Taani kogemus: kriminaalsed sissetungijad on riigile suureks probleemiks

3 minutit lugemist

Taanis võeti hiljuti vastu seadus, millega lihtsustati illegaalsete immigrantide väljasaatmist riigist.
Taani justiitsministri Søren Pape Poulseni  (Konservatiivne Rahvapartei) sõnul on kriminaalsed migrandid riigi jaoks suureks probleemiks. Erinevalt paljudest teistes Lääne-Euroopa riikidest on aga Taani poliitikud otsustanud seda probleemi mitte ilustada ja varjata.
Taani ajaleht B.T. vahendab, et hiljuti avaldatud andmete kohaselt on kõige kriminaalsemaks grupiks Somaaliast pärit immigrandid. 2014-2018 aasta jooksul mõisteti süüdi 916 somaallast, mida on 3,6 korda rohkem kui samas vanuses ja sissetulekuga Taani päritolu meeste puhul. Somaallastele järgnevad iraaklased ja türklased.
„Andmed näitavad selgelt, et kriminaalsed immigrandid on toonud kaasa suure probleemi, mida meie ühiskonnas olema ei peaks,“ ütles justiitsminister Taani valitsuse migratsioonipoliitikat selgitades.
Parlamendiliige Peter Kofod parempoolsest Taani Rahvaparteist kommenteeris statistikat järgmiselt: „Tegemist on päris
karmide numbritega ja need kinnitavad seda, millele Taani Rahvapartei on juhtinud tähelepanu juba aastaid – Taani seisab silmitsi tõsise väljakutsega, mille on kaasa toonud immigratsioon mitmetest Aafrika ja Lähis-Ida riikidest. Asi on traagiline ja me peame sellega tegelema. Me peame saatma need inimesed tagasi nende kodumaale ja me ei tohi võtta vastu uusi. Olgu see meile õppetunniks pärast liiga paljusid aastaid, mil Taani ja teised Lääne-Euroopa riigid on võtnud vastu liiga palju immigrante teatud piirkondadest.“
2018. aastal pöördus Taani migratsiooniminister Inger Støjberg immigrantide, eriti somaallaste, poole, kutsudes neid üles naasma oma kodumaale: „Kui te ei vaja enam meie kaitset ja teie elu ning tervis ei ole kodumaal, pean eriti silmas Somaaliat, enam ohus, siis peate te, loomulikult, naasma oma koju ja ehitama üles seda riiki, kust te olete tulnud.“
„Probleem on aga selles, et on riike, kuhu me ei saa inimesi deporteerida. Nende hulgas ka näiteks Somaalia ja Süüria,“ rääkis Lotte Rod, Taani Sotsiaalliberaalsest parteist, ehkki ka liberaalid nõustuvad põhimõtteliselt kriminaalide väljasaatmisega.
Taani statistikaameti andmetel on 2019. aasta seisuga ligi 13% Taani kogu rahvastikust (5,8 miljonist 800 000) immigrandid ja nende järeltulijad. Neist 800 000-st on mitte-lääne päritolu 500 000.

Juuni 2019

Taani eksminister: üha jõhkramaks muutuv kuritegevus põhineb sisserändel, lahenduseks on väljasaatmine

Taani endise immigratsiooni- ja integratsiooniministri Inger Støjbergi sõnul on massiline immigratsioon teinud Taanile rohkem halba kui head.
Støjberg tõi Taani lehes B.T. avaldatud arvamusloos välja mitmeid immigratsiooniga seotud probleeme, muuhulgas ka kasvavat kuritegevust ja jõukude vägivallatsemist.
„Mitte Lääne riikidest pärit immigratsiooniga seotud väga selge probleem on kuritegevus. Kurjategijate hulgas on immigrantide osakaal väga suur,“ kirjutas ta ja lisas, et sama seis on ka Taani vanglates. „Mitte Lääne riikidest tulnud immigrantidest ja nende järeltulijatest kurjategijate protsent on võrreldes nende tegeliku osakaaluga Taani rahvastikust 225.“
Selle aasta alguses avaldas mõttekoda Unitos raporti, mille kohaselt on Somaalia päritolu meestel väga suur kalduvus kuritegelikule käitumisele. Ligi 62% alla 30-aastastest Somaalia meestest on mõistetud süüdi mõnes kuriteos. Liibanoni immigrantide puhul oli see osakaal 60% ja marokolastel 52%, Taani põliselanike puhul aga 18%.
Støjberg märkis ka, et kuriteod muutuvad järjest jõhkramaks, toimub üha rohkem suvalisi rünnakuid ja tulistamisi. Støjbergi väitel kasutavad Taani immigrantide jõugud ära kodutuid, sundides neid müüma narkootikume, pressides neilt välja toetusrahasid ja vastuhaku korral on tulnud isegi ette inimeste sõrmede mahalõikamist. „On täiesti skandaalne, et ühiskonna kõige haavatumaid koheldakse selliselt ning see näitab selgelt nende sisserändajate küünilisust ning korra ja austuse puudumist ülejäänud Taani ühiskonna suhtes,“ ütles ta.
Støjbergi sõnul on olukorra lahendamiseks vaid üks võimalus: Taanist väljasaatmine. Igasuguseid erinevaid rehabilitatsiooniprogramme pidas ta immigrantidest gängiliikmete puhul mahavisatud vaevaks. „Nad naeravad meie üle, kui meie, oma parimas usus, üritame neid integreerida ühiskonda, sest tegelikult on asi just nimelt selles, et nad ei taha olla osa Taanist,“ kirjutas Støjberg. „Kuid irve nende näolt kaob ja asendub meeleheite ning pisaratega kohe, kui nad istuvad kohtupingis ja neid ähvardab maalt väljasaatmine.“

Uued uudised, 27. aug. 2020

NB! Loe ka:
Ema Angela: „Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, mina tahan teile hingamist saata.”