„Tsaar-Nälg“ – Venemaa põline valitseja

1 minutit lugemist

Kuigi luuleridades ja lauludes on ülistatud emakese-Venemaa jõukusest, on Tsaar-Nälg valitsenud Venemaad sajandite vältel. 19. sajandil on neid üles täheldatud üle kahekümne nälja-aasta. Kuid kõige hirmsamaks kujunes 1891.–1892. aasta näljahäda, mida rahvasuus hakati kutsuma „Tsaar-Nälg“.

Venemaad kimbutas krooniline häda: rahvale ei jätkunud leiba. See tabas süstemaatiliselt riigi lõuna- ja põhjaosa. Nälg oli tööstuspiirkondades ja külades. Ikaldusaastail haaras nälg terveid kubermangusid ja kraisid. vaevlesid miljonid õnnetud ja vaesunud, paljud hukkusid.
Näljahädade põhjuseid oli mitmeid. Madal agraarkultuur – enam kui pool haritavast põllumaast oli puruvaese talurahva valduses, kellel polnud võimalusi intensiivseks maaharimiseks ja kui rahvastik kasvas, siis toiduainete tootmine jäi endisele tasemele. Põlluharimine oli arhailisel tasemel – kasutati puidust äkkeid ja peale sõnniku muid väetiseliike ei tuntud. Samuti oli sordiaretus venelase jaoks tundmatu mõiste. Kuid peamist rolli mängis siiski heitlik kliima – näljahätta sattunud kubermangudes oli viljasaak kasin ka palju arenenumates mõisamajapidamistes. 1890.–1891. aasta talv oli pakaseline ja lumevaene – mis tõi kaasa külvatud talivilja ikalduse. Sellisele talvele järgnenud kevad ja suvi olid põuased – oli kubermange, kus ei sadanud maha mitte piiskagi. Külvid kuivasid täielikult. Lõuna- ja kagurajoonides süvendasid põuda veel ka kuivad tuuleiilid, mis pühkisid minema viljarikka pinnase. Kannatada said 27 kubermangu 97-st. Eriti rängalt tabas ikaldus Nižni Novgorodi, Kaasani, Voroneži, Tambovi ja Samaara kubermange – kohati hävines seal leivavilja saak täielikult. 1891. aasta viljasaak oli viimase 32 aasta halvim ja võrreldes eelneva aastaga vähenes tervelt 29%. Ikalduse all kannatavates regioonides elas 40 miljonit inimest, mis oli 1/3 kogu riigi rahvastikust ja tervelt pool riigi talurahvast.

Edasi loe aprilli „Maajast”. Jätkuvalt pidu ka katku ajal!

MAAJA

NB! Seoses üleüldise koroonapaanikaga võib ajakirja „Maaja” ostmisel probleeme tekkida, sest mõnes kaubandukeskuses on ka R-kioskid suletud. Küll on ajakiri aga müügil bensiinijaamades ja Prisma ja Selveri ajakirjandusletis.
Rimist pole mõtet „Maajat” otsida, sest see ülivaga kaubanduskett meie ajakirja müügile ei võta. Sellises olukorras on palju mõttekam ja mugavam ajakiri meie kodulehekülje kaudu tellida.

0

Your Cart