Kas üksindus suurendab alkoholisurma riski?

2 minutit lugemist

Üksi elavatel inimestel on suurem risk surra alkoholi liigtarbimisest tingitud haiguste või õnnetuste tagajärjel, näitas Soome uuring.

Uuringu järgi elas Soomes kuue aasta jooksul alkoholi tarbimise tagajärjel surnud 18 200 inimesest kaks kolmandikku üksinda, kirjutas „My Health News Daily“.
Üha enam uuringuid näitab, et inimese tervist mõjutavad oluliselt suhtlemine ja sidemed teiste inimestega.
Soome töötervishoiu instituudi teadlase ja uuringu autori Kimmo Herttua sõnul näitavad uuringu tulemused, et üksinda elamine on alkoholi kuritarvitamise risk ning seetõttu peavad üksinda elavad inimesed olema alkoholiga eriti ettevaatlikud.
Kaasaegsetes ühiskondades on sotsiaalsed suhted nõrgenenud – abiellutakse järjest vähem ning kadumas on ka põlvkonniti koos elamine.
Kuigi üksindust seostatakse suurenenud surmariskiga mingi ajaperioodi jooksul, on riski suurenemise konkreetseid põhjusi uuritud vähe. Herttua analüüsis koos kolleegidega 80% Soomes aastatel 2000–2007 surnud inimeste kohta leiduvat informatsiooni.
Surmatunnistusel märgitud alkoholi liigtarbimisest tingitud surma põhjuste seas esines peamiselt maksahaigust, alkoholimürgitust ning napsutamisega seotud vägivalda. Aastatel 2000–2003 oli üksinda elavatel meestel abielumeestega võrreldes 3,7 korda suurem tõenäosus surra maksahaiguse tagajärjel. Aastatel 2004–2007 oli see tõenäosus aga isegi viis korda suurem. Alkoholisurma risk oli suurem ka üksinda elavate naiste puhul, kuid mitte nii palju.
2004. aastal alanes Soomes alkoholiaktsiisi määr ning lisaks sellele sai hakata Eestist ja teistest ELi riikidest kaasa ostma sisuliselt piiramatus koguses odavamat alkoholi. Uuring näitas, et alkoholi kättesaadavuse suurenemisega kaasnes ka alkoholisurma risk üksinda elavate inimeste seas. Abielus või kooselus inimeste seas jäi risk siiski enamvähem samaks.
Herttua sõnul võib üksikute inimeste alkoholi liigtarbimise üheks põhjuseks olla üksindustunde ravimine alkoholiga. Lisaks sellele kontrollivad paarisuhtes inimesed oma partneri alkoholitarbimist.
Kuigi uuringust ei selgunud, kas alkoholi kuritarvitamine on üksinda elamise põhjus või tagajärg, näitas see, et koos alkoholi kättesaadavuse suurenemisega suurenesid ka üksi elavate inimeste alkoholiga seotud terviseriskid.

NB! Parim ja tõhusaim pohmelliravim on nn merevaigu hape (Янтарная кислота), mida müüakse tablettidena (ühes pakendis 10 tabletti) Tervisepoodides. Juba alkoholi tarvitamise ajal või peo lõppedes on soovitav võtta 4–6 tabletti ja vähemalt klaas vett peale juua. Juba tunni aja pärast on sul pea selge ja ei mingit peavalu hommikul!

MAAJA