Kaur Kender pääses hukkamisest

3 minutit lugemist

Kaur Kenderit süüdistas prokurör Lea Pähkel selles, et kirjutades teose „Unitled 12” valmistas ta lapspornot kirjalikus vormis. Harju maakohtu kohtunik Leo Kunman luges 16. mail 2017 ette kohtuotsuse, mis mõistis süüaluse õigeks. Kohtunik luges ette kohtuotsuse resulatiivosa, milles ütles, et tema otsus toetub põhiliselt semiootikute ekspertiisi tulemusele, mille järgi on tegemist ilukirjandusega, mitte pornograafilise teosega. Kohtukulud 35 000 eurot tuleb hüvitada riigil…

Muidugi oleks nii mõnigi moraaliapostel soovinud Kenderile kohta kätte näidata. Aga mis parata, õiglus võitis!

Tema ekstsellents prokorör Lea Pähkel kuulas otsust kivistunud näoilmega ega olnud ilmselgelt kohtuotsusega rahul, oli ju see tema kui prokuröri kaotus.
2016. aasta kevadel alanud kohtuprotsess kuulutati suure osa ajast kinniseks. Esmakordselt lubati huvilised ja ajakirjandus saali alles 2017. aasta märtsis. Protsess takerdus korduvalt. Näiteks saatis kohus Kenderi talvel psühhiaatrilisse ekspertiisi, mis tunnistas kirjaniku süüdivaks. Väheusutav, et prokurör Lea Pähkel kahtles Kenderi vaimses tervises, kuid süüaluse ekspertiisi saatmine andis talle suurepärase võimaluse nautida oma võimu, oma sõnakat vastast alandada! Prokurör Lea Pähkli sõnul kirjeldab Kender oma teoses korduvalt alla 14-aastaste laste julma seksuaalset kohtlemist. „Kas kirjandus või kunst? Sel pole tähtsust,“ viitas ta, et seaduse kohaselt on tegu lapspornograafiaga, mis on kuritegu. 22. märtsil 2017 palus prokurör Lea Pähkel, arvestades, et Kenderit ei ole varem kohtulikult karistatud, piirduda rahalise karistusega, mis on 30 päevapalga määra ehk 3939 eurot. Sellele oleksid lisandunud veel sundraha ja ekspertiisikulud, need palus prokurör riigil kanda.

Kaur Kender (vasakul terava mütsiga) ei ole nii hukkaläinud inimene kui mõni arvab. Pildil avaldab ta kohtus siirast kahetsust ja lubab meelt parandada.

23. märtsil 2017 ütles Kenderi kaitsja, vandeadvokaat Paul Keres kohtus järgmist: „Ühte ütlen ma küll selle protsessi kohta, ilma et peaksin seda paberilt lugema, see süüdistus on halvamaiguline lastekaitsetegevuse paroodia. See on asendustegevus, see on PR-tegevus ja võimunäitamine. Midagi sellist, mida demokraatlikus õigusriigis olla ei tohiks. Tegemist on paragrahviväänamisega kõige jultunumal ja pahatahtlikumal moel.”
„Prokuratuur on tegelikult ju võitnud,“ ütles Kender kohtuotsust kommenteerides. „Võit oleks see, kui Lea Pähkel oleks kohtusaalis vahistatud.“
Kenderi kriminaalasi sai alguse 2014. aasta detsembri lõpus, kui politsei käivitas kriminaaluurimise internetilehel nihilist.fm Kaur Kenderi nime alt avaldatud postitusega „Untitled 12.” Seega kestis antud kaasus ligi kaks ja pool aastat. Aga eks ütleb rahvasuugi: kaua tehtud kaunikene!
NB! Eesti karistusseadustiku § 178 lg 1: Nooremat kui 18-aastast isikut pornograafilises või nooremat kui 14-aastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
„Mind mõisteti küll õigeks, aga sõda ma ei võitnud,“ möönis Kender samal päeval eetris olnud saates „Ringvaade“. „Prokuratuur on võitnud, prokuratuur on näidanud, et nad võivad suvalise inimese võtta ja visata hakklihamasina vahele, teda aastaid vintsutada ning nad ei vastuta mitte millegi eest.“
Nendele Kaur Kenderi sõnadele on raske vastu vaielda. Prokuratuur on kõikvõimas, absoluutselt eksimatu ja mitte kunagi mitte millegi eest vastutav – ka alusetu kahtluse korral kahtlustatavale tekitatud moraalse ja ainelise kahju eest.

Eesti Torquemada prokurör Lea Pähkel teenis 2016. aastal 33,457.31 €. Miks mitte sellise raske raha eest inimest hakklihamasinasse visata, miks mitte tulises õlis keeta, sulatina kõrva valada või kogu eluks mõne kloostri pimedasse maa-alusesse salakongi heita!
Olgu siinkohal märgitud, et Tema ekstsellents Lea Pähkel kaotas ka ringkonnakohtus. Iga seaduserikkumine ei ole veel kuritegu, mille eest inimest kuude viisi väntsutada, alandada ja psüühiliselt terroriseerida. Seekord jäi kaotajaks seaduslikkuse maski taha varjunud INIMLIK KURJUS, mis oli võtnud prokuröri kuju.

NB! Loe lisaks: Kurjuse tuhat palet

MAAJA

0

Your Cart