Mürgisegaja Locusta

1 minutit lugemist

Esimene ametlikult teadaolev sarimõrvar oli Locusta (mõne allika järgi ka Lucusta), kes pani oma kuriteod toime meie ajaarvamise esimesel sajandil Roomas. 54. aastal käskis keisrinna Agrippina (Noorem) Locustal valmistada mürgise seeneroa, mis viis teispoolsusse Agrippina abikaasa keiser Claudiuse. Mürgitamise järel tõusis troonile Agrippina poeg eelmisest abielust, kes hakkas kandma nime Nero. Kui Locustat järgmisel aastal mingis teises mürgitamises süüdistati, laskis tänulik keiser tappa pretoriaanide tribuuni, et Locustat hukkamisest päästa. Vastutasuks pidi Locusta mürgitama Claudiuse poja Britannicuse, kes täieõigusliku troonipärijana süüdistas Nerot ebaseaduslikus võimuhaaramises. Esimene mürgitamise katse kukkus läbi, kuid teisel korral mürk toimis ning Nero eestkostel pääses Locusta karistusest.
Kui Nero 68. aastal enesetapu tegi, oli ka Locusta saatus otsustatud. Nero järeltulija keiser Galba mõistis Locusta 69. aasta jaanuaris süüdi.
Sajand hiljem kirjutas Apuleius, et Locusta hukati ühel arvukatest pühadest, ilmselt toimus see agonaalia pühal, mida 9. jaanuaril jumal Januse auks peeti. Kõigepealt olevat dresseeritud kaelkirjak Locustaga suguühtesse astunud ja seejärel olevat metsloomad mehe lõhki rebinud. Mõni päev hiljem, 15. jaanuaril, hukkus Galba mässulise pretoriaani käe läbi. Mässajad defileerisid Galba mahalöödud peaga Roomas pretoriaanide kasarmu ümber.
Locusta ohvrite tegelik arv pole teada, kuid allikate andmetel on põhjust oletada, et lisaks nimetatutele mürgitas ta veel vähemalt 5 inimest.