Soovitusi televiisori ostmisel… aastal 1967

3 minutit lugemist

Tõepoolest, spetsiaalkauplustes näeb iga liiki aparaate ja alatihti seisab leti ees kõhklev ostja: milline küll võtta? Üks peab silmas televiisorikasti sobivust mööbliga, teine ekraani raami värvuse kooskõla aknaeesriietega . . . Iga eseme ostmisel me tahame, et see oleks nägus ja sobiv.

Kuid televiisori muretsemisel ei tohi unustada ka muid nõudeid. Eelkõige peab silmas pidama toa suurust, kuhu kavatseme aparaadi paigutada. Tuba ja selles asuv mööbel peavad võimaldama saadete jälgimist kauguselt, mille saame televiisori ekraani diagonaali (meil kasutatakse kineskoope ekraani diagonaaliga 35, 43, 47 ja 53 cm) seitsmekordse korrutisega. Seda tingivad ekraanil tekkiva kujutise realine struktuur ja inimese nägemismeele omadused. Kui istume nimetatud kaugusest lähemal, muutuvad pildiread selgesti nähtavaks. See häirib kujutise jälgimist ja väsitab silmi.

Uut telerit valimas.

Praktiliselt tuleks televiisorite „Rekord“, „Volhov“, ,Zarja 2“, „Start 3“ ja „Aelita“ kasutajail istuda ekraanist vähemalt 2–2,5 meetri kaugusel. Suuruselt järgmiste – „Rubin 102“ ja „Rubin 202“, „Radii“, „Signal 2“, „Temp 6“, „Verhovina“, „Neman“ ja ,,Vetšer“ ning teleradioolade „Belarus 110“ ja „Harkov“ omanikud peaksid saateid jälgima ekraanist 3–3,5 meetri kaugusel.
Viimastel aastatel tootmisse võetud „Ogonjoki“, „Voshodi“, „Tšaika“ ja „Zorka“ ekraani diagonaal on 47 cm ning televiisoritel „Rubin 106“, „Temp 7“ ja „Elektron“ koguni 59 cm. Istepaik peaks seega olema aparaadist 4–5 meetri kaugusel. (Olid ikka vägevad televiisorid. Praeguse „keskmise” LG teleri ekraani diagonaaal on 140 cm.)
Niisiis leidsime juba ühe pidepunkti: televiisor tuleb valida kooskõlas toa mõõtmetega.
Helitugevust saab laias ulatuses reguleerida. Tämbri (kõlavärvuse) muutmiseks on aparaatidel kas nupp või mitu klahvi. Kapptüüpi televiisoritel (näiteks „Rubin 202“) on lisaks veel mitmest valjuhääldist koosnev akustiline süsteem, mis tagab eriti kvaliteetse heliülekande.
Ostu juures tuleb tähelepanu pöörata ka televiisori tundlikkusele. Kui linnas või selle lähemas ümbruses piirdutakse kohaliku programmi jälgimisega, võib osta mistahes aparaadi. Kui aga kaugus lähimast televisioonijaamast ulatub üle 50 km või kavatsetakse tegelema hakata kaugvastuvõtuga, peab valima 100 – või veelgi parem – 50-mikrovoldise tundlikkusega televiisori (andmed leiab televiisori passilt).
Oleme arvestanud väliskujundust, heli- ja pilditehnilisi omadusi ning hinda. Kontrollime nüüd, kas aparaat on täiesti töökorras. Pilt ilmub ekraanile juba minuti-poolteise jooksul, heli kostab valjuhääldist isegi paarikümne sekundi pärast. Laseme televiisoril soojeneda 15–20 minutit. Selle aja jooksul saavutavad lambid, takistid ja muud detailid töötemperatuuri. Koos sellega võivad ilmneda defektid, mis mõne minuti jooksul ei jõua avalduda.

Nõukogude esimese värviteleri montaaž 1959. aastal.

Keerame kõik pildi reguleerimiseks ettenähtud nupud umbes seadepiirkonna keskkohta (nii peabki normaalselt töötava televiisori juures olema). Pildi kontrastsusel ja ekraani helendusel peab ka täie päevavalguse juures mõningane varu olema. Proovime, kas heli tugevus on küllaldane, heli laitmatult puhas ja kas kujutis ei muutu edasiantava kõne või muusika rütmis.
Kogu ekraan peab olema kujutisest täidetud ja ühtlaselt helendama. Jälgime, kas mõnes ekraani osas ei ole moonutatud kujutist. Seda näeb kõige hõlpsamini testtabelist. Pilt reguleeritakse nüüd nii, et ring joon tabeli keskosas oleks täiesti ümmargune ja tabeli joonterühmad võimalikult selgepiirilised.
On kõik korras, võib ostja rahuliku südamega kassa ette astuda. Samal ajal teeb müüja televiisori ja kineskoobi passidele kaupluse märkused. Sellest hetkest algab televiisori aastane garantiiaeg. Kineskoopide garantii, vastavalt nende tüübile, kestab üks või kaks aastat.
Kui on ostetud ka stabilisaator ja antenn, võib teekond koju alata. Televiisor on põrutuste vastu tundlik, koju tuleks ta viia sõiduautoga, pannes autoistmele kasti normaalasendis (viimast näitab pakendile trükitud kiri või nooleke).
Kevadel, suvel ja sügisel võib televiisori kodus kohe üles seada, talvel on soovitav hoida teda pakituna tund või paar jahedamas ruumis, näiteks esikus, ja alles siis lahti pakkida ning tuppa viia. Nii ei teki aparaadis niiskust, mis on mõnikord avarii põhjuseks.
Lahtipakkimisel hoidume vigastamast televiisori tagakaane küljes olevaid plomme. Vastasel korral kaotame tasuta garantii remondi õiguse. Ei tohi ka murda ega tõugata mõnel televiisoritüübil tagakaanest väljaulatuvat kineskoobi sokli kaitset.

 

MAAJA