Kas lutt teeb lapse lolliks?

1 minutit lugemist

Keda beebina esimese eluaasta jooksul reeglipäraselt rongaslutiga on rahustatud, on täiskasvanuna igal juhul juhmim kui see, kes iialgi pole lutti imenud. Seda väidavad briti teadlased ühe uuringu tulemusel, mille kestel 994 täiskasvanud mehe ja naise intelligentsust testiti ja näitajaid nende beebipõlve harjumustega võrreldi.

Lutiimejate intelligentsus oli 16% madalam mittelutitajate omast. Küsimusele, kui suures ulatuses võib intelligentsus olla kaasa sündinud ja kui palju kasvatatav, sõltumata mistahes lutiimemisest, jäid teadlased võlgu, märkides ainult, et see on vaieldav. Aga testi tulemuste arutusel toodi välja niisugused seisukohad:

* Luti-beebide intelligentsuse areng on madalam sellepärast, et vanemad rahustavad last lutiga, viitsimata temaga rohkem rääkida ja suhelda, mistõttu nii lapse mõis­tus kui kõne areng pidurdatud saab.

* Luti-beebid on juba sünnipäraselt vähem intelligentsed, kuna rahulduvad elava suhtlemise asemel lutiga; vastupidiselt terasematele, kes end nii primitiivselt „ära osta” ei lase ja karjuvad, kuni neile „elavat” tähelepanu pakutakse.

Siiski arvasid uurijad, et intelligentsus sõltub veel ka järgmistest faktoritest:

* Mida vanemad on vastsündinu õed-vennad, seda vähem intelligentseks ta täiskasvanuna kujuneb. Sest vanematel lastel pole liiga väikesega huvitav suhelda ning nad tegelevad temaga vähem, mistõttu viimane ka vähem ja aeglasemalt areneb.

* Inimese intelligentsus on seda kõrgem, mida vanem on ema tema sündimise ajal. Vanematel emadel on rohkem kohusetunnet ja kaastunnet: nad ei suuda beebit hetkekski tähelepanuta, ammugi siis lohutamatult karjuma jätta ja tegelevad temaga üldse rohkem kui noored emad.

Kõigele ülaltoodule lisaks väidavad arstid, et sõltumata kaasasündinud intelligentsusest mõjub lapse vaimsele arengule kõige positiivsemalt see, kui nii ema kui isa temaga just esimesel eluaastal võrdlemisi palju tegelevad ja suhtlevad. Sest just esimene eluaasta on aeg, mil tulevase täiskasvanu intelligentsusele alus pannakse. Ja mida tugevam on vundament, seda uhkem ja funktsionaalsem hoone sellele ehitatakse.

 MAAJA