Oli aasta 1907

10 minutit lugemist

JAANUAR
1. Briti Saksamaa referent sir Eyre Crowes avaldab oma memorandumi: Saksamaa poliitika eesmärgiks on hegemoonia saavutamine Euroopas ja kogu maailmas.
2. Prantsusmaal jõustub kiriku riigist lahutamise seadus. Mitu vaimulikku võetakse vastusele keelatud kohtades missa pidamise eest. Samuti vabastatakse ametist linnapead, kes seadusevastaselt lasksid koolidesse üles panna krutsifiksid.
20. Šveitsis toimunud rahvaküsitluse tulemusel selgub, et jumalakartlikud šveitslased ei soovi kiriku riigist lahutamist.
21. Algavad Vene duuma valimised.
25. Eestis tühistatakse avalike raamatukogude jaoks kehtestatud keelatud raamatute nimestikud.
28. Nikolai II teatab Hiina keisrile Vene valitsuse otsusest viia Mandžuuriast oma väed lubatust varem välja. (22. märtsil lahkuvad viimased väeüksused Harbinist).

Boston 1907.

VEEBRUAR
2. Revolutsioon Argentinas.
9. Ameerika Mereväeakadeemias viiakse õppeainena sisse saksa keel.
17. Antiklerikaalsed meeleavaldused Itaalias seoses Giordano Bruno surma-aastapäevaga.
21. President Theodore Roosevelt kirjutab alla immigratsiooniseadusele. Pearaha suurendatakse kahelt dollarilt neljale.
21. Auriku „Berlin“ karidele sõitmisel hukkub 129 inimest.

MÄRTS
1. Kuningliku ediktiga keelatakse Hispaanias tsiviilabielu.
5. Venemaal avatakse teine duuma (tegutseb 1907. a. juunini).
11. Anarhist tapab Bulgaaria peaministri Nikola Petkowi. Tema järglaseks saab Peter Josef Gudew.
12. Prantsuse liinilaeva „Jéna“ laskemoonakambris toimub plahvatus. Laev hävib täielikult. Hukkub 118 meremeest, 35 saab haavata.
16. Inglismaal Glasgow’s lastakse vette tollal maailma suurim ristleja „Indomitable“.
21. Briti valitsus lükkab järjekordselt tagasi Inglise kanali aluse tunneli projekti. Strateegilisest seisukohast võttes kujutavat tunnel ohtu briti rahva julgeolekule. Juba 1881. a. kirjutas „Times“, et tunnel olevat „küllakutseks invasioonile Inglismaale“. Pealegi ei andvat tunnel ei kaubandusele ega tööstusele mingit märkimisväärset võitu. Tunneli rajamise idee on pärit 1798. aastast ja hiljem tullakse ikka ja jälle selle idee juurde tagasi.
30. Pärast seda, kui vennad Gabriel ja Charles Voisin asutasid 1906. aasta novembris Billancourtis (Prantsusmaa) mootorlennukeid tootva ettevõtte, õnnestus neil selle aasta märtsis sooritada esimene edukas lend endakonstrueeritud lennukil. Katselennuki puhul oli tegemist biplaaniga, mille kaheksasilindriline mootori võimsuseks oli 50 hj. Natuke naljaks on aga see, et lennukeid üritati seeriaviisiliselt toota ajal, kui nad olid alles katsestaadiumis ja nende tehnilised näitajad olid enam kui tagasihoidlikud. Selles firmas töötas ainult üks endine paadiehitaja ja kunsttisler. Vendade lennukeid ostsid hiljem teised firmad, kes tegid tolle lennuaparaadi juures olulisi parandusi ja täiendusi.

APRILL
1. Vene duuma arutab agraarküsimust. Enamus saadikutest pooldab eravalduste säilitamist.
1. Euroopa suurriigid otsustavad, et Marokos võetakse kasutusele traadita telegraaf ja seal hakatakse tootma ka telegraafiaparaate.
8. Viimased jaapani väeosad lahkuvad Mandžuuriast.
10. Taanis kukub läbi valitsuse seaduseelnõu üldiste kohalike valimiste sisseseadmise kohta. Seadus oleks taganud võrdsed valmisõigused nii meestele kui ka naistele.
12. Nikaraagua ja Honduurase vahel puhkenud sõja käigus vallutavad Nikaraagua väed Amapala sadama. Honduurase president põgeneb ühele USA ristlejale.
14. Tugev maavärin Mehhikos purustab peaaegu täielikult Acapulco linna.
18. USA vahendusel sõlmivad Nikaraagua ja Honduras rahu.
25. Briti admiraliteet teatab, et on olemas vaid 26 dokki, mis võivad vastu võtta Dreadnought-tüüpi sõjalaevu.

Ja veel…
Näljahäda Hiinas võtab katastroofilise ulatuse. Ametlike hinnangute järgi nälgib Lõuna-Hiinas umbes 10 miljonit inimest, päevas sureb 5000 hiinlast.

MAI
11. Prantsusmaa ja Saksamaa lepivad kokku intellektuaalse omandi kaitse suhtes.
14. Avastatakse Nikolai II vastu suunatud soldatite vandenõu. Vahi alla võetakse 28 inimest.
17. Vene rahvahariduse minister Peter von Kauffmann teatab duuma ees, et viimaste statistiliste andmete järgi oskab Venemaal lugeda ja kirjutada vaid 29% meestest ja naistest. Selleks, et täituks Peeter Suure unistus – haridus ei ole üksikute privileeg, vaid kogu rahva vajadus, tuleks haridusministeeriumile eraldatud summat seitsmekordistada. Venemaal oli tollal kõigest 9000 põhikooli vajaliku 160 000 asemel.

JUUNI
6. Suurbritannia riigisekretär India küsimustes, John Morley, teeb avalduse, milles selgitab, et Suurbritannia ei saa praegusel ajal mitte mingil juhul oma vägesid Indiast välja viia.
6. Kreeka, bulgaaria ja serbia banded korraldavad Makedoonias suuri rahutusi.
8. Budapestis tähistatakse keiser Franz Josephi kohalolekul tema kroonimise 40-ndat aastapäeva.
10. Prantsusmaa ja Jaapan sõlmivad kokkuleppe, mis peab kindlustama Hiina sõltumatust ja tagama kaubanduse avatust.
10. Prantslane Auguste Lumiére leiutab uue värvifotode valmistamise viisi.
14. Norra Storting lükkab 74 vastu- ja 48 poolthäälega tagasi üleüldise naiste valimisõiguse. Küll aga võetakse 96 poolt- ja 25 vastuhäälega vastu seaduseelnõu, mis lubab valimisõigust neile naistele, kelle mehed või kes ise maksavad makse. Tõenäoliselt suureneb selle seaduse vastuvõtmise korrale valijate arv 300 000 võrra.
15. Hollandi välisminister Tets van Goudriaan avab teise suure rahukonverentsi. Esimene taoline konverents toimus teatavasti 1899. aastal. Teisel konverentsil arutatakse mere- ja maasõja pidamise reegleid. Ühtekokku 12 konventsiooni määravad kindlaks maasõja reeglid. Konventsiooniga ühineb 44 riiki.
16. Tsaar Nikolai II saadab järjekordselt duuma laiali.
26. Semstvo nõuab energiliste meetmete rakendamist üha kasvava anarhia ja revolutsioonilise liikumise ohjeldamiseks.
27. Itaalia senat otsustab kuulutada Garibaldi 100. sünnipäeva rahvuspühaks. Giuseppe Garibaldi (4.7. 1807 kuni 2.6. 1882) oli tähtsamaid Itaalia ühinemise eest võitlevaid poliitikuid.
30. Rahvahääletus Šveitsis Genfis otsustab 7656 poolt- ja 6822 vastuhäälega kiriku riigist lahutamise poolt.

JUULI
1. Oranje vabariik saab omavalitsuse.
1. USAs moodustatakse maailma esimene lennueskadrill. Vendadele Wright’le antakse tellimus konstrueerida lennuk, mis oleks töökindel, hästi juhitav, arendaks ja suudaks säilitada vähemalt 56 kilomeetrist tunnikiirust. Pärast esialgset ebaedu – esimene taoline lennuk kukkus katsetamisel alla – õnnestus lõpuks ehitada esitatud nõetele vastav lennuk.
4. Paavst Pius X mõistab oma dekreedis hukka kõik modernistlikud tendentsid teoloogias.
4. Kogu Itaalias tähistatakse Guiseppe Garibaldi 100. sünnipäeva.
5. Itaalia senat võtab vastu seaduse pühapäeva puhkepäevaks kuulutamise kohta. Edaspidi on kõigile ametnikele ja töölistele vabrikutes ning ärides ette nähtud 24-tunnine puhkepäev.
5. Guatemalas toimuvad massilised arreteerimised seoses atentaadikatsega presidendile.
14. Prantslane Lucien Petit-Breton võidab 1907. aasta Tour de France’i, mille kogupikkus on üle 3000 km.
28. Kalandusalane kokkulepe Venemaa ja Jaapani vahel. Jaapanlased tohivad nüüd Jaapani, Ohoota ja Beringi meres kalu püüda, kuid neil on keelatud püüda merisaarmaid ja hülgeid.
29. Inglismaal Brownsea saarel Dorsetis avatakse noortelaager. Kindralleitnant Robert Baden-Powelli juhtimisel harjutab 20 poissi maastikul orienteerumist, puid langetama, sõlmi siduma, lõket süütama, öösel teed leidma ja veel palju muud. Powell ei tahtnud mitte ainult noorte vaba aja veetmise eest hoolitseda, vaid eelkõige pidas ta silmas sellises laagris omandatud praktiliste oskuste tähtsust. Tema meelest pidid sellised teadmised aitama inimest igas olukorras. Sellest laagrist saigi alguse rajaleidjate liikumine.

AUGUST
2. Hiina avab Mandžuurias seitse linna rahvusvaheliseks kauplemiseks.
3. Kuningliku dekreediga kuulutatakse ka Portugalis pühapäev puhkepäevaks.
3. Saksamaal Swinemündes liinilaeva „Deutschland” pardal kohtuvad keiser Wilhelm II ja tsaar Nikolai II.
8. 125 semstvo liiget nõuavad üleüldise koolikohustuse kehtestamist.
14. Wilhelm II ja Inglise kuningas Edward VII kohtuvad Wilhelmshöhes Kasseli lähedal.
17. Stuttgartis toimub rahvusvaheline sotsialistide kongress. Teemaks on militarism ja koloniaalpoliitika.
18. Samas Stuttgartis toimub esimene rahvusvaheline sotsialistlik naiste konverents.
18. Venemaa ja Inglismaa vahel sõlmitakse pakt mõjusfääride jaotamisest Iraagis, Afganistanis ja Tiibetis.
21. Tsaarivastasest vandenõust osavõtnutele määratakse surmanuhtlus.
25. USAs kaalutakse võimalust müüa Filipiinid Jaapanile. Alalised rahutused Filipiinidel on USA-le suureks koormaks.
31. Peterburis kirjutatakse alla Briti-Vene kokkuleppele mõlema poole huvide jagamise kohta Aasias. Pärsia jagatakse „huviliste“ vahel järgmiselt: riigi põhjaosa jääb Venemaa huvisfääri, kaguosa aga inglastele. Venemaa loobub oma huvidest Afganistanis ja Suurbritannia viib Tiibetist välja oma sõjalise missiooni. Nimetatud kokkulepe kõrvaldab kaua aega mõlema riigi vahel valitsenud vastuolud. Venemaa loodab tänu kokkuleppele edaspidi Suurbritannia toetusele merekitsuse küsimuses, Suurbritannial on aga õnnestunud venelasi Pärsia lahest ja India piiridest eemal hoida.

Ja veel…
* Saksa õpetaja Richard Schirrmann asutab esimese noortele mõeldud odava öömaja. Altenas muudab ta mõned oma kooli klassid ööbimispaikadeks, tuues sinna õlekotte. Kuigi selline öömaja on ilma igasuguste mugavusteta, on ta oma odava hinna pärast kättesaadav neile õpilastele, kes tahaksid koolivaheajal reisida. Schirmanni eesmärk on luua Saksamaal selliste öömajade võrk. Jugendherberg – sellise nime all tuntakse praegusel ajal Saksamaal noorte odavaid hotelle.
* USA Hurley Machine Corpration turustab esimese elektrilise pesumasina, mille on konstrueerinud Alva J. Fisher ja mille nimeks sai Thor (patenteeritud 1909). Henkeli kompanii Saksamaal toodab esimese pesupulbri Persil.

SEPTEMBER
7. Järjekordsed juudipogrommid Venemaal, seekord Odessas.
7. Vene avalikkust teeb rahutuks koolerasse nakatumise sagenemine.
14. Venemaal algavad uue duuma valimised.
19. Mehhikos Encarnacionis põrkavad kokku kaubarong ja ekspress. Mõlema rongi vedurid ja reisirongi esimesed vagunid purunevad täielikult. 63 hukkunut, 43 vigastatut.
25. Aasta kõmulisim pulm. Saksi kroonprintsess Luise (24), kes lahutati 1903. a. seoses abielurikkumisega, abiellub oma armukese, itaalia pianisti ja helilooja Enrico Tosselliga (sünd. 13.3. 1883). See abielu ei anna mitte ainult kõneainet „peenemale“ seltskonnale, vaid ka paljud literaadid „õnnistavad“ seda ühendust.
26. Uus-Meremaast saab faktiliselt iseseisev riik, kuigi riigipeaks jääb Briti monarh. Nii Uus-Meremaa kui Austraalia saavad dominiooni staatuse.
30. Saksamaal avaldatakse liiklusõnnetuste statistika. Ühe aasta jooksul (alates 1. okt. 1906) on Saksamaal saanud surma 13 veoautojuhti. Üldse hukkus aga liiklusõnnetustes 143 inimest. (1981. aastal sai Saksa teedel ja tänavatel surma 11 900 inimest).

Ja veel…
Ameerika laevad „Virginia“ ja „Connecticut“ varustatakse firma Forest Radio Telephone Companie raadiosaatjatega, mille abil on võimalik pidada raadiosidet kuni 34 km kaugusele.

OKTOOBER
15. USAs Fontanet’i linnas purustab püssirohuvabrikus toimunud plahvatus hoone peaaegu täielikult.
24. Itaalias Kalaabrias purustab tugev maavärin mitu küla.
26. Venemaa ja Saksamaa sõlmivad kokkuleppe Läänemerel status quo säilitamises ja teineteise huvide arvestamises.
27. Venemaal toimuvad järjekordsed duuma valimised.
29. Türgi pöördub Euroopa võimude poole, kuna bulgaaria ja kreeka banded teravdavad Makedoonia küsimust.

NOVEMBER
8. Esmakordselt kantakse telegraafi teel üle fotograafiline kujutis. Prof. Arthur Korni leiutatud faksimiilesaatja ehk fototelegraafi abil on võimalik pilte täpse jäljendina sidekanali kaudu edastada. Õigused fototelegraafi kasutamiseks omandasid esimestena Pariisi ajaleht „L’Illustration“ ja Londoni „Daily Mirror“, kes võtsid uudse leiutise ka kohe kasutusele. 8. nov. toimus foto esmakordne edastamine fototelegraafi abil. 5,5×7,5 cm suuruse foto Pariisist Londonisse saatmiseks kulus veealuse kaabli kaudu 12 minutit. Järmisel päeval avaldati see foto suurendatud kujul ajalehtedes. Tegemist oli kuningas Edward VII päevapildiga. Mõlema väljaande toimetused otsustasid, et hakkavad edaspidi veelgi intensiivsemalt fotosid vahetama.
10. Saksa keisripaar saabub Londonisse. 15. nov. annab Oxfordi ülikool (pugemise mõttes?) Wilhelm II-le audoktori tiitli.
13. Esimese helikopteri edukas katsetamine. Lennuaparaadi konstrueeris jalgrattakaupmees Paul Cornu.
16. Oklahomast saab USA 46. osariik.

Ja veel…
Ameerikas hakkab ilmuma esimene menukas koomiksiseeria. 15. nov. avaldab „San Francisco Chronicle“ Bud Fisheri koomiksi „Mr. A. Mutt“. Koomiks ilmub tänase päevani.
Henri Farmani biplaan saavutab katselennul Issy-les-Moulineaux’is „fantastilise“ 88-kilomeetrise tunnikiiruse.

DETSEMBER
3. Seoses keelatud miitingutest osavõtmisega heidetakse Kiievi ülikoolist välja 800 üliõpilast ja peaaegu kõik naisüliõpilased.
6. Mitmes USA kaevanduses toimunud plahvatuste tagajärjel hukkub palju kaevureid.
8. Surnud Rootsi kuninga Oskar II järglaseks saab Gustav V.
10. 1907. aasta Nobeli preemia saavad: Joseph Rudyard Kipling (Suurbritannia) kirjandus, Charles Louis Alphonse Laveran (Prantsusmaa) meditsiin, Albert Abraham Michelson (USA) füüsika, Eduard Buchner (Saksamaa) keemia. Rahupreemia saab patsifist Ernesto Teodoro Moneta (Itaalia) ja inimõiguslane Louis Renault (Prantsusmaa).
14. Peterburis toimunud kohtuprotsessil mõistetakse 38 soldatit tsaarivastase vandenõu eest sunnitööle.
16. Suurem osa USA sõjalaevastikust sõidab merele, et demonstreerida Ühendriikide mereväe võimsust.

Moes domineerivad pilkupüüdvad daamikübarad
Kui sajandivahetusel kandsid naised veel väikseid kübaraid,  mis olid kaunistatud lindikese, kunstlillede või tikandiga, siis alates 1907. aastast muutub kübar silmatorkavamaiks rõivaartikliks. Moodi tulevad suled, ilma milleta ei saa enam ükski kübar läbi. Kaelas kantakse aga sulgedest boad. Moemetropol Pariis pakub aga daamidele esmakordselt püksseelikut. Pariisi mood näitab 1907. a. esmakordselt püksseelikut.

Ja veel…
Gruusias Tbilisis röövib 28-aastane terrorist Jossif Džugašvili (Stalin) relvastatud kallaletungi ajal riiklikust rahatranspordist 375 000 rubla oma bolševikepartei toetamiseks ja peidab end seejärel ühte observatooriumisse.

Tunnuspildil: Vene tsaar Nikolai II ja Saksa keiser Wilhelm II Saksa liinilaeva „Deutschland” pardal 3. augustil 1907. (Koloreritud foto.)

©Peter Hagen