HALTUURA! HALTUURA! 18. nov. Tallinnas mängitava „Luikede järve” muusika tuleb fonogrammilt!

7 minutit lugemist

NB! Loe loo lõpust ka Tarbijakaitse vastust minu kaebusele!

Sattusin minagi reklaami õnge ja ostsin kaks piletit St Peterburi kuulsa Maria teatri balletile „Luikede järv”, mida esitatakse 18. novembril 2019 Tallinnas Alexela kontserdimajas Solarise keskuses – saalis, mis on taolise etenduse jaoks täiesti sobimatu.

Reklaam oli vägev, seekord hüppab ja kargab laval tavapärase 16–23 luige asemel terve luikede parv – 48 tantsijat.
Kuid siis tekkis mul kuri kahtlus. Reklaamis ei olnud kusagil mainitud dirigendi nime, mis peaks nii suurejoonelise ja taevani kiidetud etenduse puhul olema elementaarne. Ja ei ole neil tibladest halturtsikutel häbi küsida piletite eest parteris 39.90–84.90 €!, samas kui parimad kohad Saku Suurhallis 5. juunil 2014 toimunud Andre Rieu kontserdile maksid „kõigest” 74 €. Kusjuures ei laulud ega kontsert ise tulnud vanalt healt lindiga magnetofonilt, pärit aastast 1962.

Selline näeb välja kuulsa St Peterburi Maria teatri Tallinna külalisetenduse jaoks mõeldud orkester peadirigent Maxim Lentovitš Magnitofonovitši juhatusel.

Klassikalise teatrietenduse puhul on selline haltuura professionaalse (?) Maria teatri puhul ennekuulmatu ehk teisisõnu häbematuse ja nahaalsuse tipp! Ooperit ja balletti on läbi aegade saatnud elav orkester, mis on iseenesestmõistetav, kusjuures etenduse A ja O on DIRIGENT! Seekord on siis dirigendiks Maxim Magnitofonovitš, keegi anonüümne tibla, kes õigel ajal maki sisse ja välja lülitab. Sain selle häbematu haltuura korraldaja kontaktandmed (Destenent OÜ; www.studio-illusion.com; tel 555 14 868 – tegelenae räägib ainult vene keeles) ja küsisin, kas vastab tõele linna peal liikuv kuulujutt, et 18. „Luikede järve” saadab makilt tulev fonogramm. Hea vähemalt, et mitte vändaga grammofoni saatel – see tuleks veel odavam! Oleks vähemalt aus olnud reklaamis mainida, et tegemist on fonogrammiga, papist ja plastmassist tantsijaid aga liigutatakse nööride ja trosside otsas. Minu pärimise peale vastas tundmatu „impressaario”, et Alexela kontserdimaja nii väikeses saalis ei ole orkestri jaoks ruumi, aga muidu pidi etendus igati tasemel olema. Ma küsisin, et miks ei renditud suuremat saali, näiteks Vene Kultuurikeskust (endine Ohvitseride maja), Saku Suurhalli või Estonia teatrit, ei osanud „impressaario” midagi kosta, samas on piletihinnad rohkem kui soolased. Nõukogude ajal oleks selline odav, labane ja publikut pettev haltuura olnud mõeldamatu, selle korraldajad pikema jututa Siberisse tinakaevandusse saadetud või ilma kohtuta maha lastud. Vähe sellest, et meie vähenõudlikuks ja kõige ja kõigi suhtes leplikuks muutunud alandlikult määgivad lambad mugivad hea isuga Hollandi plastmassist tomateid ja ilma igasuguse maitseta pooltooreid lõunamaised puuvilju nii et lõuad valutavad, siis nüüd hakkavad neid labaseid kaubanduslikke trikke leplikele lammastele kaela sokutama ka kunagi kuulsad Vene teatrid. Miks mitte, kui lolle lambaid leidub – ja nende puuduse üle juba kurta ei saa!

„Luikede järv” Tallinnas Alexela kontserdimajas 18. novembril.
Etendus kõigile, kes naudivad vana hea lindimaki helisalvestist.
Maria teatri peadirigent: Milaano dirigentide konkursi laureaat Maxim Magnitofonovitš, reviiserite sisse- ja väljalülitaja kohustes
Esime viiul: Sony reviiser
Puhkpillide rühma juht: Yamaha reviiser
Keelpillide rühma juht: Samsungi reviiser
Harv, trummid ja triangel: LG reviiser
Impressario: tundmatu halturtsik

St Peterburi Maria teatri orkester täies koosseisus, mida on võimalik näha ja kuulda 18. novembril 2019 Tallinnas Alexela kontserimajas „Luikede järve” etendusel. Fotol: orkestri esimene viiuldaja Ksenja Plastinka Grammofonovna.

Etenduse lõpus ärge unustage peadirigenti lavale kutsuda, teda rohkete lillesülemitega austada, Sony, Yamaha ja Samsungi reviiseritele ja kõlaritele aplodeerida! Samuti tuleks tormiliste ovatsioonide ja „bravo” hüüete saatel ka fonogramm ise lavale kutsuda!
NB! Soovitav oleks selle haleda võltsetenduse piletite eest raha tagasi küsida (Tarbijakaitse nõuandetelefon 62 01 707), sest vaadaku need tibladest halturtsikud ise, kuidas plastmassist ja papjeemašeest artistid magnetofoni saatel nööride otsas hüppavad! Sellistele raha väljapetjatele tuleb koht kätte näidata.
Tahtmatult meenuvad „etendused”, mida korraldasid aferistidest kuningas ja hertsog Mark Twaini surematus raamatus „Huckleberry Finn”. Ilmselt on St Peterburi Maria teater võtnud eeskuju just sellest raamatust! Nii et „Luikede järve” tegelikud impressaariod on Marka Twaini kuningas ja hertsog! Vahva igal juhul!

Tunnuspildil: Nagu fotolt näha on Maria teatris ehtne ja elav orkester täitsa olemas, ainult et kolkalinna Tallinnasse otsustati kaasa võtta vana hea lindimagnetofon Majak! Tuleb kordades odavam ka! Ja milleks neile tšuudidele orkestrit vaja, kui nad on nõus ükskõik mis jama eest kõrget piletihinda maksma!

Peter Hagen,
vana kooli teatrikülastaja

Tarbijakaitse vastus minu kaebusele

Teabevaldaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu algus: 30.08.2019
Piirangu lõpp: 30.08.2094
XXXXX
XXXXX Meie 30.08.2019 nr 28-2/19-007168-002
Vastus selgitustaotlusele
Lugupeetud XXXXX
Teavitame, et Teie selgitustaotlus seoses ebaausa reklaamiga on registreeritud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis 26.08.2019. a.
Kirjutate oma pöördumises, et ostsite pileti St Petersburg Festival Ballet etendusele „Luikede järv“.
Etendust reklaamiti kui „kõige grandioossemat „Luikede järve“ maailmas“.
Samas saite ürituse korraldajalt kinnituse kuuldusele, et balleti muusika tuleb fonogrammilt. Olete arvamusel, et nii kuulsa teatri etenduse puhul on fonogrammi kasutamine rohkem kui kummaline ning selline etendus ei vasta kindlasti ootusele, mida võisite eeldada. Kuivõrd kaupleja ei olnud reklaamis fonogrammi kasutamist välja toonud, peate sellest teavitamata jätmist lubamatuks, ning soovite piletite eest makstud raha tagastamist.
Täname Teid pöördumise eest ja selgitame järgmist.
Teie e-kirjast nähtub, et olete suhelnud kauplejaga telefoni teel. Soovitame Teil esitada kauplejale kirjalik kaebus, milles teatate oma soovist piletid nö tagasi müüa koos nõudega makstud raha tagastamiseks. Kindlasti lisage kaebusele etenduse külastamisest loobumise selged põhjendused, st miks Teie arvates reklaamitav etendus ei vasta balletietenduse puhul eeldatavale kvaliteedile, mida Te võisite mõistlikult oodata.
Kuulutusel toodud info põhjal on sündmuse korraldajaks, kelle poole saate kaebusega pöörduda,
Ovation Events OÜ, reg nr 14151990 (Mahtra 4–50, Tallinn; tel +4916095732991; e-mail:
info@ovation-event.de ).
Toome järgnevalt ära olulised andmed, mida kauplejale esitatav kaebus peab sisaldama.
Tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) § 24 kohaselt võib tarbija lepingu rikkumisest tuleneva kaebuse esitada kauplejale mis tahes vormis. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.
Kui tarbija esitab kaebuse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kinnitab kaupleja kaebuse saamist. Kaupleja kinnitab kaebuse saamist ka juhul, kui ta võimaldab kaebuse esitada elektrooniliselt oma veebilehe kaudu. Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatavas kaebuses märgib tarbija:

1. oma nime ja kontaktandmed;
Sõle 23A / 10614 Tallinn / registrikood 70003218
620 1700 / info@ttja.ee / www.ttja.ee 1

  1. kaebuse esitamise kuupäeva;
  2. kauba ostmise või teenuse saamise kuupäeva;
  3. kauba või teenuse puuduse;
  4. kauplejale esitatava nõude.

Kaebuses viitab tarbija tehingu tegemist või müügi-või töövõtugarantiid tõendavale dokumendile või lisab kaebusele asjakohase dokumendi koopia. Kauplejal on õigus küsida tehingu sooritamist tõendava dokumendi koopiat.
TKS § 24 lg 5 kohaselt on kaupleja kohustatud tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama tarbija nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest, kui seaduses või Euroopa Liidu määruses ei ole sätestatud teist tähtaega. Vastus tarbijale saadetakse tarbija märgitud postiaadressile või e-posti aadressile, kui tarbijaga ei ole kokku lepitud teisiti.
TKS § 24 lg 8 kohaselt kui kaupleja ei ole TKS § 24 lg-tes 5 ja 6 nimetatud tähtaja jooksul kaebust lahendanud, loetakse, et kaupleja on keeldunud tarbija nõude rahuldamisest.
Juhul, kui kaupleja on keeldunud tarbija nõuet rahuldamast või tarbija ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega, võib tarbija TKS § 46 lg 1 alusel esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, või maakohtule.
Tarbijavaidlusi lahendav sõltumatu ja erapooletu üksus on tarbijavaidluste komisjon, kes lahendab vaidlusi sõltumatult, lähtudes seadusest ja muudest õigusaktidest.
Tarbijavaidluste komisjoni avalduse esitamise kohta leiate vajadusel infot Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehelt aadressil: https://komisjon.ee/et
Täname Teid veelkord pöördumise ja teavitamise eest! Edastame Teie vihje ameti kaubandusjärelevalvet teostavale talitlusele.
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet loodab, et antud selgitused on asjakohased ja piisavad ning on abiks edaspidistel võimalikel toimingutel. Lõpetame käesoleva vastuse andmisega Teie pöördumise menetlemise.

Lugupidamisega
XXXXX
Tarbijavaidluste komisjon konsultant
Sõle 23A / 10614 Tallinn / registrikood 70003218
620 1700 / info@ttja.ee

 

0

Your Cart