KORAAN ei ole üldistamiseks, vaid kultuuri „rikastamiseks”:

0 minutit lugemist

2:217, 4:89 Tapa kõik kes hülgavad/salgavad islami.
3:54, 9:3, 16:106, 40:28, 2:225 Valeta islami nimel: (Valeta, et tugevdada islamit.)
4:3, 4:24, 33:50, 70:29-30 Sa võid orjastada seksiks ja tööks.
4:34 Sa võid naist peksta.
8. Varasta mittemoslemitelt.
8:12, 8:60 Terroriseeri mittemoslemeid.
8:12, 47:4 Löö risti ja amputeeri mittemoslemid.
8:12, 47:4 Mittemoslem tapa pea mahalõikamisega.
9:5 Tapa ja saa tapetud Allahi nimel.
9:29 Tapa juute ja kristlasi, kui nad ei võta vastu õiget usku. (Muhameedlust.)
9:111 Tapa mittemoslem saamaks paradiisis 72 neitsit.

NB! Loe ka:
Islami umbsõlmed
Ilustamata araabia-islami tsivilisatsioonist
Lääne-Euroopa kapituleerub islamiinvasiooni ees
Unustatud ajalugu: islami invasioon Alpidesse
ISLAM on rahu religioon… kui mõned pommiplahvatused, noarünnakud ja autodega otsasõitmised välja arvata