10 lihtsat märki selle kohta, et su kolleeg on psühhopaat

4 minutit lugemist

Sa töötad pikka aega koos inimesega, kes on sinu arvates pisut imelik või kummaline. Mingi saladuslik sisehääl manitseb sind sellise kolleegiga suhtlemisel ettevaatlikkusele. Kuidas sa ka ei pingutaks, ei suuda sa teda ikkagi mõista.

Teeme su elu lihtsamaks ja anname mõningad näpunäited, et sa taipaksid, kellega sul on tegemist. Kõik 9 punkti ei peagi sinu kolleegi kohta kehtima. Piisab vaid mõnest „täistabamusest“. Ära unusta, et psühhopaat ohustab oma tegevusega paljusid inimesi nii otseselt kui kaudselt.

1. Sadism
Psühhopaadid üritavad oma kolleegidesse sisendada hirmu (tehes seda näiliselt vägagi varjatult), mitte lugupidamist enda vastu.

2. Pinnapealne sarm
Psühhopaadid võivad olla lõbusad, isegi koomilised, pinnapealselt šarmantsed ja kõneosavad, kuid seda eelkõige suure publiku või vajaliku inimese ees. Kõike teeb ta ainult selleks, et näidata ennast paremas valguses. Diskussioonidel ei oska nad aga oma seisukohti argumenteeritult põhjendada.

3. Tõelised egotsentrikud
Psühhopaadid peavad ennast universumi keskmeks, nad on sageli ülimalt enesekindlad. Üldtunnustatud reeglid või aumõisted nende maailmas ei kehti. Ta tüdineb kiiresti kõigest, otsides uusi elamusi ja väljakutseid.

4. Büroo Pinocchio
Erinevalt normaalsetest inimestest on psühhopaadile täiesti ükskõik, kas tema vale on usutav või mitte või mis saab siis, kui see päevavalgele tuleb. Vahelejäämise korral laseb ta käiku uue vale. Kui keegi hakkab aga paljastatud luiskelugu talle nina alla hõõruma, kaotab ta küll vahel enesevalitsemise, kuid ei tunnista eales, et valetas.

5. Nad elavad nagu parasiidid
Psühhopaadid on ühiskonna tõelised parasiidid, kes mõtlevad vaid endale ja oma egoistlike eesmärkide (ükskõik kui tühised need ka oleksid) saavutamisele. Ta elab meeleldi teiste inimeste kulul. Ta on valmis petma või tüssama kasvõi lihast ema või isa. Laenatud raha ei maksa ta kunagi tagasi ega tunne sellepärast vähimatki süümepiina.

6. Manipuleerimise meister
Elu teatrilaval valdavad psühhopaadid nelja asja perfektselt: manipuleerimist, vassimist, valetamist ja petmist.

7. Elukutselised petturid juba liivakastist alates
Mängukaasalastele valetamisega või nende tüssamisega on psühhopaat silma paistnud juba lapsepõlves mänguväljakul. Ka on ta nooruses seadusega pahuksisse läinud. Seega oleks väga õpetlik ja kasulik leida võimalus heitmaks pilk tema minevikku, eelkõige aga lapsepõlve.

8. Süütunde puudumine
Psühhopaadi üheks kõige tüüpilisemaks tunnuseks on see, et teda ei huvita materiaalne või moraalne kahju, mida ta oma tegevusega teisele inimesele põhjustab. Sageli iseloomustab teda empaatiavõime täielik puudumine. Ka rikub ta kõikvõimalikke kokkuleppeid ega pea lubaduse mittetäitmist mingiks patuks.

9. Eepiline suurushullustus
Olgu reaalsusega kuidas on, kuid psühhopaat seab endale kõrgeid sihte, mida ta pole võimeline kunagi saavutama. Kuid see tõdemus tema tuju ei riku, sest ta elab oma täitumatute unistuste maailmas.

10. Praalimine
Tööandja peaks jutuka töölesoovija tausta paremini uurima. Psühhopaadi laitmatud koolitunnistused ja soovituskirjad on kas võltsitud, tugevasti ilustatud või koguni tema enda poolt kirjutatud. Oma teenistuskäigu kaunistamisel ei säästa ta värve.

* * *

Kas kõik psühhopaadid on kurjad?
Psüühiliste häiretega inimeste hulgas peetakse psühhopaate eriti „halbadeks“ ja ohtlikeks. Kriminaalromaanides kujutatakse neid sageli julmade sarimõrvaritena. Tõepoolest, uuringud USA vanglates on näidanud, et meeskurjategijate hulgas on psühhopaatide osakaal tähelepanuväärselt suur – 15–20 protsenti, samal ajal kui see näitaja „normaalse“ elanikkonna hulgas on 5 protsenti. Pealegi sooritatakse umbes 50 protsenti rasketest kuritegudest psühhopaatiliste isikute poolt.
Sellegipoolest ei saa mitte igast psühhopaadist alatu petis või maniakaalne mõrvar – enamik neist ei satu kunagi trellide taha. Suurem osa neist teeb peadpööritavat karjääri aladel, kus on vaja neile tüüpilisi omadusi – kartmatust, karismaatilisust ja lausa kõigutamatut enesekindlust. Eelkõige majanduses – nii väidab Kanada kriminaalpsühholoog dr Robert D. Hare – jõuavad psühhopaadid absoluutsesse tippu, kus oskavad endast jätta mulje nagu oleksid nad juhiks sündinud. Briti psühholoog Kevin Dutton leiab, et psühhopaadid löövad edukalt läbi ka kõrgetel poliitilistel ametikohtadel. Duttoni hinnangul olid/on Theodore Roosevelt, John F. Kennedy ja Bill Clinton psühhopaadid. Kuid milliste asjaolude kokkulangemisel saab psühhopaadist ohtlik kurjategija? Briti Southhamptoni ülikooli psühholoog Hedwig Eisenbarth on juhtinud mitut vanglakaristust kandvate üliohtlike psühhopaatidest kurjategijatega seotud uurimust. Tema rikkalike tähelepanekute põhjal annavad vähene intelligentsus, halb kohtlemine lapsepõlves, emaarmastuse puudumine, madal enesehinnang, vanemate alkoholilembus või narkosõltuvus koos teatud kaasasündinud negatiivsete iseloomujoontega ülimalt plahvatusohtliku segu.

Peter Hagen

Tunnuspildil: George Soros.

NB! Loe ka:
Kuidas psühhopaadid 2008. aastal maailma majanduse põhja lasid
Victor Lustig, kaval suli, kes müüs maha Eiffeli torni
Mis tunne on olla vaimuhaige?