Saksa tippadvokaat kaebas Merkeli saksa rahva kallal toimepandud genotsiidi (Völkermord) eest kohtusse

1 minutit lugemist

Saksa Liitvabariig põhiseadus
Artikkel 16a

(1) Poliitiliselt tagakiusatutel on õigus varjupaigale.
(2) Lõikele 1 ei saa tugineda keegi, kes siseneb Euroopa ühenduste liikmesriigist või muust kolmandast riigist, kus on tagatud pagulaste õigusliku seisundi konventsiooni ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni kohaldamine. Euroopa ühendusest väljaspool asuvad riigid, mis vastavad 1. lõike nõuetele, on määratletud seadusega, mis nõuab Föderaalnõukogu nõusolekut. 1. lõike juhtudel võib viibimise lõpetamise meetmeid rakendada sõltumata selle peale esitatud apellatsioonkaebusest.

Oma avalduses kriminaalasja algatamiseks Angela Merkeli ja tema ametlike kaastöötajate vastu „osalemises saksa rahva kahjuks sooritatud genotsiidis“ (wegen Beteiligung am Völkermord zum Nachteil der deutschen Völker), äratas autoriteetne saksa advokaat Wilfried Schmitz avalikkuse suurt tähelepanu.
„On ajaloo huvides, et lõpuks ometi saadaks selgus sündmuste taustas ja selles, kes vastutavad 2015. aasta augusti lõpus ja septembri alguses piiramata sisserände võimaldamise eest,“ selgitab parteitu inimõiguslane Schmitz oma kriminaalasja algatamise avalduses.
Oma avalduses põhjendas advokaat genotsiidi viitega Saksa karistuseadustikule  (VStGB – Völkerstrafgesetzbuch) § 6 lõikele 1 Nr. 3:
„Kes tahtlikult rahvuslikku, rassilist, religioosset või etnilist gruppi kui sellist täielikult või osaliselt hävitada, seab grupi tingimustesse, mis soodustavad selle füüsilist lagunemist või põhjustab seda osaliselt, karistatakse eluaegse vanglakaristusega.“
Avalduses kriminaalasja algatamise kohta dr. Angela Dorothea Merkeli, samuti kõigi tema kaastöötajate ja saksa ametnike vastu, kes kantsleri saksa rahva huve kahjustavas tegevuses osalesid.
Kriminaalasja algatamise ettepanek, mis tuginev Saksa karistusseadustiku (VStGB) 6 lõikele 1 Nr. 3 on edastatud Karlsruhes asuva Liidukohtu (Bundesgerichtshof – BGH) peaprokurörile dr. Peter Frankile.

NB! 2018. aastal läks pagulaste poputamine-kussutamine saksa rahvale maksma 23 miljardit eurot!

15. mai 2019

0

Your Cart