20.–21. sajandi suurimad rongiõnnetused

20 minutit lugemist

(Ära on toodud ainult need rongiõnnetused, milles hukkus vähemalt 50 inimest. Kahtluse korral andmete õigsuses on hukkunute arv sulgudes.) /-märgi järel on vigastatute arv.

8.09.1900. Orkaanist põhjustatud rongiõnnetuses Bolivari lähedal (Texas) hukkub 85 inimest.
11.09.1902. Indias Mangapatnani lähedal uhub jõevool minema ühe sillasamba. Öösel vigastatud sillale sõitnud Madras–Bombay postirongi kaheksast vagunist seitse kukub jõkke. Surma saab 62 inimest.
27.06.1903. Hispaanias San Asensio lähedal kukub rong Najerilla jõkke. Hukkub 90/69 (Esimene arv näitab hukkunute, teine aga vigastatute arvu). Õnnetuse põhjus jäi välja selgitamata.
10.08.1903. Pariisi metroos elektrilühise tagajärjel puhkenud tulekahjus hukkub 84 inimest.
23.12.1903. Laurel Run’i lähedal (Pennsylvania) kukuvad kaubarongilt raudteele palgid, millele otsa sõitnud kiirrong jookseb rööbastelt välja. Purunenud vedurikatlast välja tunginud aur tapab 53 reisijat.
7.08.1904. Edeni lähedal (Colorado) kahjustab paduvihm puusilda nii, et see variseb ülesõitva rongi raskuse all kokku. (88) ohvrit.
24.09.1904. Hodgesi lähedal (Tennessee) põrkavad jaamaülema ja ühe rongijuhi süü tõttu kokku kaks rongi. 63 ohvrit.
28.10.1906. Atlantic City’s (New Jersey) ignoreerib rongijuht semafori ohusignaali ning rong sõidab ülestõstetud sillale. Vedur ja kaks vagunit kukuvad jõkke. 57 ohvrit.
19.09.1907. Mehhikos Encarnacionis põrkavad kokku kaubarong ja ekspress. Mõlema rongi vedurid ja reisirongi esimesed vagunid purunevad täielikult. 63/43.
Mai 1908. Indias Moradabadis sõidavad pöörmeseadme rikke tõttu ühele teele kaks reisirongi. Kuus vagunit puruneb, valgustusgaas süttib ning tuli levib üle mõlema rongi. (120)/50.
1.03.1910. Wellingtonis (Washington) jäävad 25. veebruaril tugeva lumesaju tõttu teele kaks elektrirongi. 1. märtsi koidikul tabab ronge lumelaviin. 51 ohvrit.
21.03.1910. Green Mountainis (Iowa) jookseb raskekaaluline rong raudteelõigu halva olukorra tõttu rööbastelt välja. 55 ohvrit.
11.06.1913. Bulgaarias Drama lähedal katkeb ešeloni haakeseadis. 25 vagunit hakkavad tagasi veerema Buki suunas, kus põrkavad kokku rongiga, mille 28 vagunis viibisid sõdurid. 150/200.
6.12.1913. Rumeenias Costesti lähedal toimunud rongiõnnetuses hukkub 100 inimest.

22.05.1915. See katastroof kuulus halvimate hulka Inglismaa ajaloos. Quintinshillis Šotimaal osales suurõnnetuses viis rongi. Hukkus 215 sõdurit.

1.12.1916. Ungaris Herczechaleni lähedal põrkab Viini-Budapesti ekspress semafori rikke tõttu kokku linnalähirongiga. 66/150.
7.01.1917. Rumeenias Ciurea lähedal põrkab rong, milles oli 2000 inimest, kokku staabirongiga. 374/756.
13.08.1917. Liinil Moskva-Petrogradi põrkab reisirong kokku kaubarongiga. 60/150.

12.12.1917. Modane’i raudteejaam asub Mont Cenis’ tunneli Prantsusmaa-poolse otsa lähedal. Tunnel läbib Prantsuse Alpe ja on tähtis ühendustee Torino ja Lyoni vahel. Modane’ist põhja pool on järsk langus. Auruvedurite ajastul kehtisid rongide kaalu kohta ranged reeglid. Kaks Itaalia erirongi toimetasid Itaalia rindelt puhkusele 1000 Prantsuse sõdurit-ohvitseri. Pärast Mont Cenis’ tunneli läbimist ühendati need rongid Modane’i jaamas üheks 19 vagunist koosnenud rongiks, mida pidi vedama ainult üks vedur. Kolmel veduri taga asunud vagunil olid automaatsed suruõhupidurid, teistel vagunitel polnud pidureid üldse või olid ainult käsipidurid. Teele jääv 3,3-kraadiline kallak lubas rongi raskuseks ainult 1441, see rong kaalus aga 526 tonni. Vedurijuht avaldas resoluutset protesti, kuid ohvitserid ähvardasid teda keeldumise korral sõjakohtuga. Rong alustas liikumist kiirusega 10 km/h, käsipidurid tõmmati osaliselt peale ning esimene kallak läbiti õnnelikult. Kuid siis hakkas kiirus järsult suurenema ning hõõguvpunaseks kuumenenud pidurite tekitatud sädemed süütasid vagunite puust põrandad. Ühes S-kujulises kurvis eraldus kiirusega 120 km/h kihutanud vedur rongist ja paiskus vastu kõrget kaitsenõlva. Vagunid sööstsid vedurile otsa. Ohvreid oli väga palju, seda just puhkenud tulekahju tõttu. Pealegi olid sõdurid rindelt suveniiridena kaasa võtnud käsigranaate ja laskemoona, mille plahvatamine nõudis lisaohvreid. Ainult 425 laipa suudeti identifitseerida. Ühtekokku hukkus 540 sõdurit ja ohvitseri.

Detsember 1917. Shephherdsville’is (Kentucky) põrkab reisirong kokku linnalähirongiga. 67/50.
22.06.1918. Ivanhoe lähedal (Indiana) sõidab avarii tõttu peatunud tsirkuserongile otsa tühi rong. Üleväsimuse tõttu uimane rongijuht ei märganud hoiatussignaale. 68/115.
9.07.1918. Nashville’s (Tennessee) pidi linnalähirong läbi laskma ekspressi, kuid jätkas sõitu peateel, kus põrkas kokku kohaliku rongiga. 101 ohvrit.
12.10.1918. Hispaanias Selerras põrkavad pöörmeseadja süü tõttu kokku kaks reisirongi. 67/25.
1.11.1918. Rootsis Norrköppingi lähedal rikub tugev vihmasadu mulde, mille tagajärjel Malmö-Stockholmi rongi kümnest vagunist seitse jooksevad rööbastelt välja ja süttivad põlema. Mitteametlikel andmetel hukkus 300 inimest.
1.11.1918. New Yorgis sõidab kogenematu rongijuht liiga suure kiirusega kurvi, mille tagajärjel rong paiskub rööbastelt välja. 97 ohvrit.
6.11.1918. Budapesti lähedal sõidab rattatelje purunemise tõttu rööbastelt välja ešelon. 60/180.
7.12.1918. Prantsusmaal põrkab Lothiers’i jaamast väljuv reisirong kokku teisega. 68/151.
19.06.1919. Ida-Indias Firozabadi ja Makkhanpuri vahel toimunud kahe rongi kokkupõrke tagajärjel puhkenud tulekahjus hukkub (100–300) inimest.
Jaanur 1921. Venemaal Luuga lähedal süttivad petrooleumitsisternid ning tuli kandub üle reisivagunitele. 68 ohvrit.
25.07.1921. Birmas põrkab Rangoon–Mandalay postirong kokku kaubarongiga. 104/48.
2.07.1923. Rumeenias Vinty–Leanca lähedal sõidab postirong pöörmeseadja süü tõttu valele teele, kus põrkab kokku kaubaroniga. 63/100.
1.09.1923. Kuulsa Kanto maavärina ajal Jaapanis sööstab reisirong Atai lähedal merre. Uppus 300 inimest. Samal ajal teiste reisirongidega toimunud õnnetustes hukkus ühtekokku 130 inimest. Maavärin purustas 33 vedurit, 486 reisirongivagunit, 1249 kaubavagunit ja 31 elektrivedurit.
8.09.1923. Venemaal Omski lähedal jookseb reisirong rööbastelt välja. 82/150.
29.08.1924. Indias Montgomery lähedal põrkavad kokku kaks reisirongi. 107/104.
Oktoober 1924. Moskva–Ivanova–Vosnesenski liinil sõitvale reisirongi koosseisus olnud kütusetsisternid süttisid ning süütasid põlema kogu rongi. Hukkus (177) inimest, eluga pääses 27.
14.03.1926. Costa Ricas Varilla jooksevad sillale jõudnud reisirongist kolm reisijaid täistuubitud vagunit rööbastelt välja ja kukuvad jõkke. 238/93.
28.01.1928. Birmas Yindsikkoni ja Kyauktaga vahel sõidab šabotaažiakti tagajärjel reisirong sillalt välja. Vedur ja neli vagunit kukuvad 50 m kõrguselt jõkke. 54/30.
27.12.1930. Hiinas Edela-Mandžuurias hukkub veduri katlaplahvatuse tagajärjel 80 inimest.
2.01.1932. Liinil Moskva-Kaasan sõidab peatunud linnalähirongile otsa teine rong. Neile sõitis omakorda otsa kolmas tühjade vagunitega rong. 68/130.
14.09.1932. Alžeerias Turenne lähedal kahjustab vihm raudteetammi. Vedur ja 32 ešeloni vagunit kukuvad mäekurusse. 120/150.
17.03.1933. Hiinas Mandžuurias sõidab kaubarong otsa raudtee kahjustuse tõttu peatunud reisirongile. 50/70.
16.03.1934. Lõuna-Ameerikas San Salvadoris lendab õhku vagun, milles oli 7 t dünamiiti. 250/(1000).
16.01.1937. Hiinas Hongkong-Kantoni kolmanda klassi vagunites puhkes ühe reisija hooletuse tõttu tulekahju. Vedurijuht märkas õnnetust alles siis, kui oli liiga hilja midagi ette võtta. 112/40.
17.07.1937. Indias jookseb Bihta jaama jõudmisel rööbastelt välja ekspress. 107/65. Hiljem selgus, et antud teelõiku olid rikkunud rasked vedurid.
3.01.1938. Hiinas jookseb kahjustatud mulde tõttu rööbastelt välja reisirong. 100 ohvrit.
16.01.1938. Hiinas puhkeb reisirongis tulekahju. 87/30.
25.09.1938. Hispaanias, 15 km kaugusel Barcelonast põrkavad kokku kaks rongi. 68/300.
24.12.1938. Rumeenias Etulia lähedal põrkavad kolme jaamaülema süü tõttu lumetuisus kokku kaks reisirongi. 93/147.
11.02.1939. Hispaanias San Gervasios Sarrià tunneli lähedal põrkab reisirong kokku linnalähirongiga. 53/(100).

22.12.1939. Kell 23 peatus 90 km kaugusel Berliinist asuvas Genthini jaamas Berliini–Kölni kiirrong. Talle järgnenud Saarbrückenisse suunduva reisirongi juht ei pannud tähele peatumissignaali, mispeale Genthini pöörmeseadja pani välja punase signaallambi, mida märganud esimese rongi kütja mõtles, et peatumissignaal on tema rongile määratud. Vedurijuht peatas rongi ja nende järel sõitnud rong kihutas kiirusega ligi 100 km/h tagant otsa. Selles Saksamaa rongiliikluse ajaloo rängimas katastroofis hukkus 186 inimest, 108 sai vigastada. Ohvrite suur arv on seletatav sellega, et seoses puhkenud sõjaga olid kasutusele võetud vanad puust vagunid.

22.12.1939. Saksamaal Marksdorfi ja Klufterni vahel sõidab reisirong kahe jaamaülema eksituse tõttu otsa kaubarongile. 101/28.
29.01.1940. Jaapanis Osaka eeslinnas läks ülekoormatud vagun pärast kokkupõrget kummuli ja süttis põlema. 176/669.
18.05.1940. Prantsusmaal Morgny lähedal sõidab rong rööbastelt välja. 53/128.
Detsember 1940. Mehhikos Iguala lähedal sõidab rong kurvis rööbastelt välja ja kukkus jäärakusse. 71 hukkunut.
Mai 1941. Jaapanis Kyujo lähedal põrkab ekspressrong kokku kaubarongiga. Surma ja vigastada saab üle 200 inimese. Õnnetuse põhjuseks peeti semafoririket.
16.09.1941. Jaapanis Aboshi lähedal ei märka Tokyo-Sanyo ekspressi vedurijuht semafori hoiatustuld ning rong sõidab otsa jaamas seisvale Kyoto rongile. 63/67.
28.12.1941. Prantsusmaal põrkavad Laventie ja La Gorgue vahel kokku kaks reisirongi. 56/40.
30.12.1941. Prantsusmaal Hazebroucki lähedal toimunud rongiõnnetuses hukkub 50 nimest.

6.09.1943. Frankfordi sõlmjaamas (Philadelphia) puruneb ülekoormatud rongi üks rattatelg. Restoranvagun sõidab otsa signaalsillale. Seitse vagunit jookseb rööbastelt välja. 79/103.
16.12.1943. Rennertis (Põhja-Carolina) peatub rong tehnilise rikke tõttu. Veel enne seda olid rongi kaks viimast vagunit veerenud teisele teele. Neile vagunitele sõidab otsa teine rong. 74/54.

3.01.1944. Hispaanias Torre lähedal tunnelis põrkab 11 vagunist koosnev reisirong kokku kahte vagunit tõukava veduriga, millele omakorda sõidab otsa söerong. Reisirongi kuus vagunit süttivad põlema. 91 hukkunut.
2.11.1944. Rumeenias Craiovas põrkab ešelon kokku kaubarongiga. 60/100.
17.01.1945. Prantsusmaal St. Valéery-en-Caux’ jaamas sõidab reisirong vastu puhvrit. 84/226.
1.02.1945. Mehhikos sõidab rong otsa Cazadero jaamas seisvale rongile. 127 hukkunut.
13.06.1945. Itaalias Orvietos sõidab sõdureid vedav suure kiirusega sõitev rong otsa kütuserongile. Puhkenud tulekahjus hukkub umbes 70 inimest.
27.07.1945. Prantsusmaal St. Fons’is lendab pärast kokkupõrget reisirongiga õhku lõhkeaineid vedanud kaubarong. Üle 150 hukkunu.
4.03.1946. Indias Bhagaulis põrkab reisirong kokku kaubarongiga. 60/84.
20.03.1946. Brasiilias Aracaju lähedal jookseb reisirong rööbastelt välja. 185 hukkunut.
28.07.1946. Indias Bhatni sõlmjaamas sõidab üks rong teisele tagant otsa. 223 hukkunut.
23.02.1947. Jaapanis 64 km kaugusel Tokyost sõidab rööbastelt välja reisirong ja paiskub raudteetammilt alla. 184/800.
28.10.1948. Türgis Ankara lähedal sõidab erirong rööbastelt välja. 100/150.
24.11.1948. Indias Sambhu jaamas (Punjab) sõidab muhameedlastest põgenike rong tupikusse. 171/300.
28.04.1949. Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgi lähedal peatub elektrirong signaali peale. Midway-Langlaate reisirong jääb seisma tema taga. Tollele sõidab aga otsa kolmas rong. 70/166.
22.10.1949. Üle 200 reisija saab surma, kui Gdanski-Varssavi ekspress sõidab kurvis rööbastelt välja.
15.11.1949. Lõuna-Aafrika Vabariigis Waterval Boveni lähedal sõidab rong rööbastelt välja. Seitse vagunit kukub sillalt Elandsi jõkke. Kuus vagunit läheb ümber. 55/100.
29.01.1950. Indias Sirhindis (Punjab) põrkab postirong kokku kaubarongiga. 63 hukkunut.
6.04.1950. Brasiilias 80 km kaugusel Rio de Janeirost põhja pool sõidab paduvihma ajal sillal rööbastelt välja turismirong. Vedur ja kuus vagunit kukub jõkke. 110/300.
7.05.1950. Ida-Indias Jasidihi lähedal sõidab rong enne Tamakhani sillale jõudmist sabotaažiakti tagajärjel rööbastelt välja. Vedur ja kolm vagunit kuuest paiskuvad raudteetammilt alla. 92/67.

22.11.1950. Long Islandil Richmond Hill’is (New York) seiskub rong piduririkke tõttu. Pärast rikke kõrvaldamist sõidab liikuma hakanud rongile otsa teine rong. 79/352.
6.02.1951. Woodbridge (USA, New Jersey) sõidab reisirong kiirust vähendamata remondis olevale raudteelõigule ning paiskub rööbastelt välja. 84 hukkunut.

24.04.1951. Jaapanis Yokohamas süttib elektrirong kontaktliini rikke tagajärjel põlema. 106 hukkunut.
7.06.1951. Brasiilias Novaiguassus sõidab elektrirong otsa kütusetsisternile. 51/100.
18.08.1951. Ungaris Szekesfehervari lähedal põrkab jaamast väljuv reisirong kokku teise rongiga. 150 hukkunut.
4.03.1952. Rio de Janeiro lähedal Anchietas sõidab reisirong sillal rööbastelt välja ja ümberläinud vagunid paiskuvad teisele teele, kus neile sõitis otsa elektrirong. 120/200. Õnnetuse põhjustas katkine rööbas, mis sai kannatada mõni päev varem toimunud rongiõnnetuses.

24.12.1953. Uus-Meremaal Walourus puruneb vulkaanipurske tagajärjel sild. Vedur koos kuue vaguniga kukub jõkke. 150 hukkunut.

25.12.1953. Tšehhoslovakkias Sakvice jaamas sõidab raudteelase hooletuse tõttu Praha-Bratislava ekspress otsa lähirongile. (186) hukkunut.
21.01.1954. Pakistanis Jhampiri ja Braudabadi vahel põrkab Lahore-Karachi ekspress kokku kütuserongiga. Puhkenud tulekahjus hukkub (60) inimest.
31.01.1954. Lõuna-Koreas 32 km kaugusel Seoulist lõunas sõidab reisirong otsa tühjale vagunile. 57/100.
2.09.1954. Filipiinidel Fabrica lähedal sõidab rong rööbastelt välja ja kukub jäärakusse. 139 hukkunut.
27.09.1954. Indias Jangaonis variseb üleujutusest kahjustatud sild ülesõitva rongi all kokku. 139 hukkunut.
3.04.1955. Mehhikos Guadalajara lähedal sõidab reisirong rööbastelt välja ja kukub kuristikku. (300) hukkunut.
2.09.1956. Indias Mahububnagari lähedal variseb sild rongi alla kokku. 112 hukkunut.
23.11.1956. Indias 273 km kaugusel Madrasest sõidab rong sillal rööbastelt välja. Vedur ja seitse vagunit kukuvad Marudaiyari jõkke. 150 hukkunut.
2.09.1957. Jamaical 120 km kaugusel Kinstonist sõidab piduririkke tõttu kurvis rööbastelt välja turismirong, milles viibis 1500 inimest. Kaheteistkümnest vagunist puruneb kaheksa. 179 hukkunut.
29.09.1957. Pakistanis Gambari lähedal põrkab eksikombel valele teele juhitud reisirong otsa naftarongile. (250) hukkunut.
29.09.1957. Nigeerias 32 km kaugusel Ibadanist paiskuvad paduvihmadest kahjustatud raudteel reisirongi 16-st vagunist 7 rööbastelt välja. 66/122.
20.10.1957. Türgis Ispartakule lähedal põrkavad semafori rikke tõttu kokku kaks reisirongi. 83/100.
4.12.1957. Inglismaal St. Johns’i lähedal ei märka kiirrongi juht tihedas udus õigeaegselt semafori punast tuld ja rong sõidab otsa elektrirongile. 90/109.
7.03.1958. Brasiilias Rio de Janeiro äärelinnas Paciencas põrkavad kokku kolm rongi. 58/(120).
8.05.1958. Rio de Janeiro lähedal sõidab lähirong signalisatsioonisüsteemi rikke tõttu otsa seisvale tühjale rongile. 112/315.
8.05.1959. Indoneesias Tasikmalaja lähedal sõidab väidetavalt sabotaažiakti tõttu rong rööbastelt välja ja kukub jäärakusse. 92/14.
15.05.1960. SDV-s Leipzigi lähedal põrkavad kokku kaks rongi. 54/206.
14.11.1960. Tšehhoslovakkias Steblova jaama lähedal põrkavad kokku kaks suure kiirusega sõitvat reisirongi. 110/106.
23.12.1961. Lõuna-Itaalias Cantanzaro lähedal kukub kahest vagunist koosneva rongi üks vagun kuristikku. Üle 70 ohvri.

8.01.1962. Hommiku-udus põrkab Harmeleni llähedal Utrechti–Rotterdami kiirrong kiirusega 110 km/h kokku Rotterdami–Amsterdami (70 km/h) reisirongiga, mille neljast vagunist purunes kolm, kiirrongi 11-st vagunist 6. Kiirrongi vedurijuht ei pannud tähele eelsignaali ning jõudis peatumissignaali märgates vähendada kiiruse 125-lt 110-le. Selles Hollandi rängimas raudteekatastroofis hukkus 93 inimest.

3.05.1962. Jaapanis Mikawashimas sõidab auruveduriga kaubarong vastu liivatõket. Vedur ja esimene vagun paiskuvad kõrvalteele, mille tagajärjel läheb ümber läheneva elektrirongi esimene vagun, mis omakorda kahjustab vastassuuna raudteed. 5 minutit hiljem sõidab sellele vagunile otsa teine elektrirong 160/296.
31.05.1962. Itaalias Vogheras peatus reisirong, et vahetada vedurit. Rongile sõidab otsa tühi 39 vaguniga kaubarong, mille juht ei märganud semaforitulesid. 64/15.
9.11.1963. Jaapanis Yokohamas sõidab kaubarong pärast kokkupõrget veoautoga rööbastelt välja. Ümberpaiskunud vagunitele sõidavad otsa kaks reisirongi. 161/119.

26.07.1964. Portugalis Custoias sõidab reisirong kurvis rööbastelt välja. 94/79.
23.12.1964. Indias Dhanushkodi lähedal paiskab hiidlaine rongi rööbastelt välja. 128 hukkunut.

4.10.1965. Lõuna-Aafrika Vabariigis Effinghami lähedal. 89 hukkunut.
9.12.1965. Birmas Toungoo lähedal toimunud kahe rongi kokkupõrkel hukkub 76 inimest.
13.06.1966. Indias Matunga lähedal põrkavad kokku kaks elektrirongi. 60 hukkunut.
6.07.1967. SDV-s Langenweddingenis sõidab rong otsa tsisternautole. 94 hukkunut.
15.07.1969. Indias 40 km kaugusel Cuttackist sõidab kaubarong tagant otsa reisirongile. Üle saja hukkunu.
1.02.1970. 30 km kaugusel Buenos Airesest toimub Argentina ajaloo rängim rongiõnnetus. 110 km/h sõitev kiirrong Tucunan-Buenos Aires sõidab tagant otsa lähirongile, mis oli tehnilise rikke tõttu teele seisma jäänud. 236/400.
16.02.1970. Nigeerias Langalanga lähedal sõidab reisirong rööbastelt välja. (150) hukkunut.
31.12.1970. Iraanis Ardekani lähedal põrkavad pöörmeseadja süü tõttu kokku kaks rongi. 70/130.
1.01.1971. Iraanis Isfahani lähedal põhjustab maavärin rongiõnnetuse, mis nõuab 70 inimelu.
4.06.1972. Bangladeshis Jessore’is sõidab reisirong otsa seisvale kaubarongile. 76/500.
17.06.1972. Prantsusmaal variseb kokku osa 800 m pikkusest Vierzy tunnelist. Peaaegu üheaegselt sõitsid rusudele otsa kaks vastassuundades sõitnud rongi. 108/240.
21.07.1972. Hispaanias 30 km kaugusel Jerezist põrkab Madrid–Cadizi ekspress kokku lähirongiga, mis oli sõitnud edasi hoolimata semafori punasest tulest. 76/103.
29.09.1972. LAV-is sõidab Malmesbury lähedal rong rööbastelt välja. (100) hukkunut.
5.10.1972. Mehhikos Saltillo lähedal paiskub liiga suure kiirusega sõitnud reisirong rööbastelt välja. Osa vagunitest süttib põlema. 208 hukkunut. Õnnetuse põhjustas purjus vedurijuht.
27.03.1974. Mosambiigis So Migueli lähedal põrkab reisirong kokku kütuserongiga. 60 hukkunut.

30.08.1974. Zagrebis paiskub liiga suure kiirusega sõitnud Belgradi-Dortmundi reisirong rööbastelt välja. Selles Euroopa suurimas sõjajärgses rongiõnnetuses hukkub 153 inimest. Õnnetuse vahetuks põhjuseks oli asjaolu, et vedurijuht ja tema abi olid suurest üleväsimusest magama jäänud.
18.01.1977. Sydneys Granville jaama lähedal sõidab lähirong raudtee halva seisukorra tõttu rööbastelt välja. 83/213.

30.05.1977. Indias Assamis sõidab rong tulvaveest kahjustatud sillal rööbastelt välja. Vedur ja neli vagunit kukuvad jõkke. 85 hukkunut.
10.10.1977. Indias Naini jaamas sõidab reisirong otsa kaubavagunile. 61/151.
25.02.1978. Argentinas Santa Fé lähedal põrkavad raudtee hargnemiskohas kokku kaks reisirongi. 53/56.
21.08.1979. Tais Taling Chani lähedal põrkab reisirong kokku kaubarongiga. 52/200.
13.09.1979. Jugoslaavias Stalaci lähedal jääb kaubarongi juht magama, rong sõidaeb edasi hoolimata semafori hoiatustulest ning põrkab kokku reisirongiga. 60 hukkunut.
31.10.1979. Dzibuutis sõidab rong rööbastelt välja. 50/30.
19.08.1980 Poolas Toruni lähedal toimub Poola ajaloo rängim rongiõnnetus. Semaforirikke tõttu põrkab reisirong kokku kaubarongiga. 69/50.
14.05.1981. Lõuna-Koreas Taegu lähedal sõidab kiirrong ülesõidukohas otsa mootorrattale ja peatus. Seisvale kiirrongile sõidab tagant otsa lähirong. 54 hukkunut.
6.06.1981. Indias Bihari osariigis Samastipuri ja Banmankhi vahel kukub sillalt Bagmati jõkke reisirongi seitse vagunit. Hukkus vähemalt 212 inimest. Kuna voolus kandis paljud hukkunud eemale, ei õnnestunudki täpset ohvrite arvu kindlaks teha.
25.06.1981. Gruusias põrkavad Gagra lähedal põrkab reisirong kokku lähirongiga. 70/100.
27.01.1982. Alzeerias Beni Helouane lähedal hakati vahetama reisirongi vedurit. Pärast veduri lahtihaakimist veeresid vagunid tagasi ja sõitsid otsa seisvale kaubarongile. 130/140.
27.01.1982. Indias Agra lähedal põrkab kolm tundi hilinenud reisirong tihedas udus kokku kaubarongiga. 63/41.
12.07.1982. Mehhikos Tepici lähedal sõidab rong rööbastelt välja ja kukub jäärakusse. 52/120.
22.03.1983. Bangladeshis Ishurdi lähedal sõidab rong sillal rööbastelt välja ja põrkab vastu sillakonstruktsiooni, mille tagajärjel sild variseb kokku. Kaks vagunit kukub jõesängi. (60) hukkunut.
16.08.1984. Indias Jabalpuri ja Gondia vahel (Madhya Prasdesh) variseb üleujutusest kahjustatud sild ülesõitva rongi all kokku. 104 hukkunut.
13.01.1985. Etioopias Awashi lähedal paiskub liiga suure kiirusega sõitnud reisirong rööbastelt välja ja kukub kuristikku. 428 hukkunut.
2.08.1985. Mosambiigis hukkub sabotaažiakti tagajärjel toimunud rongiõnnetuses 58 inimest, 160 saab vigastada.
17.02.1986. Tšiilis Limaches põrkavad kokku kaks reisirongi. Mõni tund enne õnnetust oli raudteelt varastatud 300 m signaalkaablit. 58 hukkunut.
6.08.1986. Indias Palamau lähedal (Bihar) sõidab kiirrong otsa kaubarongist lahti tulnud vagunitele. (50) hukkunut.
17.02.1987. Brasiilia ajaloo rängim raudteeõnnetus toimus Sao Paulo eeslinnas. Paduvihmas põrkavad kokku kaks lähirongi. 69/150.
2.07.1987. Sairis Kasumbalesas sõidab veoauto otsa reisirongile. Kaks vagunit paiskuvad rööbastelt välja. 128 hukkunut.
9.07.1987. Indias (Andhra Pradesh) sõidab rong Ganderanagi jõe sillal rööbastelt välja. Kaks vagunit kukub jõkke. 53 hukkunut.

19.10.1987. Jakarta lähedal põrkavad semaforirikke tõttu kokku kaks puupüsti täis linnalähirongi. 155/300.

24.01.1988. Hiinas 35 km kaugusel Kunmingi linnast sõidab rööbastelt välja kiirrong. 90/66.

27.06.1988. Pariisi ajaloo rängim rongiõnnetus toimus Gare de Lyoni raudteejaamas, kus kiirusega 70–80 km/h sõitev linnalähirong Melun–Pariis sõidab piduririkke tõttu otsa seisvale rongile. 59/32.

8.07.1988. Indias Kerala osariigi lõunaosas Quiloni linna lähedal variseb mussoonvihmast kahjustatud sild ülesõitva Bangalore-Trivandumi kiirrongi all kokku. Seitse vagunit kukub tulvaveega täitunud jõkke. 140 hukkunut.

15.01.1989. 45 km kaugusel Bangladeshi pealinnast Dhakast põrkab kiirrong kokku postirongiga. Mõlema rongi vedurid ja seitse vagunit jooksevad rööbastelt välja. Selles Bangladeshi ajaloo rängimas rongiõnnetuses hukkus üle 170 inimese, 400 sai vigastada.

2.03.1989. Ida-Etioopias sõidab illegaalseid reisijaid vedav kaubarong otsa kolmele tühjale vagunile, 57/54.
19.04.1989. 450 km kaugusel Delhist paiskub kiirrongi 20 vagunist 12 rööbastelt välja. 1000 rongis olnud inimesest saab 67 surma ja 137 vigastada.
10.08.1989. Loode-Mehhikos Los Mochise linna lähedal sõidab reisirong tulvaveest kahjustatud Bamoa jõe sillal rööbastelt välja. Kaks vagunit kukub vette, neli sõidab rööbastelt välja jõe kaldal. 112/100.
1.11.1989. Indias Moghulsari jaama lähedal (Uttar Pradesh) sõidab rongi 18 vagunist kümme rööbastelt välja. 58/60.
10.11.1989. Iraagis Mosulist lõunas sõidab rong rööbastelt välja. 50 hukkunut.
4.01.1990. Lõuna-Pakistani Sindhi provintsis Sukkuri linna Sangi raudteejaamas sõidab kiirrong Lahore-Karachi, milles oli 1500 reisijat, täie kiirusega otsa seisvale kaubarongile. Reisirongi vedur ja kolm esimest vagunit purunesid täielikult, kaheksa vagunit jooksis rööbastelt välja. Kokkupõrke müra oli kuulda kaheksa kilomeetri kaugusele. Selles Pakistani ajaloo rängimas rongiõnnetuses hukkus 306 inimest, 700 sai vigastada.
16.01.1990. Indias Patnas (Bihar) puhkeb rongis tulekahju. 100 hukkunut.
4.03.1991. Mosambiigis Nacala lähedal jookseb rong rööbastelt välja. 96 hukkunut.
6.04.1991. Kuubas Villa Claras jookseb rong rööbastelt välja. 56 hukkunut.

8.06.1991. Pakistanis Ghorkis sõidab rong… 55 hukkunut.

22.06.1991. Etioopias Dire Dawa lähedal jookseb rong rööbastelt välja. 50 hukkunut.
5.09.1991. Kongos Dolisie lähedal põrkab täiskiilutud reisirong kokku kaubarongiga. 150/70.
8.01.1993. Moskva oblastis põrkab Riiga sõitev kiirrong kokku kaubarongiga. 41/83.
30.01.1993. Keenias Mtito lähedal sõidab ööekspress Mombasa-Nairobi 90 km/h kiirusega Ngailithia jõel asuvale kivisillale. Rongi 15 vagunis on 600 reisijat. Tulvavesi oli silla purustanud ning vedur ja kuus vagunit sööstavad jõkke. Ühe vaguni kandis tulvavesi 1,5 kilomeetri kaugusele. Ametlikel andmetel hukkus 65 inimest, kuigi teadmata kadunuks kuulutati 200 reisijat.
28.03.1993. Lõuna-Koreas Pusani lähedal sõidab rong rööbastelt välja. 79 hukkunut.
31.05.1993. Angolas Quipungo lähedal sõidab rong terroriakti tagajärjel rööbastelt välja. 355 hukkunut.
13.09.1993. Mosambiigis sõidab rong rööbastelt välja. 77 hukkunut.

8.03.1994. Lõuna-Aafrikas Pinetowni lähedal jookseb suure kiirusega sõitnud rong rööbastelt välja. 63 hukkunut.

22.09.1994. Angolas sõidab kaubarong rööbastelt välja. Jänesena sõitnud reisijatest hukkus 146.
30.12.1994. Birmas Wuntho lähedal sõidab kiirrong rööbastelt välja. 102 hukkunut.
14.05.1995. Indias Salemi lähedal põrkavad kokku kaks rongi. 60 hukkunut.
21.08.1995. Indias Uttar Pradeshi osariigis Firozabadi jaama lähedal sõidab Purshottami ekspressrong otsa Kalindi reisirongile. Kokkupõrke tagajärjel hukkus vähemalt 350 inimest, 400 sai vigastada. Kalindi rongi rataste vahele oli jäänud kinni surnud lehm ning õnnetuse momendil püüdis rongijuht seda eemaldada, kuid signalisatsioonisüsteemi vea tõttu lasti samale teele teine rong.
21.12.1995. Kairo-Assuani ekspress sõitis tihedas udus Kairo lähedal Badrasheeni jaamas seisnud rongile tagant sisse. Kolm ekspressirongi vagunit paiskus teise rongi katusele, ülejäänud jooksid rööbastelt maha. 75/76.
3.03.1997. Karachisse suunduv kiirrong ei suuda piduririkke tõttu Khanewali jaamas peatuda ja dispetserid suunavad rongi tupikteele. 5 km kaugusel jaamast sõidab rong läbi puhvrite vastu liivatõket. Vedur ja viis vagunit paiskuvad rööbastelt maha. 121/89.
14.09.1997. Indias Madhya Pradeshi osariigis sõidavad reisirongi viis vagunit raudteesillal rööbastelt välja ja kukuvad jõkke. Hukkus vähemalt 77 inimest, üle 230 sai vigastada.
25.04.2004. Jaapanis saab rongiõnnetuses surma 73 ja vigastada üle 400 inimese. Tegemist on rängima rongiavariiga rohkem kui 40 viimase aasta jooksul. Viis vagunit paiskus rööbastelt välja, üks neist raudteest vaid 6 meetri kaugusel asuva kortermaja esimese korruse autoparklasse.

Tunnuspildil: Rongiõnnetus Indias Ambolis 6. juunil 2004. Hukkus 24 inimest.

 

0

Your Cart