori hoiatustulest ning põrkab kokku reisirongiga. 60 hukkunut.
31.10.1979. Dzibuutis sõidab rong rööbastelt välja. 50/30.
19.08.1980 Poolas Toruni lähedal toimub Poola ajaloo rängim rongiõnnetus. Semaforirikke tõttu põrkab reisirong kokku kaubarongiga. 69/50.
14.05.1981. Lõuna-Koreas Taegu lähedal sõidab kiirrong ülesõidukohas otsa mootorrattale ja peatus. Seisvale kiirrongile sõidab tagant otsa lähirong. 54 hukkunut.
6.06.1981. Indias Bihari osariigis Samastipuri ja Banmankhi vahel kukub sillalt Bagmati jõkke reisirongi seitse vagunit. Hukkus vähemalt 212 inimest. Kuna voolus kandis paljud hukkunud eemale, ei õnnestunudki täpset ohvrite arvu kindlaks teha.
25.06.1981. Gruusias põrkavad Gagra lähedal põrkab reisirong kokku lähirongiga. 70/100.
27.01.1982. Alzeerias Beni Helouane lähedal hakati vahetama reisirongi vedurit. Pärast veduri lahtihaakimist veeresid vagunid tagasi ja sõitsid otsa seisvale kaubarongile. 130/140.
27.01.1982. Indias Agra lähedal põrkab kolm tundi hilinenud reisirong tihedas udus kokku kaubarongiga. 63/41.
12.07.1982. Mehhikos Tepici lähedal sõidab rong rööbastelt välja ja kukub jäärakusse. 52/120.
22.03.1983. Bangladeshis Ishurdi lähedal sõidab rong sillal rööbastelt välja ja põrkab vastu sillakonstruktsiooni, mille tagajärjel sild variseb kokku. Kaks vagunit kukub jõesängi. (60) hukkunut.
16.08.1984. Indias Jabalpuri ja Gondia vahel (Madhya Prasdesh) variseb üleujutusest kahjustatud sild ülesõitva rongi all kokku. 104 hukkunut.
13.01.1985. Etioopias Awashi lähedal paiskub liiga suure kiirusega sõitnud reisirong rööbastelt välja ja kukub kuristikku. 428 hukkunut.
2.08.1985. Mosambiigis hukkub sabotaažiakti tagajärjel toimunud rongiõnnetuses 58 inimest, 160 saab vigastada.
17.02.1986. Tšiilis Limaches põrkavad kokku kaks reisirongi. Mõni tund enne õnnetust oli raudteelt varastatud 300 m signaalkaablit. 58 hukkunut.
6.08.1986. Indias Palamau lähedal (Bihar) sõidab kiirrong otsa kaubarongist lahti tulnud vagunitele. (50) hukkunut.
17.02.1987. Brasiilia ajaloo rängim raudteeõnnetus toimus Sao Paulo eeslinnas. Paduvihmas põrkavad kokku kaks lähirongi. 69/150.
2.07.1987. Sairis Kasumbalesas sõidab veoauto otsa reisirongile. Kaks vagunit paiskuvad rööbastelt välja. 128 hukkunut.
9.07.1987. Indias (Andhra Pradesh) sõidab rong Ganderanagi jõe sillal rööbastelt välja. Kaks vagunit kukub jõkke. 53 hukkunut.

19.10.1987. Jakarta lähedal põrkavad semaforirikke tõttu kokku kaks puupüsti täis linnalähirongi. 155/300.

24.01.1988. Hiinas 35 km kaugusel Kunmingi linnast sõidab rööbastelt välja kiirrong. 90/66.

27.06.1988. Pariisi ajaloo rängim rongiõnnetus toimus Gare de Lyoni raudteejaamas, kus kiirusega 70–80 km/h sõitev linnalähirong Melun–Pariis sõidab piduririkke tõttu otsa seisvale rongile. 59/32.

8.07.1988. Indias Kerala osariigi lõunaosas Quiloni linna lähedal variseb mussoonvihmast kahjustatud sild ülesõitva Bangalore-Trivandumi kiirrongi all kokku. Seitse vagunit kukub tulvaveega täitunud jõkke. 140 hukkunut.

15.01.1989. 45 km kaugusel Bangladeshi pealinnast Dhakast põrkab kiirrong kokku postirongiga. Mõlema rongi vedurid ja seitse vagunit jooksevad rööbastelt välja. Selles Bangladeshi ajaloo rängimas rongiõnnetuses hukkus üle 170 inimese, 400 sai vigastada.

2.03.1989. Ida-Etioopias sõidab illegaalseid reisijaid vedav kaubarong otsa kolmele tühjale vagunile, 57/54.
19.04.1989. 450 km kaugusel Delhist paiskub kiirrongi 20 vagunist 12 rööbastelt välja. 1000 rongis olnud inimesest saab 67 surma ja 137 vigastada.
10.08.1989. Loode-Mehhikos Los Mochise linna lähedal sõidab reisirong tulvaveest kahjustatud Bamoa jõe sillal rööbastelt välja. Kaks vagunit kukub vette, neli sõidab rööbastelt välja jõe kaldal. 112/100.
1.11.1989. Indias Moghulsari jaama lähedal (Uttar Pradesh) sõidab rongi 18 vagunist kümme rööbastelt välja. 58/60.
10.11.1989. Iraagis Mosulist lõunas sõidab rong rööbastelt välja. 50 hukkunut.
4.01.1990. Lõuna-Pakistani Sindhi provintsis Sukkuri linna Sangi raudteejaamas sõidab kiirrong Lahore-Karachi, milles oli 1500 reisijat, täie kiirusega otsa seisvale kaubarongile. Reisirongi vedur ja kolm esimest vagunit purunesid täielikult, kaheksa vagunit jooksis rööbastelt välja. Kokkupõrke müra oli kuulda kaheksa kilomeetri kaugusele. Selles Pakistani ajaloo rängimas rongiõnnetuses hukkus 306 inimest, 700 sai vigastada.
16.01.1990. Indias Patnas (Bihar) puhkeb rongis tulekahju. 100 hukkunut.
4.03.1991. Mosambiigis Nacala lähedal jookseb rong rööbastelt välja. 96 hukkunut.
6.04.1991. Kuubas Villa Claras jookseb rong rööbastelt välja. 56 hukkunut.

8.06.1991. Pakistanis Ghorkis sõidab rong… 55 hukkunut.

22.06.1991. Etioopias Dire Dawa lähedal jookseb rong rööbastelt välja. 50 hukkunut.
5.09.1991. Kongos Dolisie lähedal põrkab täiskiilutud reisirong kokku kaubarongiga. 150/70.
8.01.1993. Moskva oblastis põrkab Riiga sõitev kiirrong kokku kaubarongiga. 41/83.
30.01.1993. Keenias Mtito lähedal sõidab ööekspress Mombasa-Nairobi 90 km/h kiirusega Ngailithia jõel asuvale kivisillale. Rongi 15 vagunis on 600 reisijat. Tulvavesi oli silla purustanud ning vedur ja kuus vagunit sööstavad jõkke. Ühe vaguni kandis tulvavesi 1,5 kilomeetri kaugusele. Ametlikel andmetel hukkus 65 inimest, kuigi teadmata kadunuks kuulutati 200 reisijat.
28.03.1993. Lõuna-Koreas Pusani lähedal sõidab rong rööbastelt välja. 79 hukkunut.
31.05.1993. Angolas Quipungo lähedal sõidab rong terroriakti tagajärjel rööbastelt välja. 355 hukkunut.
13.09.1993. Mosambiigis sõidab rong rööbastelt välja. 77 hukkunut.
22.09.1993. USAs Alabama osariigis Mobile’i lähedal variseb Amtraki transkontinentaalse reisirongi ülesõitmisel kokku Mobile’i jõe raudteesild. Kuna paljud vagunid kukkusid vette ja hulk neis olnud reisijad uppusid, oli ohvreid palju. Rongis viibinud 220 inimesest hukkus 47, lisaks sai vigastada veel 103 inimest. Ehk vaid 70 rongis viibinud inimest pääses sealt terve nahaga. Õnnetuse algpõhjuseks oli aga hoopiski puksiir Movilla. Nimel polnud tihedas udus navigeerides laevakapten silda piisavalt kauguselt märganud, mistõttu oli ta tõugatava pargase lükanud esmalt vastu teraskonstruktsioonis silla tuge ja kohe seejärel lisaks veel vastu kesksillet. Kuna 1909. aastal ehitatud sild kokku ei varisenud ning puksiirilt vaadates näis, et sild ei saanud ka olulisi kahjustusi, siis kiiret häiret (raadio teel) ei antud ega ja rongiliiklust koheselt ei peatatud. Tegelikult sai silla kesksille kokkupõrkes siiski tugevalt viga ja liikus oma algselt asukohalt välja, kuigi ta kokku (veel) ei varisenud. Silla keskosa deformeerumist soodustas tugevalt asjaolu, et sild oli algselt ehitatud lahtikäiva sillana. Kuigi silda polnud enam aastakümneid avatud (kõrgemastilistel purjelaevadel polnud mootorlaevade ajastul enam vajadust sealt läbi sõita), olid silla liikuvad osad kunagisel kinnijätmisel lihtsalt niisama kinni lükatud ning olid üksteise külge lukustamata jäetud. Puksiirilt saadud „müksud” panigi need osad aastakümnete järel taas liikuma. Kuna rööbastee oli kokkupõrkel jäänud terveks, ei andnud raudteesignalisatsioon puksiiriga kokkupõrkel mingit häiret ning paarkümmend minutit hiljem sõitis transkontinentaalne reisirong nagu tavaliselt sillale kiirusega üle 110 km/h. Puksiirilt saadud löök oli aga sillafermi ühe serva liigutanud rongi gabariitidesse ning rong sõitis sellele fermiotsale lihtsalt „suure pauguga” otsa. Sellest löögist purunes 84 aastaga osaliselt amortiseerunud ning puksiirilt saadud löögist nõrgestatud terasferm täielikult, misjärel paiskus silla keskosa koos rongivagunitega jõkke. Hukkunute ja vigastatute arvu suurendas ka asjaolu, et diiselveduritest jõkke sattunud kütus süttis ning süütas ühtlasi ka palju uppunud või pool-uppunud vagunid. Ning tagatipuks ei leidnud päästeteenistus silda üles, mistõttu abi kannatanutele viibis paar tundi. Muuseas oli tegu USA ajaloo ühe ohvriterohkema rongiõnnetusega, kuigi mitte päris „tipprekordiga”. Õnnetuse järel vaadati muuseas põhjalikult üle kõikide vanemate raudteesildade tehniline olukord – muuhulgas ka asjaolu, kas veel mõni kunagine lahtikäiv sild on samamoodi „ajutiselt kinni lükatud”. Lisaks muudeti laevasõidureegleid – kui edaspidi toimus laevadel sildadega sarnaseid kokkupõrkeid, siis tuli laevakaptenil neist koheselt teatada päästeteenistusele, misjärel suleti liiklus sillal seniks, kuni tehnilised eksperdid olid korraldanud silla esmase ülevaatuse. Üsnagi ilmselgelt oleks ju see suurkatastroof olemata olnud, kui Movilla kapten oleks sillale otsasõitmisest raadio teel koheselt päästeteenistusele teatanud ning sealtpoolt oleks rongiliiklus sillal koheselt ka suletud.

8.03.1994. Lõuna-Aafrikas Pinetowni lähedal jookseb suure kiirusega sõitnud rong rööbastelt välja. 63 hukkunut.

22.09.1994. Angolas sõidab kaubarong rööbastelt välja. Jänesena sõitnud reisijatest hukkus 146.
30.12.1994. Birmas Wuntho lähedal sõidab kiirrong rööbastelt välja. 102 hukkunut.
14.05.1995. Indias Salemi lähedal põrkavad kokku kaks rongi. 60 hukkunut.
21.08.1995. Indias Uttar Pradeshi osariigis Firozabadi jaama lähedal sõidab Purshottami ekspressrong otsa Kalindi reisirongile. Kokkupõrke tagajärjel hukkus vähemalt 350 inimest, 400 sai vigastada. Kalindi rongi rataste vahele oli jäänud kinni surnud lehm ning õnnetuse momendil püüdis rongijuht seda eemaldada, kuid signalisatsioonisüsteemi vea tõttu lasti samale teele teine rong.
21.12.1995. Kairo-Assuani ekspress sõitis tihedas udus Kairo lähedal Badrasheeni jaamas seisnud rongile tagant sisse. Kolm ekspressirongi vagunit paiskus teise rongi katusele, ülejäänud jooksid rööbastelt maha. 75/76.
3.03.1997. Karachisse suunduv kiirrong ei suuda piduririkke tõttu Khanewali jaamas peatuda ja dispetserid suunavad rongi tupikteele. 5 km kaugusel jaamast sõidab rong läbi puhvrite vastu liivatõket. Vedur ja viis vagunit paiskuvad rööbastelt maha. 121/89.
14.09.1997. Indias Madhya Pradeshi osariigis sõidavad reisirongi viis vagunit raudteesillal rööbastelt välja ja kukuvad jõkke. Hukkus vähemalt 77 inimest, üle 230 sai vigastada.
25.04.2004. Jaapanis saab rongiõnnetuses surma 73 ja vigastada üle 400 inimese. Tegemist on rängima rongiavariiga rohkem kui 40 viimase aasta jooksul. Viis vagunit paiskus rööbastelt välja, üks neist raudteest vaid 6 meetri kaugusel asuva kortermaja esimese korruse autoparklasse.
6.07.2013. Toornaftat vedanud 73 tsisternvaguniga rong Kanadas Quebeci provintsis Lac-Megantici linnast läbisõitmisel sõidab rööbastelt välja. Purunenud vagunitest väljavoolanud nafta süttis ning tulemuseks oli raudtee lähiümbruse endasse matnud hiigeltulekahju. Tules hukkus tõenäoliselt 47 inimest, kellest 42 jäänused ka leiti, viis inimest põles tõenäoliselt suure kuumuse tõttu ära sedavõrd, et neist midagi tuvastatavat alles ei jäänud. Tulekahju hävitas linnas 30 maja ning 36 maja olid väljavoolava nafta tõttu niivõrd reostunud, et tuli lammutada hiljem.
Õnnetuse põhjustas hädapeatatud naftarongi iseeneslik liikumahakkamine. Nimelt oli teel naftalaadungiga läinud korrast ära seda vedav vedur, mis oli läinud isegi põlema, kuid tulekahju veduris oli suudetud kustutada. Niimoodi hädaseisatud rongi jäid 1,2% kaldega raudteel paigal hoidma vaid vagunite enda suruõhupidurid (veduri vastav süsteem enam ei töötanud), need aga polnud piisavalt hermeetilised ning rõhk selles süsteemis pidevalt langes. Nii hakkaski järelevalveta jäänud rong öösel pidurite mahaminnes (suruõhu kadumise järel) liikuma. Kui liikumapääsenud rong jõudis Lac-Megantici jaama pöörangutesse ja kurvidesse, oli selle kiirus jõudnud juba 105 km/h, mis oli kolm korda suurem seal lubatud kiirusest. Nii lendasidki naftatsisternid rööbastelt välja, purunesid ja süttisid. Millegipärast ei paigaldatud liikumahakkamise takistamiseks rataste ette tõkiskingi, mis oleks katastroofi tõenäoliselt ära hoidnud. Katastroofi järel algatati isegi kohtuasjad vedurijuhile, raudteefirma juhile ja liiklusdispetšerile, kuid nende otsest süüd siiski ei leitud ning karistusi ei määratud.
24.07.2013. Hispaanias toimus kuulsa palverännusihtpaiga Santiago de Compostela lähedal ränk rongiõnnetus – kiirrong sõitis rööbastelt välja, vagunid põrkasid ja purunesid vastu kõrvalolevat betoonmüüri, kuhjusid üksteise otsa rusudeks ja süttisid lõpuks ka põlema. Hukkus 78 reisijat. Õnnetuse põhjuseks oli vedurijuhi poolne räige kiiruseületamine – järsus kurvis oli lubatud 80 km/h, rongi kiiruseks oli aga 190 km/h ehk ligi kaks ja pool korda enam. Teatavasti on tsentrifugaaljõud võrdeline kiiruse ruuduga – kaks ja pool korda kiiruseületamist tekitas seetõttu enam kui kuuekordse jõu võrreldes tavalisega, millele raudtee ja rongide rattapaaride konstruktsioonid lihtsalt vastu ei pidanud, sest nad polnud selle kiirusega arvestatud. Kiiruseületamist soodustas asjaolu, et enne kurvi oli pikk sirge raudteelõik, kus lubatud kiiruseks oli 200 km/h ning tõenäoliselt unustas vedurijuht lohakusest aegsasti kiirust alla võtta. Õnnetuse järel hakati kogu Euroopa raudteedel suhtuma senisest tõsisemalt automaatsetesse kiiruse blokeerimissüsteemidesse. Ka õnnetuse lõigul oli selline süsteem olemas, aga õnnetuse hetkel oli see välja lülitatud – kui see oleks toiminud, poleks õnnetust juhtunud.
19.08.2013. Indias Bihari osariigis Dhamara Ghati jaama lähedal toimus vägagi omapärane rongiõnnetus, milles hukkus vähemalt 30 ja sai viga ka vähemalt 30 inimest. Nimelt oli tegemist hindude palverännaku ajaga ning suur hulk lähistel asuvast Katyayani mandirist naasnud palverändureid otsustasid sealt tagasi pöörduda millegipärast suure salgana mööda raudteed. Raudteefirma polnud sellest teadlik ning seetõttu ei osanud rongijuht ohtu oodata, sõites sel lõigul tavapärase 80 km/h kiirusega. Palverännult naasnud aga arvasid kindlalt, et nende “püha retk” on ülimuslik ning rong annab neile aupaklikult teed. Rongijuht nägi aga raudteel kõmpivat inim-massi järjekordse kurvi järel aga liialt hilja, et tal oleks üldse olnud mingitki võimalust rongi seisma pidurdada. Kuna raudteel oli parajalt suur rahvamass, ei suutnud paljud viimasel minutil rongi eest ära hüpata ja rong sõitis neile otsa. Hukkusid need, kes kas kukkusid kokkupõrke järel rongirataste alla (mis nad puruks lömastas) või said kokkupõrkel nii tugevaid lööke, mis nende elutähtsaid organeid (pea, selg) tugevalt purustas. Kui rong lõpuks siiski seisma pidurdas, haaras teatud osa palveränduritest viha ning nad ründasid rongijuhti, pekstes ta meelemärkusetuks. Kuigi rongijuht sai peksmise tagajärjel raskeid kehavigastusi, jäi ta siiski ellu ning naasis hiljem ka tööle. Seejärel süütasid nad rongi kaks vagunit põlema. Ülejäänud rongivagunid päästis tuleroaks minemast kohalejõudnud tuletõrje, aga kaks tugevalt põlenud vagunit tuli maha kanda, neid polnud enam mõistlik taastada.
2.06.2023. Indias Odisha osariigis hukkus reedel kahe reisirongi kokkupõrkes vähemalt 288 inimest ja vigastada vähemalt 1000. Tegemist on riigi kõige ohvriterohkema raudteeõnnetusega viimase 20 aasta jooksul. Õnnetus juhtus Odisha idaosas umbes kell 19.00 kohaliku aja järgi, kui üks reisirong sõitis rööbastelt maha ja põrkas kokku teisega. Üks reisirongidest paiskus veel ka kõrval seisnud kaubarongi otsa. Kokkupõrkes osalesid Bangalorest Lääne-Bengalisse Howrah’sse sõitnud Howrah Superfast Express ning Kolkatast Chennaisse sõitev Coromandel Express.

Tunnuspildil: Rongiõnnetus Indias Ambolis 6. juunil 2004. Hukkus 24 inimest.