Armastuseta seks ei kahjusta psüühikat

0 minutit lugemist

USA teadlased tegid kindlaks, et noortel, kes harrastavad juhuslikke seksuaalsuhteid, ei esine püsisuhtes olevatest eakaaslastest rohkem psühholoogilisi probleeme. Minnesota ülikoolis korraldatud uuringus osales 737 naist ja 574 meest, kelle keskmine vanus oli 21 aastat. Noortelt küsiti nende seksuaalkäitumist ja emotsionaalset heaolu puudutavaid küsimusi. Seksuaalselt aktiivsetest vastajatest 55 protsenti ütles, et nende viimane vahekord oli toimunud inimesega, kellega nad kohtamas käivad. 25 protsenti oli seksinud abikaasa, kihlatu või elukaaslasega ning 12 protsenti oli olnud vahekorras emotsionaalselt lähedase isikuga, kellega nad aga kohtamas ei käidud. 8 protsenti noortest ütles, et seksis viimati juhusliku partneriga, kusjuures selle variandi valinute seas oli mehi kaks korda rohkem kui naisi. Osalejate vastuseid analüüsides selgus, et juhusliku seksuaalpartneri valik ei avaldanud noorte emotsionaalsele heaolule ja vaimsele tervisele mingit negatiivset mõju. Uurijad rõhutasid siiski, et juhusuhted võivad kahjustada füüsilist tervist ning seda sõnumit tuleks ka edaspidi noorte seksuaalhariduses rõhutada.