Targad juudid

0 minutit lugemist

1917. aastal oli NLKP Poliitbüroo 12 liikmest 9 juudid. 22 rahvakommisarist (nii nimetati tollal ministreid) olid 17 juudid. NLKP Keskkomitee 60 liikmest olid 42 juudid. 1940. aastal oli Nõukogude Liidus juudi rahvusest 699 dotsenti, 174 teaduslikku kaastöötajat, 202 professorit, 145 teaduste doktorit. 33% kõigist teaduse kandidaatidest ja 50% teaduslikest kaastöötajatest olid juudid. Samal ajal moodustasid juudid Nõukogude Liidu rahvastikust ainult 1,8%! 1990. aastaks oli juutide osakaal Nõukogude Liidus langenud 0,7%-ni, kuid kunstnike ja kirjanike hulgas ning kohtuorganites oli juute 6,5%. Teaduse doktorite hulgas aga koguni 45%. Muide, 2. veebruaril 1920 Tartus sõlmitud rahulepingule Eesti ja Venemaa vahel kirjutasid alla Venemaa delegatsiooni juhid, juudi päritolu Isidor E. Gukovski ja Adolf A. Joffe. Nii et juudivihkajad võtku teadmiseks, et osalt oleme oma iseseisvuse eest tänu võlgu juutidele! Enne Hitleri võimuletulekut 1933. aastal oli 4800 Berliini advokaadist 3600 juudid (75%).

Tunnuspildil: Albert Einstein, kes olevat kord öelnud: „Kui mu relatiivsusteooria peaks valeks osutuma, siis hakatakse mind Prantsusmaal sakslaseks ja Saksamaal juudiks sõimama.”

0

Your Cart