Muammar Gaddafi 23 surmapattu

1 minutit lugemist
 1. Bensiini liiter oli veest odavam – 0.14 $
 2. Vastabiellunutele anti 64 000 $ korteri ostuks
 3. Tasuta haridus ja arstiabi
 4. Igale pereliikmele maksis riik aastas 1000$ dotatsiooni
 5. Töötutoetus oli 730 $ kuus
 6. Sulges NATO baasid
 7. Meditsiiniõe palk oli 1000 $ kuus
 8. Iga lapse sünnipuhul maksti 7000 $
 9. Ettevõtluse alustamiseks anti ühekordset materiaalset toetust 20 000 $
 10. Suured maksud ja lõivud olid keelatud
 11. Sisemajanduse koguprodukt oli 14 192 $ elaniku kohta
 12. Hariduse omandamine ja stažeerimine välismaal oli riigi kulul
 13. Lasterikastele peredele sümboolsete hindadega toidupoodide kett
 14. Realisatsiooniaja ületanud kauba müügi eest suur trahv ja vahistamine
 15. Osa apteeke oli tasuta
 16. Ravimite võltsimise eest oli ette nähtud surmanuhtlus
 17. Puudus korteriüür
 18. Elanikkonnale elekter tasuta
 19. Alkoholi müük ja tarvitamine keelatud – „kuiv seadus”
 20. Protsendita laen korteri või auto ostmiseks
 21. Kinnisvara maaklerite (spekulantide) teenused keelatud
 22. Auto ostust 50 % maksis riik, Rahvuskaarti võitlejail 65 %
 23. Tulles võimule, ajas Gadaffi riigist välja välismaised korporatsioonid.
  Peale selle:
  – Alles tema valitsemise ajal said Liibüa lõunaosa neegrid inimõigused
  – Tema 40 aastase valitsemise ajal kasvas riigi elanikkond 3 korda
  – Laste suremus vähenes 9 korda
  – Eluiga kasvas 51.5 aastalt 74.5 aastani
  – Gaddafi võttis vastu otsuse viia riik välja Maailmapanga finantssüsteemist ning seda soovisid järgida veel 12 araabiamaad.

Ja nüüd on see riik paisatud täielikku hävingusse…

0

Your Cart