Immigratsiooniekspert: Merkeli pagulaspoliitika on katastroof

1 minutit lugemist

Immigratsiooniekspert Ralp Ghadban on avameelselt kuulutanud Saksamaa immigratsioonipoliitika täiesti ebaõnnestunuks. „Mitte ühelgi maal ei ole multikultuursus funtsioneerinud“, nendib sünnipäralt Liibanonist pärit ekspert 18. aprillil 2016 ajakirjale Junge Freiheit antud intervjuus.

„Selles ideoloogias on peidus mõtlemisviga, mida paljud sakslased ei suuda mõista. Multikultuursus säilitab erinevused, see omakorda hoopis tõkestab integratsiooni.“
Süüdi selles on poliitikud, meedia ja ühiskond: „Kogeme ebasümmeetrilist arengut: Sakslased avanevad järjest suuremas ulatuses, moslemid aga sulguvad endasse üha enam,“ hoiatas Ghadban. Meie põhiõigusi piirava kultuuri vastu on vaja võidelda.

Riik on täiesti võimetu suurperede probleemiga tegelemisel
Kriminaalsed suurpered on multikultuurse poliitika tulemuseks. Eriti palju selliseid suurperesid on Berliinis, Frankfurdis ja Essenis. Saksamaa sugune liberaalne ühiskond ei suuda vastu hakata sellistele suurperedele. „Kui mõni suurpere kriminaliseerub, siis saksa ühiskond ja riik on sellisel juhul peaaegu täiesti abitu“, hoiatas klannide-ekspert.
Islamistlikud klannid erinevad ülejäänud kuritegelikest ühendustes oma erilise julmuse ja jõhkrusega. „Selle põhjused on nende kultuuris“, nentis immigratsiooniekspert, kes varasemalt töötas sotsiaaltöötajana diakoonia-asutuses. Üks pilk araabiamaailma suunas on piisav: „Seal on riik hästi brutaalne, aga kui ta selline ei oleks, siis oleks sealne ühiskond veelgi jõhkram.“ Lahenduseks soovitab Ghadban hästi kontrollitud immigratsiooni.
Vajame immigratsiooniseadust, mille järgi võetakse riiki vastu vaid selliseid inimesi, keda ühiskond tõesti vajab ja keda suudetakse integreerida. Selle jaoks vajatakse väga selgeid ja arusaadavaid reegleid, mida immigrandid peavad ka järgima!

Ida-eurooplased kaitsevad Saksamaad
Pagulaskriisi kirjeldab islamiuurija „katastroofiks“. See on „tagajärg Merkeli täiesti mõtlematult tehtud otsusest“. Kantsler lasi riiki sisse miljon inimest ilma mingi plaanita. Ghadban kirjeldab seda sõnaga „hullumeelne“. Lisaks on Merkel rikkunud kõiki võimalikke seadusi ja seadnud ohtu Saksamaa suveräänsuse. Saksa valitsuse asemel kaitsevad hoopis Ida-euroopa riigid Saksamaad.
„Saksamaa valitsus vaid kogub moraalipunkte ja laseb teistel teha enda eest musta tööd. Loen seda täiesti moraalituks“, ütles Ghadban.

Aprill 2017

Vt ka internetis: List of Islamic Terror Attacks (alates 2001. aastast)

0

Your Cart