Kui sa ei suuda 20 sekundit ühe jala peal seista, on karta insulti

0 minutit lugemist

Inimestel, kes ei suuda seista ühel jalal üle 20 sekundi, on kõrgenenud insuldirisk ja intellekti vähenemise oht vanaduses. Nii väidavad Jaapani teadlased. Teadlased uurisid 841 naist ja 546 meest keskmise vanusega 67 eluaastat. Vabatahtlikud katsealused pidid seisma ühe jala peal avatud silmi võimalikult kaua, kuid mitte üle 60 sekundi. Samal ajal mõõdeti aparaadiga nende ajuverevarustust. Eksperimendi käigus koguti ka andmeid katsealuste haiguste, kaalu ja elatustaseme kohta. Pärast kõigi faktorite arvesse võtmist selgus, et nende hulgas, kes suutsid seista ühe jala peal vähem kui 20 sekundit, avastati 15,3% rohkem mikroverejookse ajus. Nende hulgas, kes olid üle elanud kaks ajuvereringehäiret, esines tasakaaluhäireid 30% rohkem. Samuti avastati seos vaimsete võimete vähenemise ja suutmatuse vahel ühel jalal seista. Seega kui inimesel on tasakaaluhäired, siis on häired ka tema aju töös. Jaapani uurijad soovitavad seega kõigil vanematel inimestel, kel on tasakaaluhäired ja kes ei suuda 20 sekundit ühe jala peal seista, pöördugu neuroloogi poole.