Miks valged naised tahavad neegritega keppida?

3 minutit lugemist

„Maaja” meeslugejad küsivad hämmastusega, kuidas on võimalik, et valge naine laseb ennast neegril keppida. Internetis avaldatud andmetel on sellised naised enamikel juhtudel kas:

1) paksud;

2) psüühiliselt haiged;

3) kannatavad depressiooni või lihtsalt väga madala enesehinnangu all.

Naised teavad, et neeger on nõus keppima kõike, mis liigutab. Kuna neegrinaised on nii inetud, et nad ei meeldi isegi mitte meesneegritele, siis kõlbab neegrile iga valge naine, olgu see kuitahes paks või inetu. Kui valge mehe puhul on naine pidevalt hirmul, et äkki ei ole ta mehe jaoks küllalt hea, siis neegriga võib ta mehkeldada, kartmata tõrjutud saada. Peale selle võimaldab teadmine partneri alaväärtuslikkusest (ta on ju neeger!) valgel naisel ennast temaga koos vabalt ja sundimatult tunda.

Neegritele meeldivad tõepoolest valged naised.

Ehkki loogiliselt mõeldes võiks arvata, et kõige rohkem loomupärast sümpaatiat peaksid inimeses tekitama tema rassikaaslased ja järelikult tuleks neid eelistada ka intiimpartneri valikul, ei ole see nii.

Aastal 1986 avaldati uuring, milles küsitleti 51 eri etnilise grupi liikmeid viielt kontinendilt. Nendest 30. (sh. mitte ainult USA, vaid ka Brasiilia ja Aafrika neegrite hulgas) peeti ilusaimaks valgenahalist ja blondi naist. Samuti on teada, et läbi aegade kipuvad kõikide rasside ülemkihtide liikmed olema keskmisest pisut heledama nahavärviga, sest alamkihtidest naisi valides kaldutakse eelistama neid, kellel on heledam jume.

Ühes teaduslikus eksperimendis anti eri kultuuridest pärinevatele katseisikutele vaadata erinevate inimeste pilte, paludes valida neil välja kõige ilusamad. Hindajate tähelepanu juhiti sellele, et nad teeksid valiku omaenda maitse, mitte aga ühiskonnas levinud eelistuste järgi. Selgus, et üleüldiselt, isegi neegrite seas, peetakse ilusaimateks põhjamaiseid naisi.

Katsetes, kus neegrilapsed on jäetud üksipäini valge- ja mustanahaliste nukkudega, on selgunud, et enamik neist hakkab mängima valgete nukkudega, seda isegi niisugustes kohtades nagu Tobago saar Kesk-Ameerikas.

Lisada võib veel, et USA statistika järgi valib mustanahaline vägistaja ohvriks valge naise rohkem kui pooltel juhtudel (54,9%). Valge vägistaja ohver on mustanahaline vähem kui 2%-l juhtudest.

* * *

Muid vähetuntud fakte neegrite kohta (USA ametlikust statistikast)

* USA neegrite IQ on keskmiselt 15–20 punkti valgete omast madalam. Seda erinevust on üksteise järel demonstreerinud kõik testid USA eri osariikides, eri aegadel, sõjaväes, haridusasutustes ja mujal.

Hoolimata negrofiilide väidetest, et see vahe tuleneb tendentslikkusest testide koostamisel, ei ole kellelgi seni õnnestunud koostada IQ testi, milles neegrid saaksid valgetega võrreldavaid tulemusi. Pealegi on valgetest keskmiselt madalam IQ ka valgete vanemate adopteeritud neegrilastel.

(Võib-olla selle objektiivse paratamatuse varjamiseks tehaksegi viimasel ajal katseid väita, et IQ-l pole üldse mingit tähtsust, ja asendada teda mingite muude näitajatega nagu näiteks „emotsionaalne intelligentsus”.)

* Aastal 1915 testiti USA-s Virginia osariigis tuhande koolilapse vaimseid võimeid. Selgus, et täisvereliste neegrite keskmine punktiarv oli 69,1% valgete omast. Lapsed, kellel neegriverd oli kolm neljandikku, said keskmiselt 73,0% valgete punktidest, poolneegrid 81,2% ja veerandneegrid 91,8%. Kõik testitud mittevalged lapsed kasvasid sarnastes majanduslikes oludes ja pidasid ennast ühtviisi neegriteks.

Sarnaseid erinevusi rassigruppide kaupa näitas 386 000 sõduri testimine USA armees Esimese maailmasõja ajal.

* USA indiaanlased, kelle elutingimused on sageli neegrite omadest viletsamad, saavad intelligentsitestides ometi paremaid tulemusi kui neegrid.

* Lastel, kelle vanematest üks on valge- ja teine mustanahaline, on IQ tavaliselt valge vanema omast madalam.

* USA mustanahalistest lastest sünnib 66% väljaspool abielu.

* USA linnades on 35% mustanahalistest meestest alkoholi või uimastite kuritarvitajad.

* USA-s paneb neeger toime tapmise 13 korda suurema tõenäosusega kui valge. Ehkki USA elanikest on neegreid 12%, panevad nad toime 60% tapmistest.

Iga neljas mustanahaline ameerika mees vanuses 20–29 aastat on vanglas või tingimisi katseajal.

USA-s paneb neeger toime kuriteo valge vastu 56 korda suurema tõenäosusega kui valge neegri vastu. Kui valge paneb toime vägivallakuriteo, on tema ohver vaid 2,4% juhtudest neeger. Kui aga vägivallakuriteo paneb toime neeger, on kannatanu rohkem kui pooltel juhtudel valge.

On väidetud, et kuritegevus on vaesuse ja raskete elutingimuste tagajärg. Columbia föderaalringkond, kus keskmine palk on USA suurim ja sissetulek ühe elaniku kohta jääb alla ainult Alaskale, on USA-s esimesel kohal peaaegu iga kuriteoliigi osas (nende hulgas on mõrv, röövimine, kallaletung ja autovargus). Columbia föderaalringkonna alalistest elanikest on 80% neegrid. USA madalaim kuritegevuse tase on aga Lääne-Virginia osariigis, kus elatakse väga vaeselt ja tööpuuduse tase on riigi kõrgeim. Lääne-Virginia elanikest on 96% valged.

0

Your Cart