Euroopa Liidu torunormid

1 minutit lugemist

* Toru valmistatakse pikast august, mis ümbritsetakse metall- või plastkestaga. Toru auk ja seda ümbritsev kest peavad olema ühepikkused, et auk torust välja ei ulatuks.
* Toru sisemõõt peab olema välismõõdust väiksem, vastasel juhul jääb auk väljapoole kesta.
* Torus on tarnimise ajal õhk, mis hiljem asendatakse muuga – vee, auruga jne.
* Metalltoru tarnitakse ilma roosteta. Roostega kaetakse toru tarnimiskohal.
* Mõned torutarnijad katavad torud roostega juba oma laos ja nii säästetakse tarnimiskohal aega.
* 153 m pikkuste ja pikemate torude kummalegi otsale kantakse tekst „Pikk toru“, et kõik teaksid, et tegemist on pika toruga.
* 3,2 km pikkustele ja pikematele torudele kantakse tekst „Pikk toru“ ka toru keskele, et ei oleks vaja kõndida toru teise otsani kontrollimaks, kas tegemist on pika toruga.
* Torunurkasid tellides tuleb märkida, kas nurk on vasak- või parempoolne, üla- või allasuunaline. Vastasel juhul võib juhtuda, et torunurk paigaldatakse valesti.
* Torusid tellides tuleb märkida, kas tegemist on tasase maa, vastumäe või allamäe toruga. Kui allamäe toru ajada segamini vastumäe toruga, hakkan näiteks vesi vales suunas voolama.